{"id":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","name":"Toluna.TEF.Web.Api.MemberStoreAdmin","description":"","order":[],"folders":[{"id":"c1a5a992-ddf6-43fb-9d15-7d0c9efca1c6","name":"MemberAdminTaxInformation","description":"Api Methods for MemberAdminTaxInformation","order":["dafdd63d-bf7c-4ad0-b2b5-e61864c6cef7","8d39d10f-de60-466d-a520-cd15af101c40","77b89ac7-49a1-4899-9d4c-29f9de7b86b5","5bf75955-785f-41e7-b323-08808cd029f4","ad0afa81-fba4-41d6-a1e1-1caf798277a8"],"collection_name":"Toluna.TEF.Web.Api.MemberStoreAdmin","collection_id":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","collection":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a"},{"id":"7f24e9d7-4d0a-49e4-adb9-44d67e1f4b52","name":"Members","description":"Api Methods for Members","order":["69e97f98-5ace-4b67-b9f9-fa29e4de8d14","b0b16e43-cb8d-4d9e-ba2c-77cf9942ef5c","80c81b29-1dce-49f0-814e-14a91fe8955f","b8761eb3-7c4e-4a5b-839d-f815f01db4fc","cca41aba-2204-49c4-a453-93c60e349868","b9cfaa55-400d-463f-be04-2e9506400d06","017ec70c-2f51-4334-93e4-ec9887bd0ecc","989998e7-589a-48ae-9dc2-c59719cb399b","8d1795bd-88f8-429a-81ba-2cc7536b3d61","edb631f7-4fbe-4d74-996b-f4105492fc94","ccfff590-ec34-4150-adad-57d64652e1c0","dd6522c3-cc84-435b-98f5-dd2577f4be73","3c65c306-5256-4f17-a460-db715c37f5c9","0e98ffcc-7970-46d7-bf3b-d69696731af9","4b8c07c2-b5c7-4414-82a5-28dfbf2b3e4c","a1c97da3-0c3a-49d1-be5f-998af6d9ffef","38348ac5-95e5-4276-974d-9e6274646860","50a6652c-39cb-4d11-b440-af5b4efa092a","8c53f1c5-cac2-4b8d-846c-2643bb8dcb18","a177b060-e7b8-4127-ba93-5df55ca23eb3","f2ffe8d7-d3fd-4675-a063-a93354c1a425","f266f35c-fe21-4ba3-a700-144b1d5d6d32","ac8ade0c-d656-4c55-adc6-482f6f2745e7","25bcdf25-809a-4cda-a95e-5efd2e380dcd","40b96f8f-3a15-4a0a-8098-e59e70d24e63","9f572241-a5c8-4d85-9a26-837b2a7a2b9c","36c678af-150a-47a9-8d84-422fd9114ccb","c2414a74-ff3b-49e5-930d-4ab0e03024ba","f67c1422-7413-4f57-9c08-23979c77c553","dbdb7a8b-2e58-44ae-bd2d-bd7bf9bbc8e5","1b4a6560-e417-4c7f-b2e7-e1ba3e86456b","b0226b28-de42-44f9-9fe9-af823e70d87d","f738e505-1300-40d7-815d-cad6f9cc5b25","4cd9fd8d-32e4-4211-8a77-f63153529a9a","9b933de7-9aaf-46d2-95d8-e23012734b82","1df31189-e374-424f-88f7-eff5871c27f0","d0770d05-d9d3-4cb7-8df7-a46bbd3a1d50","9a5d35d1-0611-4744-890e-5662ee9461d5","d159ed49-a902-41dd-a51a-87f572fa5f96","7127f742-3e30-4c9e-acbc-efa7166f2215","c948227f-9628-4cc8-93bc-5eb0eac1ad2b","0dfac478-1fb0-4844-b5bd-5b972f73ea0b","64273fe2-6cd3-41fd-a8e8-ab437f8e0a32","55e379ad-5186-46d3-9284-000d819f87fe","cbea6532-f3d1-45e8-863e-20ae38f41cd1","2b631d2e-a36f-44be-b460-c8d42077f701","225d5daa-0862-41b9-9dbf-6d16307edb68","3a694a99-f50c-4a45-bb59-ca31338652e0","4aa90695-a1ca-4e49-a247-95ffbc6578b7","fcfcde82-d8db-4375-a281-c631a3fe8bd0","92b24647-c52b-46bf-81f2-044957fb958e","13abe356-3b8c-409a-aa6a-3c61c7241b15","4ac38696-584a-470f-9435-a4455c4a89d2","d85453bc-a01b-4066-8d99-fe01b2fb4180","47c53226-e322-41be-8372-4b4acd7c0033","70cc0673-c9d0-4613-830f-039f29a7a280","a9ce2307-ecec-46c1-b289-b46c77e3f042","ff721e7b-4eb0-4726-8848-da786f996975","9724cfb4-e02b-45de-9894-34339ef7ffef","c72dd8f9-30e5-4806-8061-e835e263296b"],"collection_name":"Toluna.TEF.Web.Api.MemberStoreAdmin","collection_id":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","collection":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a"},{"id":"c31937fd-5146-4bcb-b282-862fbfa0b5ca","name":"Support","description":"Api Methods for Support","order":["9b2d67bb-5e4f-4952-b8d8-fa6ce69c6b0c","ae1e2e69-0c46-44dd-8289-690a274970c7","12fa0242-cfbb-4287-a58d-d6120463c7b6"],"collection_name":"Toluna.TEF.Web.Api.MemberStoreAdmin","collection_id":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","collection":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a"},{"id":"63d70ee2-290e-4862-8a1a-c49c8f70d74b","name":"Routers","description":"Api Methods for Routers","order":["f561cf4a-c381-402e-b464-d1e2269ff58c","a400b099-0b36-45bb-927a-93305486fde0","4c009d7a-d94a-4d12-bf04-9b07a25cf36e","f73f6bff-d4dd-4ae4-a397-dfef96819750","141a6dd1-f6c7-4778-afed-52ccfafd7a3b","101666cb-8530-4341-ae75-572a9b955142","883daff3-ff7f-4e08-ad87-9c93d2501a26","bc840968-bfde-463c-9183-bba22409191d","d481fc4d-f20c-4cb5-ba6f-a3eee6811c58","6330e3d8-c4f6-4746-b3af-2aa7ff10767b","53535949-56f9-41e1-b603-b813973e97c5","17141166-ccb4-4702-922e-89942ac236a8","9abb87a1-6a37-4a18-91e8-abf4ff032a10"],"collection_name":"Toluna.TEF.Web.Api.MemberStoreAdmin","collection_id":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","collection":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a"},{"id":"5727c43a-4166-4a29-8862-ae6f0c92b2f5","name":"MemberCertificationProviders","description":"Api Methods for MemberCertificationProviders","order":["d93ba09d-8921-4768-959e-151515cbfe21","e55e3bc9-9bf1-4056-a07e-f5f41894d6ad","a8bae07b-15df-4d9f-a617-a8356bece12e","62f64a0b-438c-40cb-917b-e9c321d07423","35ef8d3d-1c74-4c1b-8726-c3b83e202017","ce5b21ed-ea6d-4307-87b6-7d2fcd36f196","21778cbd-a454-4beb-bc96-13670625c3ef","561872b0-fa22-4915-9920-0c0068d7a678"],"collection_name":"Toluna.TEF.Web.Api.MemberStoreAdmin","collection_id":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","collection":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a"},{"id":"1c52808d-acbc-4260-bf51-1d5e371a23c6","name":"MembersRegistrations","description":"Api Methods for MembersRegistrations","order":["045e3205-2975-435f-b82e-3e6e8a912096","efaf6ec0-3fb8-4faa-b0f6-531a1caff778","b2fab5ac-28ac-4ea9-bc3c-65f8832938c2","c3a81d29-a56a-4f77-ab37-55e69721debe","6e2a08d2-3312-4bfa-aae4-6a8a6d21c5e9","77c70dce-5dbd-469c-b7ea-fe305b6c8b42","67b3cc9d-160e-43f4-8640-28578367300b","0733e45c-c310-4945-babe-cbce9c0edb65","9b7ba147-8ec2-4e49-936f-c0b7dafb8f38","0120d5f9-dc87-42e1-a81c-3fa79800341f","141fcf2a-a9cb-487f-b21b-38fe919d87f2"],"collection_name":"Toluna.TEF.Web.Api.MemberStoreAdmin","collection_id":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","collection":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a"},{"id":"c4656c45-3db8-4303-a9df-3ee497be54bd","name":"MemberTypes","description":"Api Methods for MemberTypes","order":["d4c24b23-87fa-44aa-8b06-8d9cf3d2a444","31a1250a-e277-4a5e-86ba-43c13e34bdc0","68575aaf-1886-4c99-8a96-de6a058a6fd8","17d6f091-c3bb-44cf-a4fb-c46ec38c40c8","49138177-f387-4f49-8197-a2942ce8f107","4d5f5d0e-60c4-453f-b88f-2ec554dd6523","ebde9393-5efa-469b-b0c2-0afe07826054"],"collection_name":"Toluna.TEF.Web.Api.MemberStoreAdmin","collection_id":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","collection":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a"},{"id":"1a4bbf0d-5868-43c1-8069-b8524e3d862a","name":"TrackingPixelsCriteria","description":"Api Methods for TrackingPixelsCriteria","order":["a314e89a-ac13-41bf-956e-6267685425c9","01a241e4-512f-4255-8c99-27459d408888","e77c1464-b6ab-4f5c-b366-61ca488b7e85","b3751e50-0078-41a0-944a-cc2677196f6d","5e8c5302-8edd-4670-8682-20c8c2cdd7f2","06b91aac-9807-4050-8d68-ddb9925a1f2f","8d8f9dd1-2561-4599-b28e-af68974f6443","1833a268-80f9-4181-a449-e256402986da","fc232010-a603-41c5-8eb5-9df3003f9aa2"],"collection_name":"Toluna.TEF.Web.Api.MemberStoreAdmin","collection_id":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","collection":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a"},{"id":"476d4c27-aa5d-47ef-b86e-a151e33815b4","name":"MemberExtendedInformation","description":"Api Methods for MemberExtendedInformation","order":["08f50464-094c-40f9-9496-1d1dab5f4bd4","aa8e9687-90bd-4233-950b-417b4da53a31","3a1c089c-8fa2-4ef4-94de-aeec23158e45","107210d3-1ec8-43cc-960a-18015535ff5b","aa59c2ee-4af5-4224-8a5a-771e4e7169af","1ff3983e-9af0-4354-9464-98da9561bc36","48cc5116-6af7-445d-9c83-c0718f76d876","f39af97e-a626-47b5-afd9-2cded72a3a95"],"collection_name":"Toluna.TEF.Web.Api.MemberStoreAdmin","collection_id":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","collection":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a"},{"id":"a5564939-23c7-4169-8433-77e5c78aa9c2","name":"MembersAuthentications","description":"Api Methods for MembersAuthentications","order":["615f240b-ca4d-4722-b064-f0780d731a9d","c8e853a2-bad9-40ef-b89d-793155c63691","ba6340b4-3fd4-4802-964f-1b7210468a1a","1829207d-ed38-4d00-a76a-72f7f140ddfe","52b2933e-e79e-4d9a-b6e5-52675aa8f9dc","312dddb2-d883-44bb-97e8-ce9edb34deec","9a68d454-a164-47cc-8b02-d5cb2d1361ce","bfcce94d-a358-40d0-95fb-da42dacd72de","9a035e8a-60fc-4259-9c5b-e57a9f7f57ef","f85401bc-a858-4a70-87e9-f24047c62203"],"collection_name":"Toluna.TEF.Web.Api.MemberStoreAdmin","collection_id":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","collection":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a"},{"id":"c6adc6f6-4bcd-4b51-b834-43fb45ca15e4","name":"Groups","description":"Api Methods for Groups","order":["356d827c-0451-4a93-a240-d710282eaf81","f479d426-654b-4895-8ffe-dbe60b78d9f2","bed0f829-626d-477c-94a3-6cec6414ea8b","fbbdcb91-46f5-431b-b726-85cf651d88fd","df59618c-ac1b-4304-b4c6-64ca6a4a479b","77d59495-66fd-44d9-9142-7d8681965e7b","0a56b368-b4b3-4e20-ab70-40077a132292","8ed82ab0-92e7-42bd-8b23-aadb79ac95b1","b8c1b404-e7f0-4036-adec-0a679fabfaa5","2adc0d19-3789-4d4f-8e4e-71c35ae081ce","48f85d5e-2578-4f82-a3c3-de1e3d746456","4064b491-3952-4bc4-9cd4-ca8152601ee2","f402e0f0-6c80-4938-8e39-0e58d06bee3c","98a25c64-afdb-44d1-a8b2-3ed6cbf90f50"],"collection_name":"Toluna.TEF.Web.Api.MemberStoreAdmin","collection_id":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","collection":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a"},{"id":"6aeb382b-bec1-4d45-bed1-51133800a730","name":"Health","description":"Api Methods for Health","order":["4765fd80-6884-4b1a-bcd7-c57ee15edf6f"],"collection_name":"Toluna.TEF.Web.Api.MemberStoreAdmin","collection_id":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","collection":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a"},{"id":"ee03bbf4-8e46-4d0d-9678-4ab2b8c45c35","name":"AgeRangeTypes","description":"Api Methods for AgeRangeTypes","order":["081b9764-3d8a-41ee-b7c8-096e61d5ced6","6c835d0d-108e-4760-baff-6e52a0b1d142","fb840b8f-1f41-49c8-a487-a07e9c10ccbb","c75ee9e0-6a19-4f7e-82f0-719424c9bb27","1b6b00f9-88e7-483f-bf7c-38140b440d0e","c952ccdb-8e83-42ef-9917-8aa2e0119b5c"],"collection_name":"Toluna.TEF.Web.Api.MemberStoreAdmin","collection_id":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","collection":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a"},{"id":"94a08058-f8e8-40cf-a5cd-2f5885431b18","name":"MemberContacts","description":"Api Methods for MemberContacts","order":["b8cde9be-7a76-4a66-a290-5f4754ba5df9","4cecc068-40c3-44c8-b8e6-6756e08ce111","0d587319-1edb-4fd6-9844-077d61bc5157","573049e9-db7e-43ea-8d44-19fd2785d9d1","e3f3d1a4-fbcc-43c8-912f-8684cd6a6b97","b64d1298-f715-4d14-af81-4d655571b726","d4782b3b-147c-469b-99f6-3bc868261c59","43888ca8-acab-49ed-9ebf-2899f786c803","cad5ddeb-6394-4ef7-ad3e-0c77ed584379","24138ba3-1066-4051-8bca-228cf38ba6d3","d4a93870-b650-4e66-b48d-180d91e76cd9","514153c5-ba65-4e1e-9776-cac8f6ae8b59","026b0139-3240-4286-8c34-5f1e6571a5f3"],"collection_name":"Toluna.TEF.Web.Api.MemberStoreAdmin","collection_id":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","collection":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a"},{"id":"9774480b-355a-43cc-8012-59292168422d","name":"MemberAdminNotes","description":"Api Methods for MemberAdminNotes","order":["63512a87-dd17-4c07-a0af-f30e673f1f71","75826fc2-4d32-44f2-a026-3282fcde31e2","0bcf90d7-d940-4b1a-9f53-dac55cd347a1","fdc11e6b-dee6-44c3-b79b-a7abf805927a","b0eb110f-415a-42c8-a0cc-9299261bf35c"],"collection_name":"Toluna.TEF.Web.Api.MemberStoreAdmin","collection_id":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","collection":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a"},{"id":"34ed10ff-867c-45a1-bc30-5adcc8ad8ae9","name":"MemberAdvertiserIdentifiers","description":"Api Methods for MemberAdvertiserIdentifiers","order":["0128c62a-56a6-465e-a955-3de6f3434011","e82118e7-f8ff-4b5a-b25c-a579771f1e6c","f1dff85e-3425-475c-8f31-8a54bce6dcdd"],"collection_name":"Toluna.TEF.Web.Api.MemberStoreAdmin","collection_id":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","collection":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a"},{"id":"e34a21fe-4f23-4f15-baca-e55d42d87619","name":"MembersAdminResponses","description":"Api Methods for MembersAdminResponses","order":["300915c6-ef7f-43aa-9018-21aec9e99024","2f51477a-6ea8-4135-b1fd-173be79f44a2","57a22712-23c2-4821-85c8-b4009d5b16f1","e83d9f0c-56f1-43d0-b3c4-14ba9fa32591","c051d43e-095b-452c-827a-a39281083509","2f8d25c8-bdab-486d-958b-0299b44b9adf","88856e31-9603-4135-92d3-eb1941b892ad","5807a9fe-0f11-42e1-977d-77b8a4d4241c","44b12360-3440-4fad-a00c-9452a938a9ea","8220e810-2225-4f39-9a0e-936770f8add1","2586e75d-e45d-4835-90a2-c89e4a095ea4","ea86237b-e589-41b6-a9a7-27a17b44d15d","2b1ebba7-c8de-4e49-9ac8-f7b451b874b3","63a6b8da-a0c5-4111-8043-905c7c465e43"],"collection_name":"Toluna.TEF.Web.Api.MemberStoreAdmin","collection_id":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","collection":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a"},{"id":"e632b282-6ee9-44f0-9d97-c1fdb0889f1f","name":"PiiDataRegulatedMembers","description":"Api Methods for PiiDataRegulatedMembers","order":["33db4524-9030-40a1-b0db-eecd01127658","5c564fc8-c7ff-47e8-907e-cbcc5deb15db","c8b0fcfe-d5ef-48cd-8333-9a926305c9d2"],"collection_name":"Toluna.TEF.Web.Api.MemberStoreAdmin","collection_id":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","collection":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a"},{"id":"d1cd70c1-35f2-4976-87d6-0c9aae367e64","name":"MemberIncentive","description":"Api Methods for MemberIncentive","order":["2f3d215f-4bd5-42af-b46f-b412eda7229b","006a180a-87e3-4da0-9876-1cb10ee3464f","94debb1a-ba5c-4469-a53a-320e366b5973","d9cf7433-2963-43fa-9584-e0af580402c3","78ffa76d-5cb9-4ade-91f9-f6886f78adb1","82d1ea34-b626-4819-a83c-7df2e68bceb3","0b67bc41-0616-4b67-92a9-55102ddd7fac","22843bcc-7835-49de-b027-4edc08135887","5de4aa20-e73d-4d62-9cce-66f55113c2f4","75e62eec-5e96-45a9-ba65-5097c981964e","59b8ccfa-9a51-4f56-91ae-d4144c45fb78","5f52458d-10f3-47a8-bdd2-fc014358b3ac","fd99d661-d673-4fab-ae5b-ce99c4c85e51","5dd3d32d-2f05-4d25-b199-dbe18840e83a","6b11dbf1-9cb5-4e4a-81dd-8278a708d205"],"collection_name":"Toluna.TEF.Web.Api.MemberStoreAdmin","collection_id":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","collection":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a"},{"id":"2a8d5ca3-bbec-4f6e-85be-5654d28c628a","name":"GroupTypes","description":"Api Methods for GroupTypes","order":["477e47e2-505b-472d-888f-7b6ae947a83d","52d08140-0145-41f0-9323-d8e816fa895a","ecf5967e-8a29-4b41-84de-b1af91f1e5cc","20875e1e-8df0-4600-bccf-bb832d94ef46","999cdbc5-d10c-4005-859b-d38e9619d077"],"collection_name":"Toluna.TEF.Web.Api.MemberStoreAdmin","collection_id":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","collection":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a"},{"id":"d6c67955-96c7-497d-8364-2f13953a6c54","name":"MemberCertifications","description":"Api Methods for MemberCertifications","order":["d1f6bbfb-d142-4fb8-bf1d-f67e85870b2a","dd057cbd-c6f7-4b73-9341-4a4b04d30fb0","037b1fde-9c5f-41df-9181-b353723edc5e","c034c0e3-a695-4cbb-8b65-376047f8b57f","a6530b6d-c9a5-45b1-b35f-d458a547bb04"],"collection_name":"Toluna.TEF.Web.Api.MemberStoreAdmin","collection_id":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","collection":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a"},{"id":"ffd3224f-fb41-49c4-8145-503b5529fca0","name":"TrackingPixels","description":"Api Methods for TrackingPixels","order":["e84ccbe6-c4e1-4098-9620-8e91db42b37a","173650c5-ef13-44e6-8840-27f671600fd4","986ba119-dac1-4073-b277-b03181605341","3a371eef-db8d-4db3-8b92-a904d859d6d3","4a0ba996-d136-42b0-964a-4cfe3ff0a86e","184b679b-880a-4241-b74b-4871718f12a6"],"collection_name":"Toluna.TEF.Web.Api.MemberStoreAdmin","collection_id":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","collection":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a"}],"timestamp":636990625237165008,"synced":false,"requests":[{"id":"dafdd63d-bf7c-4ad0-b2b5-e61864c6cef7","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/:authenticationKey/:version/MemberAdminTaxInformation/HeartBeat","pathVariables":{"authenticationKey":"authenticationKey-value","version":"version-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"{authenticationKey}/{version}/MemberAdminTaxInformation/HeartBeat","description":null,"descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"c1a5a992-ddf6-43fb-9d15-7d0c9efca1c6"},{"id":"8d39d10f-de60-466d-a520-cd15af101c40","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Members/Admin/:memberID/Taxes","pathVariables":{"memberID":"memberID-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"Members/Admin/{memberID}/Taxes","description":"Gets tax information associated with a specific Member","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"c1a5a992-ddf6-43fb-9d15-7d0c9efca1c6"},{"id":"77b89ac7-49a1-4899-9d4c-29f9de7b86b5","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Members/Admin/:memberID/Taxes/IsValid","pathVariables":{"memberID":"memberID-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"Members/Admin/{memberID}/Taxes/IsValid","description":"Determines whether or not the tax information associated with a given Member is valid","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"c1a5a992-ddf6-43fb-9d15-7d0c9efca1c6"},{"id":"5bf75955-785f-41e7-b323-08808cd029f4","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Members/Admin/:memberID/Taxes","pathVariables":{"memberID":"memberID-value"},"method":"POST","data":"{\r\n \"TaxInformationFieldType\": 1,\r\n \"TaxInformationFieldValue\": \"sample string 1\",\r\n \"IsTaxInformationValid\": true\r\n}","dataMode":"raw","name":"Members/Admin/{memberID}/Taxes","description":"Creates tax information for a given Member","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"c1a5a992-ddf6-43fb-9d15-7d0c9efca1c6"},{"id":"ad0afa81-fba4-41d6-a1e1-1caf798277a8","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Members/Admin/:memberID/Taxes","pathVariables":{"memberID":"memberID-value"},"method":"PUT","data":"{\r\n \"TaxInformationFieldType\": 1,\r\n \"TaxInformationFieldValue\": \"sample string 1\",\r\n \"IsTaxInformationValid\": true\r\n}","dataMode":"raw","name":"Members/Admin/{memberID}/Taxes","description":"Updates tax information associated with a specific Member","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"c1a5a992-ddf6-43fb-9d15-7d0c9efca1c6"},{"id":"69e97f98-5ace-4b67-b9f9-fa29e4de8d14","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/:authenticationKey/:version/Members/HeartBeat","pathVariables":{"authenticationKey":"authenticationKey-value","version":"version-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"{authenticationKey}/{version}/Members/HeartBeat","description":null,"descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"7f24e9d7-4d0a-49e4-adb9-44d67e1f4b52"},{"id":"b0b16e43-cb8d-4d9e-ba2c-77cf9942ef5c","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Members/Admin/:memberID/IsPhysicianValid","pathVariables":{"memberID":"memberID-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"Members/Admin/{memberID}/IsPhysicianValid","description":"Check if this member is a physician and is validated.","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"7f24e9d7-4d0a-49e4-adb9-44d67e1f4b52"},{"id":"80c81b29-1dce-49f0-814e-14a91fe8955f","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Members/Admin/:memberID/IsQuestionSetRedisplayable/:questionSetID","pathVariables":{"memberID":"memberID-value","questionSetID":"questionSetID-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"Members/Admin/{memberID}/IsQuestionSetRedisplayable/{questionSetID}","description":"Return true if the question set should be redisplayed for member","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"7f24e9d7-4d0a-49e4-adb9-44d67e1f4b52"},{"id":"b8761eb3-7c4e-4a5b-839d-f815f01db4fc","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Members/Admin/:memberID/RedisplayableQuestionSets","pathVariables":{"memberID":"memberID-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"Members/Admin/{memberID}/RedisplayableQuestionSets","description":"Get all the member questionset that are active and can be redisplayed","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"7f24e9d7-4d0a-49e4-adb9-44d67e1f4b52"},{"id":"cca41aba-2204-49c4-a453-93c60e349868","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Members/Admin/ByIdentifier/:identifierGUID/:memberProviderCode/:memberTypeID/TryGet","pathVariables":{"identifierGUID":"identifierGUID-value","memberProviderCode":"memberProviderCode-value","memberTypeID":"memberTypeID-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"Members/Admin/ByIdentifier/{identifierGUID}/{memberProviderCode}/{memberTypeID}/TryGet","description":"Try to get Member based on Provider Identifier and Member Provider code\r\n Returns a result object that can be used by consumers in a \"try/get\" pattern.","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"7f24e9d7-4d0a-49e4-adb9-44d67e1f4b52"},{"id":"b9cfaa55-400d-463f-be04-2e9506400d06","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Members/Admin/ByProvider/:memberProviderGUID/:memberProviderCode/:memberTypeID","pathVariables":{"memberProviderGUID":"memberProviderGUID-value","memberProviderCode":"memberProviderCode-value","memberTypeID":"memberTypeID-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"Members/Admin/ByProvider/{memberProviderGUID}/{memberProviderCode}/{memberTypeID}","description":"Gets information about a Member with the given Member Provider and Member Provider code","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"7f24e9d7-4d0a-49e4-adb9-44d67e1f4b52"},{"id":"017ec70c-2f51-4334-93e4-ec9887bd0ecc","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Members/Admin/ByProvider/:memberProviderGUID/:memberProviderCode/:memberTypeID/Exists","pathVariables":{"memberProviderGUID":"memberProviderGUID-value","memberProviderCode":"memberProviderCode-value","memberTypeID":"memberTypeID-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"Members/Admin/ByProvider/{memberProviderGUID}/{memberProviderCode}/{memberTypeID}/Exists","description":"Returns true/false is IP member exists","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"7f24e9d7-4d0a-49e4-adb9-44d67e1f4b52"},{"id":"989998e7-589a-48ae-9dc2-c59719cb399b","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Members/Admin/ByProvider/:memberProviderGUID/:memberProviderCode/:memberTypeID/Extended?authenticationType=authenticationType-value","pathVariables":{"memberProviderGUID":"memberProviderGUID-value","memberProviderCode":"memberProviderCode-value","memberTypeID":"memberTypeID-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"Members/Admin/ByProvider/{memberProviderGUID}/{memberProviderCode}/{memberTypeID}/Extended?authenticationType={authenticationType}","description":"Gets extended information about a Member with the given Member Provider and Member Provider code","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"7f24e9d7-4d0a-49e4-adb9-44d67e1f4b52"},{"id":"8d1795bd-88f8-429a-81ba-2cc7536b3d61","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Members/Admin/ByProvider/:memberProviderGUID/:memberProviderCode/:memberTypeID/TryGet","pathVariables":{"memberProviderGUID":"memberProviderGUID-value","memberProviderCode":"memberProviderCode-value","memberTypeID":"memberTypeID-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"Members/Admin/ByProvider/{memberProviderGUID}/{memberProviderCode}/{memberTypeID}/TryGet","description":"Gets information about a Member with the given Member Provider and Member Provider code","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"7f24e9d7-4d0a-49e4-adb9-44d67e1f4b52"},{"id":"edb631f7-4fbe-4d74-996b-f4105492fc94","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Members/Admin/DisplayQuestions/ByQuestionSet/:questionSetID/:statusType/InCulture/:cultureID","pathVariables":{"questionSetID":"questionSetID-value","statusType":"statusType-value","cultureID":"cultureID-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"Members/Admin/DisplayQuestions/ByQuestionSet/{questionSetID}/{statusType}/InCulture/{cultureID}","description":"Returns questions display information for given question set id, status type and culture id","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"7f24e9d7-4d0a-49e4-adb9-44d67e1f4b52"},{"id":"ccfff590-ec34-4150-adad-57d64652e1c0","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Members/Admin/DoesContactTypeExist?brandID=brandID-value&contactType=contactType-value&contactValue=contactValue-value&contactCategoryType=contactCategoryType-value","pathVariables":{},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"Members/Admin/DoesContactTypeExist?brandID={brandID}&contactType={contactType}&contactValue={contactValue}&contactCategoryType={contactCategoryType}","description":"Checks if contact value exists for a brand based on the contact type and category except for address contact type.","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"7f24e9d7-4d0a-49e4-adb9-44d67e1f4b52"},{"id":"dd6522c3-cc84-435b-98f5-dd2577f4be73","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Members/Admin/DoesMemberProviderHaveMembers?memberProviderID=memberProviderID-value","pathVariables":{},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"Members/Admin/DoesMemberProviderHaveMembers?memberProviderID={memberProviderID}","description":"Check member provider have any members.","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"7f24e9d7-4d0a-49e4-adb9-44d67e1f4b52"},{"id":"3c65c306-5256-4f17-a460-db715c37f5c9","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Members/Admin/DoesMemberProviderIdentifierHaveMembers?memberProviderIdentifierID=memberProviderIdentifierID-value","pathVariables":{},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"Members/Admin/DoesMemberProviderIdentifierHaveMembers?memberProviderIdentifierID={memberProviderIdentifierID}","description":"Check member provider identifier have any members","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"7f24e9d7-4d0a-49e4-adb9-44d67e1f4b52"},{"id":"0e98ffcc-7970-46d7-bf3b-d69696731af9","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Members/Admin/DoesUserNameExist?brandID=brandID-value&userName=userName-value&memberAuthenticationType=memberAuthenticationType-value&validateWithinBrandSet=validateWithinBrandSet-value","pathVariables":{},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"Members/Admin/DoesUserNameExist?brandID={brandID}&userName={userName}&memberAuthenticationType={memberAuthenticationType}&validateWithinBrandSet={validateWithinBrandSet}","description":"Checks to see if the request user name exists for the specified brand.","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"7f24e9d7-4d0a-49e4-adb9-44d67e1f4b52"},{"id":"4b8c07c2-b5c7-4414-82a5-28dfbf2b3e4c","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Members/Admin/Extended?email=email-value&brandID=brandID-value&authenticationType=authenticationType-value","pathVariables":{},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"Members/Admin/Extended?email={email}&brandID={brandID}&authenticationType={authenticationType}","description":"Gets extended information about a Member with the given email address and Brand id (Legacy 2.2)","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"7f24e9d7-4d0a-49e4-adb9-44d67e1f4b52"},{"id":"a1c97da3-0c3a-49d1-be5f-998af6d9ffef","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Members/Admin/GetMemberContactByEmail?email=email-value&category=category-value","pathVariables":{},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"Members/Admin/GetMemberContactByEmail?email={email}&category={category}","description":"Get Member Contact type and Contact Category.","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"7f24e9d7-4d0a-49e4-adb9-44d67e1f4b52"},{"id":"38348ac5-95e5-4276-974d-9e6274646860","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Members/Admin/MemberLastActivityStatus?memberID=memberID-value","pathVariables":{},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"Members/Admin/MemberLastActivityStatus?memberID={memberID}","description":"Get member last activity status for given member id","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"7f24e9d7-4d0a-49e4-adb9-44d67e1f4b52"},{"id":"50a6652c-39cb-4d11-b440-af5b4efa092a","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Members/Admin/MemberStatusTypesHistory?memberID=memberID-value","pathVariables":{},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"Members/Admin/MemberStatusTypesHistory?memberID={memberID}","description":"Get member status type history for given member id","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"7f24e9d7-4d0a-49e4-adb9-44d67e1f4b52"},{"id":"8c53f1c5-cac2-4b8d-846c-2643bb8dcb18","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Members/Admin/SurveyEligible?memberID=memberID-value","pathVariables":{},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"Members/Admin/SurveyEligible?memberID={memberID}","description":"check if the member is eligible for survey","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"7f24e9d7-4d0a-49e4-adb9-44d67e1f4b52"},{"id":"a177b060-e7b8-4127-ba93-5df55ca23eb3","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Members/Admin/WithResponses/AgesOfChildren/:memberID","pathVariables":{"memberID":"memberID-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"Members/Admin/WithResponses/AgesOfChildren/{memberID}","description":"Get member's age presence of kids","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"7f24e9d7-4d0a-49e4-adb9-44d67e1f4b52"},{"id":"f2ffe8d7-d3fd-4675-a063-a93354c1a425","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Members/Admin?email=email-value&brandID=brandID-value","pathVariables":{},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"Members/Admin?email={email}&brandID={brandID}","description":"Gets information about a Member with the given email address and Brand id","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"7f24e9d7-4d0a-49e4-adb9-44d67e1f4b52"},{"id":"f266f35c-fe21-4ba3-a700-144b1d5d6d32","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Members/Admin/:memberID/CheckMemberForDuplication","pathVariables":{"memberID":"memberID-value"},"method":"POST","data":"[\r\n {\r\n \"QuestionID\": 1,\r\n \"Answers\": [\r\n {\r\n \"AnswerID\": 1,\r\n \"Value\": \"sample string 2\"\r\n },\r\n {\r\n \"AnswerID\": 1,\r\n \"Value\": \"sample string 2\"\r\n }\r\n ]\r\n },\r\n {\r\n \"QuestionID\": 1,\r\n \"Answers\": [\r\n {\r\n \"AnswerID\": 1,\r\n \"Value\": \"sample string 2\"\r\n },\r\n {\r\n \"AnswerID\": 1,\r\n \"Value\": \"sample string 2\"\r\n }\r\n ]\r\n }\r\n]","dataMode":"raw","name":"Members/Admin/{memberID}/CheckMemberForDuplication","description":"Check member responses for deduplication in brand group context","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"7f24e9d7-4d0a-49e4-adb9-44d67e1f4b52"},{"id":"ac8ade0c-d656-4c55-adc6-482f6f2745e7","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Members/Admin/Answers/:questionID/Translated/InCulture/:cultureID","pathVariables":{"questionID":"questionID-value","cultureID":"cultureID-value"},"method":"POST","data":"[\r\n 1,\r\n 2\r\n]","dataMode":"raw","name":"Members/Admin/Answers/{questionID}/Translated/InCulture/{cultureID}","description":"Gets a list of translated filtered answers by question, culture and answer ids.","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"7f24e9d7-4d0a-49e4-adb9-44d67e1f4b52"},{"id":"25bcdf25-809a-4cda-a95e-5efd2e380dcd","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Members/Admin/AreAnyNonTest","pathVariables":{},"method":"POST","data":"[\r\n 1,\r\n 2\r\n]","dataMode":"raw","name":"Members/Admin/AreAnyNonTest","description":"Whether or not any of the Members with the given ids are non-test","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"7f24e9d7-4d0a-49e4-adb9-44d67e1f4b52"},{"id":"40b96f8f-3a15-4a0a-8098-e59e70d24e63","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Members/Admin/ByGuid/Extended?authenticationType=authenticationType-value","pathVariables":{},"method":"POST","data":"[\r\n \"81e3c5fc-f55e-4241-990b-d02c45c8fb8f\",\r\n \"bac66369-be7b-4250-a813-e7278a45da7a\"\r\n]","dataMode":"raw","name":"Members/Admin/ByGuid/Extended?authenticationType={authenticationType}","description":"Get information about the Members with the given GUIDs","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"7f24e9d7-4d0a-49e4-adb9-44d67e1f4b52"},{"id":"9f572241-a5c8-4d85-9a26-837b2a7a2b9c","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Members/Admin/ByGuid?filterOutPiiDataRegulated=filterOutPiiDataRegulated-value","pathVariables":{},"method":"POST","data":"[\r\n \"16dd9f96-7bad-40cc-bc19-9f4bd85876c0\",\r\n \"dcb1e52c-2fd4-401d-8ee9-2b40f4bca457\"\r\n]","dataMode":"raw","name":"Members/Admin/ByGuid?filterOutPiiDataRegulated={filterOutPiiDataRegulated}","description":"Get information about the Members with the given GUIDs","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"7f24e9d7-4d0a-49e4-adb9-44d67e1f4b52"},{"id":"36c678af-150a-47a9-8d84-422fd9114ccb","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Members/Admin/ByIdentifier/:identifierGUID/:memberProviderCode/:memberTypeID/TryGet","pathVariables":{"identifierGUID":"identifierGUID-value","memberProviderCode":"memberProviderCode-value","memberTypeID":"memberTypeID-value"},"method":"POST","data":null,"dataMode":"raw","name":"Members/Admin/ByIdentifier/{identifierGUID}/{memberProviderCode}/{memberTypeID}/TryGet","description":"Try to get Member based on Provider Identifier and Member Provider code\r\n Returns a result object that can be used by consumers in a \"try/get\" pattern.","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"7f24e9d7-4d0a-49e4-adb9-44d67e1f4b52"},{"id":"c2414a74-ff3b-49e5-930d-4ab0e03024ba","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Members/Admin/ByIdentifier/TryGet","pathVariables":{},"method":"POST","data":"{\r\n \"IdentifierGUID\": \"57214d2b-1827-4bde-b397-3c8bec91c3f9\",\r\n \"Identifier\": \"sample string 2\",\r\n \"MemberProviderCode\": \"sample string 3\",\r\n \"MemberTypeID\": 4,\r\n \"IncludeBlockedMember\": true\r\n}","dataMode":"raw","name":"Members/Admin/ByIdentifier/TryGet","description":"Try to get Member based on Provider Identifier and Member Provider code\r\n Returns a result object that can be used by consumers in a \"try/get\" pattern.","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"7f24e9d7-4d0a-49e4-adb9-44d67e1f4b52"},{"id":"f67c1422-7413-4f57-9c08-23979c77c553","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Members/Admin/ByProvider/:memberProviderGUID/:memberProviderCode/:memberTypeID","pathVariables":{"memberProviderGUID":"memberProviderGUID-value","memberProviderCode":"memberProviderCode-value","memberTypeID":"memberTypeID-value"},"method":"POST","data":null,"dataMode":"raw","name":"Members/Admin/ByProvider/{memberProviderGUID}/{memberProviderCode}/{memberTypeID}","description":"Gets information about a Member with the given Member Provider and Member Provider code","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"7f24e9d7-4d0a-49e4-adb9-44d67e1f4b52"},{"id":"dbdb7a8b-2e58-44ae-bd2d-bd7bf9bbc8e5","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Members/Admin/ByProvider/:memberProviderGUID/:memberProviderCode/:memberTypeID/Extended?authenticationType=authenticationType-value","pathVariables":{"memberProviderGUID":"memberProviderGUID-value","memberProviderCode":"memberProviderCode-value","memberTypeID":"memberTypeID-value"},"method":"POST","data":null,"dataMode":"raw","name":"Members/Admin/ByProvider/{memberProviderGUID}/{memberProviderCode}/{memberTypeID}/Extended?authenticationType={authenticationType}","description":"Gets extended information about a Member with the given Member Provider and Member Provider code","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"7f24e9d7-4d0a-49e4-adb9-44d67e1f4b52"},{"id":"1b4a6560-e417-4c7f-b2e7-e1ba3e86456b","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Members/Admin/ByProvider/:memberProviderGUID/:memberProviderCode/:memberTypeID/TryGet","pathVariables":{"memberProviderGUID":"memberProviderGUID-value","memberProviderCode":"memberProviderCode-value","memberTypeID":"memberTypeID-value"},"method":"POST","data":null,"dataMode":"raw","name":"Members/Admin/ByProvider/{memberProviderGUID}/{memberProviderCode}/{memberTypeID}/TryGet","description":"Gets information about a Member with the given Member Provider and Member Provider code","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"7f24e9d7-4d0a-49e4-adb9-44d67e1f4b52"},{"id":"b0226b28-de42-44f9-9fe9-af823e70d87d","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Members/Admin/ByProvider/Exists","pathVariables":{},"method":"POST","data":"{\r\n \"MemberProviderGUID\": \"b81b052b-0444-4b2d-8fab-90eb327cdac8\",\r\n \"MemberProviderCode\": \"sample string 2\",\r\n \"MemberTypeID\": 3\r\n}","dataMode":"raw","name":"Members/Admin/ByProvider/Exists","description":"Returns true/false is IP member exists","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"7f24e9d7-4d0a-49e4-adb9-44d67e1f4b52"},{"id":"f738e505-1300-40d7-815d-cad6f9cc5b25","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Members/Admin/ByProvider/Extended","pathVariables":{},"method":"POST","data":"{\r\n \"AuthenticationType\": 1,\r\n \"QuestionIDs\": [\r\n 1,\r\n 2\r\n ],\r\n \"IncludeRegistrationAttributes\": true,\r\n \"MemberProviderGUID\": \"7a670b57-d7de-498a-be86-7a1001db4732\",\r\n \"MemberProviderCode\": \"sample string 3\",\r\n \"MemberTypeID\": 4\r\n}","dataMode":"raw","name":"Members/Admin/ByProvider/Extended","description":"Gets extended information about a Member with the given Member Provider and Member Provider code","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"7f24e9d7-4d0a-49e4-adb9-44d67e1f4b52"},{"id":"4cd9fd8d-32e4-4211-8a77-f63153529a9a","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Members/Admin/ByProvider/TryGet","pathVariables":{},"method":"POST","data":"{\r\n \"MemberProviderGUID\": \"1959d77c-d98b-461a-b263-0d33218b6b3b\",\r\n \"MemberProviderCode\": \"sample string 2\",\r\n \"MemberTypeID\": 3\r\n}","dataMode":"raw","name":"Members/Admin/ByProvider/TryGet","description":"Gets information about a Member with the given Member Provider and Member Provider code","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"7f24e9d7-4d0a-49e4-adb9-44d67e1f4b52"},{"id":"9b933de7-9aaf-46d2-95d8-e23012734b82","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Members/Admin/ByProvider?filterOutPiiDataRegulated=filterOutPiiDataRegulated-value","pathVariables":{},"method":"POST","data":"{\r\n \"MemberProviderGUID\": \"317ebd89-fcba-42fa-a5c6-458d8060a6e1\",\r\n \"MemberProviderCode\": \"sample string 2\",\r\n \"MemberTypeID\": 3\r\n}","dataMode":"raw","name":"Members/Admin/ByProvider?filterOutPiiDataRegulated={filterOutPiiDataRegulated}","description":"Gets information about a Member with the given Member Provider and Member Provider code","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"7f24e9d7-4d0a-49e4-adb9-44d67e1f4b52"},{"id":"1df31189-e374-424f-88f7-eff5871c27f0","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Members/Admin/ChangeMemberStatus?ipAddress=ipAddress-value","pathVariables":{},"method":"POST","data":"[\r\n {\r\n \"MemberID\": 1,\r\n \"MemberStatusType\": 1\r\n },\r\n {\r\n \"MemberID\": 1,\r\n \"MemberStatusType\": 1\r\n }\r\n]","dataMode":"raw","name":"Members/Admin/ChangeMemberStatus?ipAddress={ipAddress}","description":"Changes the status of members for given list of members","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"7f24e9d7-4d0a-49e4-adb9-44d67e1f4b52"},{"id":"d0770d05-d9d3-4cb7-8df7-a46bbd3a1d50","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Members/Admin/DisplayQuestions/ByQuestions/InCulture/:cultureID","pathVariables":{"cultureID":"cultureID-value"},"method":"POST","data":"[\r\n 1,\r\n 2\r\n]","dataMode":"raw","name":"Members/Admin/DisplayQuestions/ByQuestions/InCulture/{cultureID}","description":"Returns questions display information for given list of question ids and culture id","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"7f24e9d7-4d0a-49e4-adb9-44d67e1f4b52"},{"id":"9a5d35d1-0611-4744-890e-5662ee9461d5","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Members/Admin/Extended?authenticationType=authenticationType-value&filterOutPiiDataRegulated=filterOutPiiDataRegulated-value","pathVariables":{},"method":"POST","data":"[\r\n 1,\r\n 2\r\n]","dataMode":"raw","name":"Members/Admin/Extended?authenticationType={authenticationType}&filterOutPiiDataRegulated={filterOutPiiDataRegulated}","description":"Get information about the Members with the given IDs","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"7f24e9d7-4d0a-49e4-adb9-44d67e1f4b52"},{"id":"d159ed49-a902-41dd-a51a-87f572fa5f96","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Members/Admin/MemberStatusTypes","pathVariables":{},"method":"POST","data":"[\r\n 1,\r\n 2\r\n]","dataMode":"raw","name":"Members/Admin/MemberStatusTypes","description":"Get members status using the list of given member ids","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"7f24e9d7-4d0a-49e4-adb9-44d67e1f4b52"},{"id":"7127f742-3e30-4c9e-acbc-efa7166f2215","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Members/Admin/MemberTypesByGuid","pathVariables":{},"method":"POST","data":"[\r\n \"666b790b-0099-43df-b9e7-23613c3bf80e\",\r\n \"c6451edd-f9ee-43f9-919b-1d72b99804fd\"\r\n]","dataMode":"raw","name":"Members/Admin/MemberTypesByGuid","description":"Get member types by member guid","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"7f24e9d7-4d0a-49e4-adb9-44d67e1f4b52"},{"id":"c948227f-9628-4cc8-93bc-5eb0eac1ad2b","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Members/Admin/PostalAddress","pathVariables":{},"method":"POST","data":"{\r\n \"Address1\": \"sample string 1\",\r\n \"Address2\": \"sample string 2\",\r\n \"City\": \"sample string 3\",\r\n \"PostalCode\": \"sample string 4\",\r\n \"StateProvinceRegion\": \"sample string 5\",\r\n \"StateProvinceRegionID\": 6,\r\n \"Country\": \"sample string 7\",\r\n \"CountryID\": 8\r\n}","dataMode":"raw","name":"Members/Admin/PostalAddress","description":"validate postal address","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"7f24e9d7-4d0a-49e4-adb9-44d67e1f4b52"},{"id":"0dfac478-1fb0-4844-b5bd-5b972f73ea0b","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Members/Admin/Search","pathVariables":{},"method":"POST","data":"{\r\n \"Query\": {\r\n \"MemberTypeIDs\": [\r\n 64,\r\n 64\r\n ],\r\n \"MemberGuid\": \"360acbf4-275c-4e53-8e58-78d7d84e1080\",\r\n \"UserName\": \"sample string 1\",\r\n \"MemberAuthenticationType\": 1,\r\n \"FirstName\": \"sample string 2\",\r\n \"LastName\": \"sample string 3\",\r\n \"ContactType\": 1,\r\n \"ContactCategoryType\": 1,\r\n \"DateOfBirth\": null,\r\n \"ContactValue\": \"sample string 4\",\r\n \"PostalCodeValue\": \"sample string 5\",\r\n \"City\": \"sample string 6\",\r\n \"CountryID\": 1,\r\n \"BrandID\": 1,\r\n \"MaxResults\": 7\r\n },\r\n \"MaxResults\": 1\r\n}","dataMode":"raw","name":"Members/Admin/Search","description":"Gets Members by an ad-hoc query","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"7f24e9d7-4d0a-49e4-adb9-44d67e1f4b52"},{"id":"64273fe2-6cd3-41fd-a8e8-ab437f8e0a32","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Members/Admin/Search/New?filterOutPiiDataRegulated=filterOutPiiDataRegulated-value","pathVariables":{},"method":"POST","data":"{\r\n \"MemberTypeIDs\": [\r\n 64,\r\n 64\r\n ],\r\n \"MemberGuid\": \"81200f92-e834-4cb8-80ae-3d432a9d3522\",\r\n \"UserName\": \"sample string 1\",\r\n \"MemberAuthenticationType\": 1,\r\n \"FirstName\": \"sample string 2\",\r\n \"LastName\": \"sample string 3\",\r\n \"ContactType\": 1,\r\n \"ContactCategoryType\": 1,\r\n \"DateOfBirth\": null,\r\n \"ContactValue\": \"sample string 4\",\r\n \"PostalCodeValue\": \"sample string 5\",\r\n \"City\": \"sample string 6\",\r\n \"CountryID\": 1,\r\n \"BrandID\": 1,\r\n \"MaxResults\": 7\r\n}","dataMode":"raw","name":"Members/Admin/Search/New?filterOutPiiDataRegulated={filterOutPiiDataRegulated}","description":"Gets Members by an ad-hoc query","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"7f24e9d7-4d0a-49e4-adb9-44d67e1f4b52"},{"id":"55e379ad-5186-46d3-9284-000d819f87fe","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Members/Admin/SetMemberEmailStatus?contact=contact-value&category=category-value&emailStatus=emailStatus-value","pathVariables":{},"method":"POST","data":"[\r\n 1,\r\n 2\r\n]","dataMode":"raw","name":"Members/Admin/SetMemberEmailStatus?contact={contact}&category={category}&emailStatus={emailStatus}","description":"Marks a Member as having bounced back","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"7f24e9d7-4d0a-49e4-adb9-44d67e1f4b52"},{"id":"cbea6532-f3d1-45e8-863e-20ae38f41cd1","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Members/Admin/WithResponses/ByIdentifier/:identifierGUID/:memberProviderCode/:memberTypeID/Extended/TryGet?authenticationType=authenticationType-value&includeBlocked=includeBlocked-value","pathVariables":{"identifierGUID":"identifierGUID-value","memberProviderCode":"memberProviderCode-value","memberTypeID":"memberTypeID-value"},"method":"POST","data":"[\r\n 1,\r\n 2\r\n]","dataMode":"raw","name":"Members/Admin/WithResponses/ByIdentifier/{identifierGUID}/{memberProviderCode}/{memberTypeID}/Extended/TryGet?authenticationType={authenticationType}&includeBlocked={includeBlocked}","description":"Trys to GET extended Member and response combinations for the given Member Provider Identifier and Member Provider code.\r\n Returns a result object that can be used by consumers in a \"try/get\" pattern.","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"7f24e9d7-4d0a-49e4-adb9-44d67e1f4b52"},{"id":"2b631d2e-a36f-44be-b460-c8d42077f701","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Members/Admin/WithResponses/ByIdentifier/Extended/TryGet","pathVariables":{},"method":"POST","data":"{\r\n \"AuthenticationType\": 1,\r\n \"QuestionIDs\": [\r\n 1,\r\n 2\r\n ],\r\n \"IncludeBlockedMember\": true,\r\n \"IncludeRegistrationAttributes\": true,\r\n \"IdentifierGUID\": \"e2470a1b-ff86-4475-b9cb-41cfa8a5a476\",\r\n \"Identifier\": \"sample string 4\",\r\n \"MemberProviderCode\": \"sample string 5\",\r\n \"MemberTypeID\": 6\r\n}","dataMode":"raw","name":"Members/Admin/WithResponses/ByIdentifier/Extended/TryGet","description":"Trys to GET extended Member and response combinations for the given Member Provider Identifier and Member Provider code.\r\n Returns a result object that can be used by consumers in a \"try/get\" pattern.","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"7f24e9d7-4d0a-49e4-adb9-44d67e1f4b52"},{"id":"225d5daa-0862-41b9-9dbf-6d16307edb68","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Members/Admin/WithResponses/ByInternalName/Extended?authenticationType=authenticationType-value","pathVariables":{},"method":"POST","data":"[\r\n {\r\n \"MemberID\": 1,\r\n \"QuestionInternalNames\": [\r\n \"sample string 1\",\r\n \"sample string 2\"\r\n ]\r\n },\r\n {\r\n \"MemberID\": 1,\r\n \"QuestionInternalNames\": [\r\n \"sample string 1\",\r\n \"sample string 2\"\r\n ]\r\n }\r\n]","dataMode":"raw","name":"Members/Admin/WithResponses/ByInternalName/Extended?authenticationType={authenticationType}","description":"Gets extended Member and response combinations for the given Members and Questions internal names","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"7f24e9d7-4d0a-49e4-adb9-44d67e1f4b52"},{"id":"3a694a99-f50c-4a45-bb59-ca31338652e0","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Members/Admin/WithResponses/ByInternalName?filterOutPiiDataRegulated=filterOutPiiDataRegulated-value","pathVariables":{},"method":"POST","data":"[\r\n {\r\n \"MemberID\": 1,\r\n \"QuestionInternalNames\": [\r\n \"sample string 1\",\r\n \"sample string 2\"\r\n ]\r\n },\r\n {\r\n \"MemberID\": 1,\r\n \"QuestionInternalNames\": [\r\n \"sample string 1\",\r\n \"sample string 2\"\r\n ]\r\n }\r\n]","dataMode":"raw","name":"Members/Admin/WithResponses/ByInternalName?filterOutPiiDataRegulated={filterOutPiiDataRegulated}","description":"Gets Member and response combinations for the given Members and Questions internal names","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"7f24e9d7-4d0a-49e4-adb9-44d67e1f4b52"},{"id":"4aa90695-a1ca-4e49-a247-95ffbc6578b7","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Members/Admin/WithResponses/ByProvider","pathVariables":{},"method":"POST","data":"{\r\n \"AuthenticationType\": 1,\r\n \"QuestionIDs\": [\r\n 1,\r\n 2\r\n ],\r\n \"IncludeRegistrationAttributes\": true,\r\n \"MemberProviderGUID\": \"27ea6b15-6bec-4320-b37b-3122b45b03c5\",\r\n \"MemberProviderCode\": \"sample string 3\",\r\n \"MemberTypeID\": 4\r\n}","dataMode":"raw","name":"Members/Admin/WithResponses/ByProvider","description":"Gets Member and response combinations for the given Member Provider and Member Provider code","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"7f24e9d7-4d0a-49e4-adb9-44d67e1f4b52"},{"id":"fcfcde82-d8db-4375-a281-c631a3fe8bd0","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Members/Admin/WithResponses/ByProvider/:memberProviderGUID/:memberProviderCode/:memberTypeID","pathVariables":{"memberProviderGUID":"memberProviderGUID-value","memberProviderCode":"memberProviderCode-value","memberTypeID":"memberTypeID-value"},"method":"POST","data":"[\r\n 1,\r\n 2\r\n]","dataMode":"raw","name":"Members/Admin/WithResponses/ByProvider/{memberProviderGUID}/{memberProviderCode}/{memberTypeID}","description":"Gets Member and response combinations for the given Member Provider and Member Provider code","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"7f24e9d7-4d0a-49e4-adb9-44d67e1f4b52"},{"id":"92b24647-c52b-46bf-81f2-044957fb958e","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Members/Admin/WithResponses/ByProvider/:memberProviderGUID/:memberProviderCode/:memberTypeID/Extended/TryGet?authenticationType=authenticationType-value","pathVariables":{"memberProviderGUID":"memberProviderGUID-value","memberProviderCode":"memberProviderCode-value","memberTypeID":"memberTypeID-value"},"method":"POST","data":"[\r\n 1,\r\n 2\r\n]","dataMode":"raw","name":"Members/Admin/WithResponses/ByProvider/{memberProviderGUID}/{memberProviderCode}/{memberTypeID}/Extended/TryGet?authenticationType={authenticationType}","description":"Trys to GET extended Member and response combinations for the given Member Provider and Member Provider code.\r\n Returns a result object that can be used by consumers in a \"try/get\" pattern.","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"7f24e9d7-4d0a-49e4-adb9-44d67e1f4b52"},{"id":"13abe356-3b8c-409a-aa6a-3c61c7241b15","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Members/Admin/WithResponses/ByProvider/:memberProviderGUID/:memberProviderCode/:memberTypeID/Extended?authenticationType=authenticationType-value","pathVariables":{"memberProviderGUID":"memberProviderGUID-value","memberProviderCode":"memberProviderCode-value","memberTypeID":"memberTypeID-value"},"method":"POST","data":"[\r\n 1,\r\n 2\r\n]","dataMode":"raw","name":"Members/Admin/WithResponses/ByProvider/{memberProviderGUID}/{memberProviderCode}/{memberTypeID}/Extended?authenticationType={authenticationType}","description":"Gets extended Member and response combinations for the given Member Provider and Member Provider code","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"7f24e9d7-4d0a-49e4-adb9-44d67e1f4b52"},{"id":"4ac38696-584a-470f-9435-a4455c4a89d2","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Members/Admin/WithResponses/ByProvider/Extended","pathVariables":{},"method":"POST","data":"{\r\n \"AuthenticationType\": 1,\r\n \"QuestionIDs\": [\r\n 1,\r\n 2\r\n ],\r\n \"IncludeRegistrationAttributes\": true,\r\n \"MemberProviderGUID\": \"1a875727-eb99-41ab-954a-a950a3320f4f\",\r\n \"MemberProviderCode\": \"sample string 3\",\r\n \"MemberTypeID\": 4\r\n}","dataMode":"raw","name":"Members/Admin/WithResponses/ByProvider/Extended","description":"Gets extended Member and response combinations for the given Member Provider and Member Provider code","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"7f24e9d7-4d0a-49e4-adb9-44d67e1f4b52"},{"id":"d85453bc-a01b-4066-8d99-fe01b2fb4180","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Members/Admin/WithResponses/ByProvider/Extended/TryGet","pathVariables":{},"method":"POST","data":"{\r\n \"AuthenticationType\": 1,\r\n \"QuestionIDs\": [\r\n 1,\r\n 2\r\n ],\r\n \"IncludeRegistrationAttributes\": true,\r\n \"MemberProviderGUID\": \"847e247f-c7c5-4d31-b361-12c4feb40a73\",\r\n \"MemberProviderCode\": \"sample string 3\",\r\n \"MemberTypeID\": 4\r\n}","dataMode":"raw","name":"Members/Admin/WithResponses/ByProvider/Extended/TryGet","description":"Trys to GET extended Member and response combinations for the given Member Provider and Member Provider code.\r\n Returns a result object that can be used by consumers in a \"try/get\" pattern.","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"7f24e9d7-4d0a-49e4-adb9-44d67e1f4b52"},{"id":"47c53226-e322-41be-8372-4b4acd7c0033","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Members/Admin/WithResponses/Extended?authenticationType=authenticationType-value&filterOutPiiDataRegulated=filterOutPiiDataRegulated-value","pathVariables":{},"method":"POST","data":"[\r\n {\r\n \"MemberID\": 1,\r\n \"QuestionIDs\": [\r\n 1,\r\n 2\r\n ]\r\n },\r\n {\r\n \"MemberID\": 1,\r\n \"QuestionIDs\": [\r\n 1,\r\n 2\r\n ]\r\n }\r\n]","dataMode":"raw","name":"Members/Admin/WithResponses/Extended?authenticationType={authenticationType}&filterOutPiiDataRegulated={filterOutPiiDataRegulated}","description":"Gets extended Member and response combinations for the given Members and Questions","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"7f24e9d7-4d0a-49e4-adb9-44d67e1f4b52"},{"id":"70cc0673-c9d0-4613-830f-039f29a7a280","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Members/Admin/WithResponses?filterOutPiiDataRegulated=filterOutPiiDataRegulated-value","pathVariables":{},"method":"POST","data":"[\r\n {\r\n \"MemberID\": 1,\r\n \"QuestionIDs\": [\r\n 1,\r\n 2\r\n ]\r\n },\r\n {\r\n \"MemberID\": 1,\r\n \"QuestionIDs\": [\r\n 1,\r\n 2\r\n ]\r\n }\r\n]","dataMode":"raw","name":"Members/Admin/WithResponses?filterOutPiiDataRegulated={filterOutPiiDataRegulated}","description":"Gets Member and response combinations for the given Members and Questions","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"7f24e9d7-4d0a-49e4-adb9-44d67e1f4b52"},{"id":"a9ce2307-ecec-46c1-b289-b46c77e3f042","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Members/Admin?filterOutPiiDataRegulated=filterOutPiiDataRegulated-value","pathVariables":{},"method":"POST","data":"[\r\n 1,\r\n 2\r\n]","dataMode":"raw","name":"Members/Admin?filterOutPiiDataRegulated={filterOutPiiDataRegulated}","description":"Get information about the Members with the given IDs","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"7f24e9d7-4d0a-49e4-adb9-44d67e1f4b52"},{"id":"ff721e7b-4eb0-4726-8848-da786f996975","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Members/Admin/:memberID/SetFirstSurveyStarted","pathVariables":{"memberID":"memberID-value"},"method":"PUT","data":null,"dataMode":"raw","name":"Members/Admin/{memberID}/SetFirstSurveyStarted","description":"Set the FirstSurveyStarted Indicator for members","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"7f24e9d7-4d0a-49e4-adb9-44d67e1f4b52"},{"id":"9724cfb4-e02b-45de-9894-34339ef7ffef","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Members/Admin/:memberID/TestType/:newTestType","pathVariables":{"memberID":"memberID-value","newTestType":"newTestType-value"},"method":"PUT","data":null,"dataMode":"raw","name":"Members/Admin/{memberID}/TestType/{newTestType}","description":"Changes the test type for a member","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"7f24e9d7-4d0a-49e4-adb9-44d67e1f4b52"},{"id":"c72dd8f9-30e5-4806-8061-e835e263296b","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Members/Admin/Router/RefreshCache?resetDelta=resetDelta-value","pathVariables":{},"method":"PUT","data":null,"dataMode":"raw","name":"Members/Admin/Router/RefreshCache?resetDelta={resetDelta}","description":"Refreshes Router Cache","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"7f24e9d7-4d0a-49e4-adb9-44d67e1f4b52"},{"id":"9b2d67bb-5e4f-4952-b8d8-fa6ce69c6b0c","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/:authenticationKey/:version/Support/HeartBeat","pathVariables":{"authenticationKey":"authenticationKey-value","version":"version-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"{authenticationKey}/{version}/Support/HeartBeat","description":null,"descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"c31937fd-5146-4bcb-b282-862fbfa0b5ca"},{"id":"ae1e2e69-0c46-44dd-8289-690a274970c7","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Members/Admin/Support/CheckMemberDuplication/:memberID","pathVariables":{"memberID":"memberID-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"Members/Admin/Support/CheckMemberDuplication/{memberID}","description":null,"descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"c31937fd-5146-4bcb-b282-862fbfa0b5ca"},{"id":"12fa0242-cfbb-4287-a58d-d6120463c7b6","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Members/Admin/Support/MemberDetailsByToken/:memberAuthToken","pathVariables":{"memberAuthToken":"memberAuthToken-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"Members/Admin/Support/MemberDetailsByToken/{memberAuthToken}","description":"Decrypts the memberAuthToken and returns an IdentificationModel to assist support staff in identifying issues.","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"c31937fd-5146-4bcb-b282-862fbfa0b5ca"},{"id":"f561cf4a-c381-402e-b464-d1e2269ff58c","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/:authenticationKey/:version/Routers/HeartBeat","pathVariables":{"authenticationKey":"authenticationKey-value","version":"version-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"{authenticationKey}/{version}/Routers/HeartBeat","description":null,"descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"63d70ee2-290e-4862-8a1a-c49c8f70d74b"},{"id":"a400b099-0b36-45bb-927a-93305486fde0","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Routers/:memberID/MemberSurveys","pathVariables":{"memberID":"memberID-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"Routers/{memberID}/MemberSurveys","description":null,"descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"63d70ee2-290e-4862-8a1a-c49c8f70d74b"},{"id":"4c009d7a-d94a-4d12-bf04-9b07a25cf36e","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Routers/:memberID/QualifiedQuota/:quotaID","pathVariables":{"memberID":"memberID-value","quotaID":"quotaID-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"Routers/{memberID}/QualifiedQuota/{quotaID}","description":null,"descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"63d70ee2-290e-4862-8a1a-c49c8f70d74b"},{"id":"f73f6bff-d4dd-4ae4-a397-dfef96819750","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Routers/BrandCountryMemberTypeConfigDetails","pathVariables":{},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"Routers/BrandCountryMemberTypeConfigDetails","description":null,"descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"63d70ee2-290e-4862-8a1a-c49c8f70d74b"},{"id":"141a6dd1-f6c7-4778-afed-52ccfafd7a3b","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Routers/GetPrioritizedCategoriesToSurveyIDsView","pathVariables":{},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"Routers/GetPrioritizedCategoriesToSurveyIDsView","description":null,"descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"63d70ee2-290e-4862-8a1a-c49c8f70d74b"},{"id":"101666cb-8530-4341-ae75-572a9b955142","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Routers/GetSurveyPrioritization","pathVariables":{},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"Routers/GetSurveyPrioritization","description":null,"descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"63d70ee2-290e-4862-8a1a-c49c8f70d74b"},{"id":"883daff3-ff7f-4e08-ad87-9c93d2501a26","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Routers/:memberID/QualifiedQuota","pathVariables":{"memberID":"memberID-value"},"method":"POST","data":null,"dataMode":"raw","name":"Routers/{memberID}/QualifiedQuota","description":null,"descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"63d70ee2-290e-4862-8a1a-c49c8f70d74b"},{"id":"bc840968-bfde-463c-9183-bba22409191d","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Routers/:memberID/QualifiedQuotaAdvancedProfiling","pathVariables":{"memberID":"memberID-value"},"method":"POST","data":null,"dataMode":"raw","name":"Routers/{memberID}/QualifiedQuotaAdvancedProfiling","description":null,"descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"63d70ee2-290e-4862-8a1a-c49c8f70d74b"},{"id":"d481fc4d-f20c-4cb5-ba6f-a3eee6811c58","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Routers/:memberID/QualifiedQuotaForTargettedSubQuotas","pathVariables":{"memberID":"memberID-value"},"method":"POST","data":null,"dataMode":"raw","name":"Routers/{memberID}/QualifiedQuotaForTargettedSubQuotas","description":null,"descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"63d70ee2-290e-4862-8a1a-c49c8f70d74b"},{"id":"6330e3d8-c4f6-4746-b3af-2aa7ff10767b","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Routers/:memberID/QualifiedQuotas","pathVariables":{"memberID":"memberID-value"},"method":"POST","data":"{\r\n \"Count\": 1,\r\n \"MatchThrottleExcludedSurveysOnly\": true,\r\n \"ChannelID\": 3,\r\n \"MobileCompatibleOnly\": true,\r\n \"IsListRequested\": true,\r\n \"ExcludeSurveyIDs\": [\r\n 1,\r\n 2\r\n ],\r\n \"ParticipatedStudyTypeIDs\": {\r\n \"1\": 2,\r\n \"3\": 4\r\n },\r\n \"WaveInternetIdentifiers\": [\r\n 1,\r\n 2\r\n ],\r\n \"PriorParticipations\": {\r\n \"1\": {\r\n \"Key\": 1,\r\n \"Value\": 2\r\n },\r\n \"2\": {\r\n \"Key\": 1,\r\n \"Value\": 2\r\n }\r\n },\r\n \"SurveyParticipation\": {\r\n \"1\": [\r\n 1,\r\n 2\r\n ],\r\n \"2\": [\r\n 1,\r\n 2\r\n ]\r\n },\r\n \"ParticipatedWaveIDParticipationStatusID\": {\r\n \"1\": 2,\r\n \"3\": 4\r\n },\r\n \"ScreenerTrackings\": {\r\n \"sample string 1\": {\r\n \"Key\": 1,\r\n \"Value\": true\r\n },\r\n \"sample string 2\": {\r\n \"Key\": 1,\r\n \"Value\": true\r\n }\r\n },\r\n \"GroupID\": 6,\r\n \"GroupSurveyTypeID\": 7,\r\n \"DeviceTypeIDs\": [\r\n 1,\r\n 2\r\n ],\r\n \"TryToMatchHighIncidenceRateSurveyFirst\": true,\r\n \"LOIUpperLimit\": 1,\r\n \"LOILowerLimit\": 1,\r\n \"IsEligibleForAdvancedProfile\": true\r\n}","dataMode":"raw","name":"Routers/{memberID}/QualifiedQuotas","description":null,"descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"63d70ee2-290e-4862-8a1a-c49c8f70d74b"},{"id":"53535949-56f9-41e1-b603-b813973e97c5","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Routers/:memberID/QuotasReport","pathVariables":{"memberID":"memberID-value"},"method":"POST","data":"{\r\n \"Count\": 1,\r\n \"MatchThrottleExcludedSurveysOnly\": true,\r\n \"ChannelID\": 3,\r\n \"MobileCompatibleOnly\": true,\r\n \"IsListRequested\": true,\r\n \"ExcludeSurveyIDs\": [\r\n 1,\r\n 2\r\n ],\r\n \"ParticipatedStudyTypeIDs\": {\r\n \"1\": 2,\r\n \"3\": 4\r\n },\r\n \"WaveInternetIdentifiers\": [\r\n 1,\r\n 2\r\n ],\r\n \"PriorParticipations\": {\r\n \"1\": {\r\n \"Key\": 1,\r\n \"Value\": 2\r\n },\r\n \"2\": {\r\n \"Key\": 1,\r\n \"Value\": 2\r\n }\r\n },\r\n \"SurveyParticipation\": {\r\n \"1\": [\r\n 1,\r\n 2\r\n ],\r\n \"2\": [\r\n 1,\r\n 2\r\n ]\r\n },\r\n \"ParticipatedWaveIDParticipationStatusID\": {\r\n \"1\": 2,\r\n \"3\": 4\r\n },\r\n \"ScreenerTrackings\": {\r\n \"sample string 1\": {\r\n \"Key\": 1,\r\n \"Value\": true\r\n },\r\n \"sample string 2\": {\r\n \"Key\": 1,\r\n \"Value\": true\r\n }\r\n },\r\n \"GroupID\": 6,\r\n \"GroupSurveyTypeID\": 7,\r\n \"DeviceTypeIDs\": [\r\n 1,\r\n 2\r\n ],\r\n \"TryToMatchHighIncidenceRateSurveyFirst\": true,\r\n \"LOIUpperLimit\": 1,\r\n \"LOILowerLimit\": 1,\r\n \"IsEligibleForAdvancedProfile\": true\r\n}","dataMode":"raw","name":"Routers/{memberID}/QuotasReport","description":null,"descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"63d70ee2-290e-4862-8a1a-c49c8f70d74b"},{"id":"17141166-ccb4-4702-922e-89942ac236a8","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Routers/SurveyMembers","pathVariables":{},"method":"POST","data":"{\r\n \"SurveyID\": 1,\r\n \"MemberIDs\": [\r\n 1,\r\n 2\r\n ],\r\n \"CsvFileName\": \"sample string 2\",\r\n \"ValidDays\": 3,\r\n \"UserID\": 4\r\n}","dataMode":"raw","name":"Routers/SurveyMembers","description":null,"descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"63d70ee2-290e-4862-8a1a-c49c8f70d74b"},{"id":"9abb87a1-6a37-4a18-91e8-abf4ff032a10","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Routers/SurveyMembersCsv","pathVariables":{},"method":"POST","data":"{\r\n \"SurveyID\": 1,\r\n \"MemberIDs\": [\r\n 1,\r\n 2\r\n ],\r\n \"CsvFileName\": \"sample string 2\",\r\n \"ValidDays\": 3,\r\n \"UserID\": 4\r\n}","dataMode":"raw","name":"Routers/SurveyMembersCsv","description":null,"descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"63d70ee2-290e-4862-8a1a-c49c8f70d74b"},{"id":"d93ba09d-8921-4768-959e-151515cbfe21","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/:authenticationKey/:version/MemberCertificationProviders/HeartBeat","pathVariables":{"authenticationKey":"authenticationKey-value","version":"version-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"{authenticationKey}/{version}/MemberCertificationProviders/HeartBeat","description":null,"descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"5727c43a-4166-4a29-8862-ae6f0c92b2f5"},{"id":"e55e3bc9-9bf1-4056-a07e-f5f41894d6ad","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/MemberCertificationProviders/:memberCertificationProviderID","pathVariables":{"memberCertificationProviderID":"memberCertificationProviderID-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"MemberCertificationProviders/{memberCertificationProviderID}","description":"Get Member Certification Provider using specific member certification provider id.","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"5727c43a-4166-4a29-8862-ae6f0c92b2f5"},{"id":"a8bae07b-15df-4d9f-a617-a8356bece12e","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/MemberCertificationProviders/ByProvider/:memberTypeID/:memberCertificationStatusType","pathVariables":{"memberTypeID":"memberTypeID-value","memberCertificationStatusType":"memberCertificationStatusType-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"MemberCertificationProviders/ByProvider/{memberTypeID}/{memberCertificationStatusType}","description":"Get list of member certification provider model using specific status type and member type.","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"5727c43a-4166-4a29-8862-ae6f0c92b2f5"},{"id":"62f64a0b-438c-40cb-917b-e9c321d07423","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/MemberCertificationProviders/ByStatus/:memberCertificationStatusType","pathVariables":{"memberCertificationStatusType":"memberCertificationStatusType-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"MemberCertificationProviders/ByStatus/{memberCertificationStatusType}","description":"Get list of member certification provider model using specific status type","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"5727c43a-4166-4a29-8862-ae6f0c92b2f5"},{"id":"35ef8d3d-1c74-4c1b-8726-c3b83e202017","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/MemberCertificationProviders/Search?providerName=providerName-value","pathVariables":{},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"MemberCertificationProviders/Search?providerName={providerName}","description":"Search Member Certification Provider by Name","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"5727c43a-4166-4a29-8862-ae6f0c92b2f5"},{"id":"ce5b21ed-ea6d-4307-87b6-7d2fcd36f196","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/MemberCertificationProviders","pathVariables":{},"method":"POST","data":"{\r\n \"MemberTypeID\": 64,\r\n \"Name\": \"sample string 2\",\r\n \"Description\": \"sample string 3\"\r\n}","dataMode":"raw","name":"MemberCertificationProviders","description":"Create new member certification provider","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"5727c43a-4166-4a29-8862-ae6f0c92b2f5"},{"id":"21778cbd-a454-4beb-bc96-13670625c3ef","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/MemberCertificationProviders","pathVariables":{},"method":"PUT","data":"{\r\n \"MemberCertificationProviderID\": 1,\r\n \"MemberCertificationStatusType\": 1,\r\n \"Name\": \"sample string 2\",\r\n \"Description\": \"sample string 3\"\r\n}","dataMode":"raw","name":"MemberCertificationProviders","description":"Update member certification provider","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"5727c43a-4166-4a29-8862-ae6f0c92b2f5"},{"id":"561872b0-fa22-4915-9920-0c0068d7a678","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/MemberCertificationProviders/:memberCertificationProviderID","pathVariables":{"memberCertificationProviderID":"memberCertificationProviderID-value"},"method":"DELETE","data":null,"dataMode":"raw","name":"MemberCertificationProviders/{memberCertificationProviderID}","description":"Deletes member certification provider","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"5727c43a-4166-4a29-8862-ae6f0c92b2f5"},{"id":"045e3205-2975-435f-b82e-3e6e8a912096","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/:authenticationKey/:version/MembersRegistrations/HeartBeat","pathVariables":{"authenticationKey":"authenticationKey-value","version":"version-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"{authenticationKey}/{version}/MembersRegistrations/HeartBeat","description":null,"descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"1c52808d-acbc-4260-bf51-1d5e371a23c6"},{"id":"efaf6ec0-3fb8-4faa-b0f6-531a1caff778","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/:brandID/Members/Admin/Registrations/DoesBrandHaveRegisteredMembers","pathVariables":{"brandID":"brandID-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"{brandID}/Members/Admin/Registrations/DoesBrandHaveRegisteredMembers","description":"Check whether if brand have any registered member using specific brand id","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"1c52808d-acbc-4260-bf51-1d5e371a23c6"},{"id":"b2fab5ac-28ac-4ea9-bc3c-65f8832938c2","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/:brandID/Members/Admin/Registrations/GetSuggestedUserName?userName=userName-value&memberAuthenticationType=memberAuthenticationType-value","pathVariables":{"brandID":"brandID-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"{brandID}/Members/Admin/Registrations/GetSuggestedUserName?userName={userName}&memberAuthenticationType={memberAuthenticationType}","description":"Get suggested user name using the specific brand id","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"1c52808d-acbc-4260-bf51-1d5e371a23c6"},{"id":"c3a81d29-a56a-4f77-ab37-55e69721debe","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/:brandID/Members/Admin/Registrations/IsUserNameInUse?userName=userName-value&memberAuthenticationType=memberAuthenticationType-value","pathVariables":{"brandID":"brandID-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"{brandID}/Members/Admin/Registrations/IsUserNameInUse?userName={userName}&memberAuthenticationType={memberAuthenticationType}","description":"Check whether if user name already exist for the brand and authentication type. By default member authentication type as system","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"1c52808d-acbc-4260-bf51-1d5e371a23c6"},{"id":"6e2a08d2-3312-4bfa-aae4-6a8a6d21c5e9","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Members/Admin/Registrations/:memberID","pathVariables":{"memberID":"memberID-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"Members/Admin/Registrations/{memberID}","description":"Get registration details for a specific member","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"1c52808d-acbc-4260-bf51-1d5e371a23c6"},{"id":"77c70dce-5dbd-469c-b7ea-fe305b6c8b42","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Members/Admin/Registrations/ReferralHistory/:memberID","pathVariables":{"memberID":"memberID-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"Members/Admin/Registrations/ReferralHistory/{memberID}","description":"Get list of referral details for a specific member","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"1c52808d-acbc-4260-bf51-1d5e371a23c6"},{"id":"67b3cc9d-160e-43f4-8640-28578367300b","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Members/Admin/Registrations/ReferredBy/:memberID","pathVariables":{"memberID":"memberID-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"Members/Admin/Registrations/ReferredBy/{memberID}","description":"Returns the ReferredBy MemberID","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"1c52808d-acbc-4260-bf51-1d5e371a23c6"},{"id":"0733e45c-c310-4945-babe-cbce9c0edb65","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/:brandID/Members/Admin/Registrations","pathVariables":{"brandID":"brandID-value"},"method":"POST","data":"{\r\n \"UserName\": \"sample string 1\",\r\n \"HelpDeskID\": 1,\r\n \"MemberProviderIdentifier\": \"sample string 2\",\r\n \"MemberProviderCode\": \"sample string 3\",\r\n \"RegistrationMethodType\": 1,\r\n \"ReferringMemberID\": 4,\r\n \"CultureID\": 5,\r\n \"MemberRegistrationAttributes\": {\r\n \"sample string 1\": \"sample string 2\",\r\n \"sample string 3\": \"sample string 4\"\r\n },\r\n \"RegistrationAnswers\": [\r\n {\r\n \"QuestionID\": 1,\r\n \"Answers\": [\r\n {\r\n \"AnswerID\": 1,\r\n \"Value\": \"sample string 2\"\r\n },\r\n {\r\n \"AnswerID\": 1,\r\n \"Value\": \"sample string 2\"\r\n }\r\n ]\r\n },\r\n {\r\n \"QuestionID\": 1,\r\n \"Answers\": [\r\n {\r\n \"AnswerID\": 1,\r\n \"Value\": \"sample string 2\"\r\n },\r\n {\r\n \"AnswerID\": 1,\r\n \"Value\": \"sample string 2\"\r\n }\r\n ]\r\n }\r\n ],\r\n \"Password\": \"sample string 6\",\r\n \"MemberAuthenticationType\": 1,\r\n \"TokenDurationHours\": 7,\r\n \"IPAddress\": \"sample string 8\",\r\n \"DeviceId\": \"sample string 9\"\r\n}","dataMode":"raw","name":"{brandID}/Members/Admin/Registrations","description":"Allow register a new member.","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"1c52808d-acbc-4260-bf51-1d5e371a23c6"},{"id":"9b7ba147-8ec2-4e49-936f-c0b7dafb8f38","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/:brandID/Members/Admin/Registrations/Test","pathVariables":{"brandID":"brandID-value"},"method":"POST","data":"{\r\n \"RegistrationMethodType\": 1,\r\n \"RegistrationAnswers\": [\r\n {\r\n \"QuestionID\": 1,\r\n \"Answers\": [\r\n {\r\n \"AnswerID\": 1,\r\n \"Value\": \"sample string 2\"\r\n },\r\n {\r\n \"AnswerID\": 1,\r\n \"Value\": \"sample string 2\"\r\n }\r\n ]\r\n },\r\n {\r\n \"QuestionID\": 1,\r\n \"Answers\": [\r\n {\r\n \"AnswerID\": 1,\r\n \"Value\": \"sample string 2\"\r\n },\r\n {\r\n \"AnswerID\": 1,\r\n \"Value\": \"sample string 2\"\r\n }\r\n ]\r\n }\r\n ],\r\n \"MemberProviderIdentifier\": \"sample string 1\",\r\n \"RegistrationCampaignIdentifier\": \"sample string 2\",\r\n \"MemberProviderCode\": \"sample string 3\",\r\n \"HelpDeskID\": 1,\r\n \"CultureID\": 4\r\n}","dataMode":"raw","name":"{brandID}/Members/Admin/Registrations/Test","description":"Register a new test member","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"1c52808d-acbc-4260-bf51-1d5e371a23c6"},{"id":"0120d5f9-dc87-42e1-a81c-3fa79800341f","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Members/Admin/Registrations/HelpDeskID","pathVariables":{},"method":"POST","data":"{\r\n \"HelpDeskID\": 1,\r\n \"MemberID\": 2\r\n}","dataMode":"raw","name":"Members/Admin/Registrations/HelpDeskID","description":"Create Help desk ID for a specific member","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"1c52808d-acbc-4260-bf51-1d5e371a23c6"},{"id":"141fcf2a-a9cb-487f-b21b-38fe919d87f2","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Members/Admin/Registrations?includeRegistrationAttributes=includeRegistrationAttributes-value","pathVariables":{},"method":"POST","data":"[\r\n 1,\r\n 2\r\n]","dataMode":"raw","name":"Members/Admin/Registrations?includeRegistrationAttributes={includeRegistrationAttributes}","description":"Get registration details for a specific member","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"1c52808d-acbc-4260-bf51-1d5e371a23c6"},{"id":"d4c24b23-87fa-44aa-8b06-8d9cf3d2a444","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/:authenticationKey/:version/MemberTypes/HeartBeat","pathVariables":{"authenticationKey":"authenticationKey-value","version":"version-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"{authenticationKey}/{version}/MemberTypes/HeartBeat","description":null,"descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"c4656c45-3db8-4303-a9df-3ee497be54bd"},{"id":"31a1250a-e277-4a5e-86ba-43c13e34bdc0","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/MemberTypes","pathVariables":{},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"MemberTypes","description":"Gets all existing MemberTypes in the system","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"c4656c45-3db8-4303-a9df-3ee497be54bd"},{"id":"68575aaf-1886-4c99-8a96-de6a058a6fd8","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/MemberTypes/:memberTypeID","pathVariables":{"memberTypeID":"memberTypeID-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"MemberTypes/{memberTypeID}","description":"Gets the MemberType with the given id","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"c4656c45-3db8-4303-a9df-3ee497be54bd"},{"id":"17d6f091-c3bb-44cf-a4fb-c46ec38c40c8","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/MemberTypes/:memberTypeID/IsFraudCheckEnabled/:countryID/:fraudCheckType","pathVariables":{"memberTypeID":"memberTypeID-value","countryID":"countryID-value","fraudCheckType":"fraudCheckType-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"MemberTypes/{memberTypeID}/IsFraudCheckEnabled/{countryID}/{fraudCheckType}","description":"Determines whether a specific fraud check type is enabled for a given member type and country.","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"c4656c45-3db8-4303-a9df-3ee497be54bd"},{"id":"49138177-f387-4f49-8197-a2942ce8f107","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/MemberTypes/AllFraudCheckTypes","pathVariables":{},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"MemberTypes/AllFraudCheckTypes","description":"Gets all fraud checks","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"c4656c45-3db8-4303-a9df-3ee497be54bd"},{"id":"4d5f5d0e-60c4-453f-b88f-2ec554dd6523","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/MemberTypes/Exist","pathVariables":{},"method":"POST","data":"[\r\n 64,\r\n 64\r\n]","dataMode":"raw","name":"MemberTypes/Exist","description":"Determines whether or not ALL given MemberType ids map to exising MemberTypes","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"c4656c45-3db8-4303-a9df-3ee497be54bd"},{"id":"ebde9393-5efa-469b-b0c2-0afe07826054","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/MemberTypes/RefreshCache?resetDelta=resetDelta-value","pathVariables":{},"method":"PUT","data":null,"dataMode":"raw","name":"MemberTypes/RefreshCache?resetDelta={resetDelta}","description":"Refreshes the MemberType cache","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"c4656c45-3db8-4303-a9df-3ee497be54bd"},{"id":"a314e89a-ac13-41bf-956e-6267685425c9","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/:authenticationKey/:version/TrackingPixelsCriteria/HeartBeat","pathVariables":{"authenticationKey":"authenticationKey-value","version":"version-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"{authenticationKey}/{version}/TrackingPixelsCriteria/HeartBeat","description":null,"descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"1a4bbf0d-5868-43c1-8069-b8524e3d862a"},{"id":"01a241e4-512f-4255-8c99-27459d408888","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/MemberProviders/:memberProviderID/TrackingPixels/Criteria/Criterion?trackingPixelID=trackingPixelID-value&includeDescriptions=includeDescriptions-value","pathVariables":{"memberProviderID":"memberProviderID-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"MemberProviders/{memberProviderID}/TrackingPixels/Criteria/Criterion?trackingPixelID={trackingPixelID}&includeDescriptions={includeDescriptions}","description":"Get list of criteria for given member provider id and tracking pixel id. Criteria should be live.","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"1a4bbf0d-5868-43c1-8069-b8524e3d862a"},{"id":"e77c1464-b6ab-4f5c-b366-61ca488b7e85","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/MemberProviders/:memberProviderID/TrackingPixels/Criteria/Add","pathVariables":{"memberProviderID":"memberProviderID-value"},"method":"POST","data":"{\r\n \"CriterionList\": [\r\n {\r\n \"CriterionValueType\": 1,\r\n \"CriterionValues\": [\r\n \"sample string 1\",\r\n \"sample string 2\"\r\n ],\r\n \"CriterionValueIDs\": [\r\n 1,\r\n 2\r\n ],\r\n \"ComparisonLength\": 1,\r\n \"CriterionKeyType\": 1,\r\n \"OperatorType\": 1,\r\n \"CompareType\": 1,\r\n \"KeyID\": 1\r\n },\r\n {\r\n \"CriterionValueType\": 1,\r\n \"CriterionValues\": [\r\n \"sample string 1\",\r\n \"sample string 2\"\r\n ],\r\n \"CriterionValueIDs\": [\r\n 1,\r\n 2\r\n ],\r\n \"ComparisonLength\": 1,\r\n \"CriterionKeyType\": 1,\r\n \"OperatorType\": 1,\r\n \"CompareType\": 1,\r\n \"KeyID\": 1\r\n }\r\n ],\r\n \"TrackingPixelID\": 1\r\n}","dataMode":"raw","name":"MemberProviders/{memberProviderID}/TrackingPixels/Criteria/Add","description":"Create criteria for given tracking pixel ID","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"1a4bbf0d-5868-43c1-8069-b8524e3d862a"},{"id":"b3751e50-0078-41a0-944a-cc2677196f6d","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/MemberProviders/:memberProviderID/TrackingPixels/Criteria/Criterion?trackingPixelID=trackingPixelID-value","pathVariables":{"memberProviderID":"memberProviderID-value"},"method":"POST","data":"{\r\n \"Criterion\": [\r\n {\r\n \"CriterionValueType\": 1,\r\n \"CriterionValues\": [\r\n \"sample string 1\",\r\n \"sample string 2\"\r\n ],\r\n \"CriterionValueIDs\": [\r\n 1,\r\n 2\r\n ],\r\n \"ComparisonLength\": 1,\r\n \"CriterionKeyType\": 1,\r\n \"OperatorType\": 1,\r\n \"CompareType\": 1,\r\n \"KeyID\": 1\r\n },\r\n {\r\n \"CriterionValueType\": 1,\r\n \"CriterionValues\": [\r\n \"sample string 1\",\r\n \"sample string 2\"\r\n ],\r\n \"CriterionValueIDs\": [\r\n 1,\r\n 2\r\n ],\r\n \"ComparisonLength\": 1,\r\n \"CriterionKeyType\": 1,\r\n \"OperatorType\": 1,\r\n \"CompareType\": 1,\r\n \"KeyID\": 1\r\n }\r\n ],\r\n \"CriteriaID\": 1\r\n}","dataMode":"raw","name":"MemberProviders/{memberProviderID}/TrackingPixels/Criteria/Criterion?trackingPixelID={trackingPixelID}","description":"Create criterion","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"1a4bbf0d-5868-43c1-8069-b8524e3d862a"},{"id":"5e8c5302-8edd-4670-8682-20c8c2cdd7f2","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/MemberProviders/:memberProviderID/TrackingPixels/Criteria/:criteriaID/Status?isLive=isLive-value","pathVariables":{"memberProviderID":"memberProviderID-value","criteriaID":"criteriaID-value"},"method":"PUT","data":null,"dataMode":"raw","name":"MemberProviders/{memberProviderID}/TrackingPixels/Criteria/{criteriaID}/Status?isLive={isLive}","description":"Used to set the isLive property on criteria","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"1a4bbf0d-5868-43c1-8069-b8524e3d862a"},{"id":"06b91aac-9807-4050-8d68-ddb9925a1f2f","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/MemberProviders/:memberProviderID/TrackingPixels/Criteria/Criterion?trackingPixelID=trackingPixelID-value","pathVariables":{"memberProviderID":"memberProviderID-value"},"method":"PUT","data":"{\r\n \"Criterion\": {\r\n \"CriterionID\": 1,\r\n \"CriterionValueType\": 1,\r\n \"CriterionValues\": [\r\n \"sample string 1\",\r\n \"sample string 2\"\r\n ],\r\n \"CriterionValueIDs\": [\r\n 1,\r\n 2\r\n ],\r\n \"ComparisonLength\": 1,\r\n \"CriterionKeyType\": 1,\r\n \"OperatorType\": 1,\r\n \"CompareType\": 1,\r\n \"KeyID\": 1\r\n },\r\n \"CriteriaID\": 1\r\n}","dataMode":"raw","name":"MemberProviders/{memberProviderID}/TrackingPixels/Criteria/Criterion?trackingPixelID={trackingPixelID}","description":"Update criterion","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"1a4bbf0d-5868-43c1-8069-b8524e3d862a"},{"id":"8d8f9dd1-2561-4599-b28e-af68974f6443","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/MemberProviders/:memberProviderID/TrackingPixels/Criteria/RefreshCache?resetDelta=resetDelta-value","pathVariables":{"memberProviderID":"memberProviderID-value"},"method":"PUT","data":null,"dataMode":"raw","name":"MemberProviders/{memberProviderID}/TrackingPixels/Criteria/RefreshCache?resetDelta={resetDelta}","description":"Refreshes Cache","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"1a4bbf0d-5868-43c1-8069-b8524e3d862a"},{"id":"1833a268-80f9-4181-a449-e256402986da","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/MemberProviders/:memberProviderID/TrackingPixels/Criteria/:trackingPixelID/:criteriaID","pathVariables":{"memberProviderID":"memberProviderID-value","trackingPixelID":"trackingPixelID-value","criteriaID":"criteriaID-value"},"method":"DELETE","data":null,"dataMode":"raw","name":"MemberProviders/{memberProviderID}/TrackingPixels/Criteria/{trackingPixelID}/{criteriaID}","description":"Delete criteria","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"1a4bbf0d-5868-43c1-8069-b8524e3d862a"},{"id":"fc232010-a603-41c5-8eb5-9df3003f9aa2","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/MemberProviders/:memberProviderID/TrackingPixels/Criteria/Criterion?trackingPixelID=trackingPixelID-value&criteriaID=criteriaID-value&criterionID=criterionID-value","pathVariables":{"memberProviderID":"memberProviderID-value"},"method":"DELETE","data":null,"dataMode":"raw","name":"MemberProviders/{memberProviderID}/TrackingPixels/Criteria/Criterion?trackingPixelID={trackingPixelID}&criteriaID={criteriaID}&criterionID={criterionID}","description":"Delete Criterion","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"1a4bbf0d-5868-43c1-8069-b8524e3d862a"},{"id":"08f50464-094c-40f9-9496-1d1dab5f4bd4","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/:authenticationKey/:version/MemberExtendedInformation/HeartBeat","pathVariables":{"authenticationKey":"authenticationKey-value","version":"version-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"{authenticationKey}/{version}/MemberExtendedInformation/HeartBeat","description":null,"descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"476d4c27-aa5d-47ef-b86e-a151e33815b4"},{"id":"aa8e9687-90bd-4233-950b-417b4da53a31","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/ExtendedInformation/Member/:memberID/DaysOnPanel","pathVariables":{"memberID":"memberID-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"ExtendedInformation/Member/{memberID}/DaysOnPanel","description":"Get Member's Days on Panel.","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"476d4c27-aa5d-47ef-b86e-a151e33815b4"},{"id":"3a1c089c-8fa2-4ef4-94de-aeec23158e45","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/ExtendedInformation/Member/:memberID/Incentive","pathVariables":{"memberID":"memberID-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"ExtendedInformation/Member/{memberID}/Incentive","description":"Get Member Incentive Information.","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"476d4c27-aa5d-47ef-b86e-a151e33815b4"},{"id":"107210d3-1ec8-43cc-960a-18015535ff5b","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/ExtendedInformation/Member/:memberID/SurveyResponseCount","pathVariables":{"memberID":"memberID-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"ExtendedInformation/Member/{memberID}/SurveyResponseCount","description":"Get Member's survey response/start counts.","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"476d4c27-aa5d-47ef-b86e-a151e33815b4"},{"id":"aa59c2ee-4af5-4224-8a5a-771e4e7169af","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/ExtendedInformation/Member/Incentive/GetBulk","pathVariables":{},"method":"POST","data":"[\r\n 1,\r\n 2\r\n]","dataMode":"raw","name":"ExtendedInformation/Member/Incentive/GetBulk","description":"Get Incentive Information for members by their IDs.","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"476d4c27-aa5d-47ef-b86e-a151e33815b4"},{"id":"1ff3983e-9af0-4354-9464-98da9561bc36","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/ExtendedInformation/Member/:memberID/DaysOnPanel","pathVariables":{"memberID":"memberID-value"},"method":"PUT","data":"{\r\n \"DaysOnPanel\": 1,\r\n \"ActiveDaysOnPanel\": 1\r\n}","dataMode":"raw","name":"ExtendedInformation/Member/{memberID}/DaysOnPanel","description":"Upsert Member's days on panel.","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"476d4c27-aa5d-47ef-b86e-a151e33815b4"},{"id":"48cc5116-6af7-445d-9c83-c0718f76d876","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/ExtendedInformation/Member/:memberID/Incentive","pathVariables":{"memberID":"memberID-value"},"method":"PUT","data":"{\r\n \"PointsInPlaySweepland\": 1,\r\n \"PointsInPlayBidland\": 1,\r\n \"IncentiveLevelTypeID\": 1\r\n}","dataMode":"raw","name":"ExtendedInformation/Member/{memberID}/Incentive","description":"Set Member Incentive Information. Fields, which are not set (have null values) will not be updated.","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"476d4c27-aa5d-47ef-b86e-a151e33815b4"},{"id":"f39af97e-a626-47b5-afd9-2cded72a3a95","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/ExtendedInformation/Member/:memberID/SurveyResponseCount","pathVariables":{"memberID":"memberID-value"},"method":"PUT","data":"{\r\n \"NumSurveys\": 1,\r\n \"NumTrackers\": 1,\r\n \"NumResponses\": 1,\r\n \"NumResponsesLast12MonthsMSC\": 1,\r\n \"NumResponsesLast12MonthsRouter\": 1,\r\n \"NumResponsesLast12MonthsPromo\": 1,\r\n \"LastSurveyDate\": \"2019-07-18T16:02:04.4040103-04:00\"\r\n}","dataMode":"raw","name":"ExtendedInformation/Member/{memberID}/SurveyResponseCount","description":"Upsert Member's survey response/start counts.","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"476d4c27-aa5d-47ef-b86e-a151e33815b4"},{"id":"615f240b-ca4d-4722-b064-f0780d731a9d","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/:authenticationKey/:version/MembersAuthentications/HeartBeat","pathVariables":{"authenticationKey":"authenticationKey-value","version":"version-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"{authenticationKey}/{version}/MembersAuthentications/HeartBeat","description":null,"descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"a5564939-23c7-4169-8433-77e5c78aa9c2"},{"id":"c8e853a2-bad9-40ef-b89d-793155c63691","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Members/Admin/Authentications/DecryptToken?encryptedMemberToken=encryptedMemberToken-value","pathVariables":{},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"Members/Admin/Authentications/DecryptToken?encryptedMemberToken={encryptedMemberToken}","description":"Decrypts a member token","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"a5564939-23c7-4169-8433-77e5c78aa9c2"},{"id":"ba6340b4-3fd4-4802-964f-1b7210468a1a","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Members/Admin/Authentications/ForgotUserName/:brandID?emailAddress=emailAddress-value","pathVariables":{"brandID":"brandID-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"Members/Admin/Authentications/ForgotUserName/{brandID}?emailAddress={emailAddress}","description":"Recovers a users username by any of their email contacts.","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"a5564939-23c7-4169-8433-77e5c78aa9c2"},{"id":"1829207d-ed38-4d00-a76a-72f7f140ddfe","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Members/Admin/Authentications/ForgotPassword/:brandID?userName=userName-value&tokenDurationSeconds=tokenDurationSeconds-value&authenticationType=authenticationType-value","pathVariables":{"brandID":"brandID-value"},"method":"POST","data":null,"dataMode":"raw","name":"Members/Admin/Authentications/ForgotPassword/{brandID}?userName={userName}&tokenDurationSeconds={tokenDurationSeconds}&authenticationType={authenticationType}","description":"Reset the password of the member using email","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"a5564939-23c7-4169-8433-77e5c78aa9c2"},{"id":"52b2933e-e79e-4d9a-b6e5-52675aa8f9dc","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Members/Admin/Authentications/Identify","pathVariables":{},"method":"POST","data":"{\r\n \"MemberID\": 1,\r\n \"TokenDurationHours\": 2,\r\n \"IPAddress\": \"sample string 3\",\r\n \"DeviceId\": \"sample string 4\"\r\n}","dataMode":"raw","name":"Members/Admin/Authentications/Identify","description":"Identifies a member","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"a5564939-23c7-4169-8433-77e5c78aa9c2"},{"id":"312dddb2-d883-44bb-97e8-ce9edb34deec","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Members/Admin/Authentications/Identify/:brandID","pathVariables":{"brandID":"brandID-value"},"method":"POST","data":"{\r\n \"UserName\": \"sample string 1\",\r\n \"MemberAuthenticationType\": 1,\r\n \"TokenDurationHours\": 2,\r\n \"IPAddress\": \"sample string 3\",\r\n \"DeviceId\": \"sample string 4\"\r\n}","dataMode":"raw","name":"Members/Admin/Authentications/Identify/{brandID}","description":"Identifies a member","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"a5564939-23c7-4169-8433-77e5c78aa9c2"},{"id":"9a68d454-a164-47cc-8b02-d5cb2d1361ce","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Members/Admin/Authentications/Identify/WithAuthType","pathVariables":{},"method":"POST","data":"{\r\n \"MemberAuthenticationType\": 1,\r\n \"MemberID\": 1,\r\n \"TokenDurationHours\": 2,\r\n \"IPAddress\": \"sample string 3\",\r\n \"DeviceId\": \"sample string 4\"\r\n}","dataMode":"raw","name":"Members/Admin/Authentications/Identify/WithAuthType","description":"Identifies a member","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"a5564939-23c7-4169-8433-77e5c78aa9c2"},{"id":"bfcce94d-a358-40d0-95fb-da42dacd72de","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Members/Admin/Authentications/Login?brandID=brandID-value","pathVariables":{},"method":"POST","data":"{\r\n \"Password\": \"sample string 1\",\r\n \"UserName\": \"sample string 2\",\r\n \"MemberAuthenticationType\": 1,\r\n \"TokenDurationHours\": 3,\r\n \"IPAddress\": \"sample string 4\",\r\n \"DeviceId\": \"sample string 5\"\r\n}","dataMode":"raw","name":"Members/Admin/Authentications/Login?brandID={brandID}","description":"Login a member","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"a5564939-23c7-4169-8433-77e5c78aa9c2"},{"id":"9a035e8a-60fc-4259-9c5b-e57a9f7f57ef","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Members/Admin/Authentications/RefreshLoginToken/:encryptedMemberToken","pathVariables":{"encryptedMemberToken":"encryptedMemberToken-value"},"method":"POST","data":null,"dataMode":"raw","name":"Members/Admin/Authentications/RefreshLoginToken/{encryptedMemberToken}","description":"Refresh login token","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"a5564939-23c7-4169-8433-77e5c78aa9c2"},{"id":"f85401bc-a858-4a70-87e9-f24047c62203","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Members/Admin/Authentications/ResetPassword","pathVariables":{},"method":"POST","data":"{\r\n \"PasswordResetToken\": \"cc54b69c-2282-4e9f-9317-35800194d8fa\",\r\n \"IPAddress\": \"sample string 2\",\r\n \"Password\": \"sample string 3\",\r\n \"UserName\": \"sample string 4\",\r\n \"MemberAuthenticationType\": 1,\r\n \"TokenDurationHours\": 5,\r\n \"DeviceId\": \"sample string 6\"\r\n}","dataMode":"raw","name":"Members/Admin/Authentications/ResetPassword","description":"Reset the password of the member using email","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"a5564939-23c7-4169-8433-77e5c78aa9c2"},{"id":"356d827c-0451-4a93-a240-d710282eaf81","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/:authenticationKey/:version/Groups/HeartBeat","pathVariables":{"authenticationKey":"authenticationKey-value","version":"version-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"{authenticationKey}/{version}/Groups/HeartBeat","description":null,"descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"c6adc6f6-4bcd-4b51-b834-43fb45ca15e4"},{"id":"f479d426-654b-4895-8ffe-dbe60b78d9f2","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Members/Admin/Groups/:groupID","pathVariables":{"groupID":"groupID-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"Members/Admin/Groups/{groupID}","description":"gets the group by the specified id","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"c6adc6f6-4bcd-4b51-b834-43fb45ca15e4"},{"id":"bed0f829-626d-477c-94a3-6cec6414ea8b","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Members/Admin/Groups/:groupID/IsMemberInGroup/:memberID","pathVariables":{"groupID":"groupID-value","memberID":"memberID-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"Members/Admin/Groups/{groupID}/IsMemberInGroup/{memberID}","description":"searches for a specific member in a group","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"c6adc6f6-4bcd-4b51-b834-43fb45ca15e4"},{"id":"fbbdcb91-46f5-431b-b726-85cf651d88fd","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Members/Admin/Groups/:groupID/Properties","pathVariables":{"groupID":"groupID-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"Members/Admin/Groups/{groupID}/Properties","description":"Gets all the properties for a member","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"c6adc6f6-4bcd-4b51-b834-43fb45ca15e4"},{"id":"df59618c-ac1b-4304-b4c6-64ca6a4a479b","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Members/Admin/Groups","pathVariables":{},"method":"POST","data":"{\r\n \"GroupTypeID\": 1,\r\n \"GroupName\": \"sample string 2\"\r\n}","dataMode":"raw","name":"Members/Admin/Groups","description":"creates a new group","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"c6adc6f6-4bcd-4b51-b834-43fb45ca15e4"},{"id":"77d59495-66fd-44d9-9142-7d8681965e7b","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Members/Admin/Groups/:groupID/GetMembers","pathVariables":{"groupID":"groupID-value"},"method":"POST","data":"{\r\n \"MemberGroupStatuses\": [\r\n 1,\r\n 2\r\n ],\r\n \"Offset\": 1,\r\n \"Limit\": 1\r\n}","dataMode":"raw","name":"Members/Admin/Groups/{groupID}/GetMembers","description":"searches for members in a specific group given some basic search model criteria , which also supports pagination","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"c6adc6f6-4bcd-4b51-b834-43fb45ca15e4"},{"id":"0a56b368-b4b3-4e20-ab70-40077a132292","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Members/Admin/Groups/Search","pathVariables":{},"method":"POST","data":"{\r\n \"GroupTypeID\": 1,\r\n \"GroupStatus\": 1,\r\n \"CreatedByUserID\": 1,\r\n \"ContainingMemberID\": 1\r\n}","dataMode":"raw","name":"Members/Admin/Groups/Search","description":"searches for groups matching the crietria in groupSearchModel","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"c6adc6f6-4bcd-4b51-b834-43fb45ca15e4"},{"id":"8ed82ab0-92e7-42bd-8b23-aadb79ac95b1","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Members/Admin/Groups/:groupID/Close","pathVariables":{"groupID":"groupID-value"},"method":"PUT","data":null,"dataMode":"raw","name":"Members/Admin/Groups/{groupID}/Close","description":"closes a group with the specifies id","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"c6adc6f6-4bcd-4b51-b834-43fb45ca15e4"},{"id":"b8c1b404-e7f0-4036-adec-0a679fabfaa5","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Members/Admin/Groups/:groupID/Members","pathVariables":{"groupID":"groupID-value"},"method":"PUT","data":null,"dataMode":"raw","name":"Members/Admin/Groups/{groupID}/Members","description":"adds / updates group members given a dictionary of the member ids along with their respective statuses.","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"c6adc6f6-4bcd-4b51-b834-43fb45ca15e4"},{"id":"2adc0d19-3789-4d4f-8e4e-71c35ae081ce","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Members/Admin/Groups/:groupID/Open","pathVariables":{"groupID":"groupID-value"},"method":"PUT","data":null,"dataMode":"raw","name":"Members/Admin/Groups/{groupID}/Open","description":"opens a group with the specified id","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"c6adc6f6-4bcd-4b51-b834-43fb45ca15e4"},{"id":"48f85d5e-2578-4f82-a3c3-de1e3d746456","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Members/Admin/Groups/:groupID/Properties","pathVariables":{"groupID":"groupID-value"},"method":"PUT","data":"{\r\n \"sample string 1\": \"sample string 2\",\r\n \"sample string 3\": \"sample string 4\"\r\n}","dataMode":"raw","name":"Members/Admin/Groups/{groupID}/Properties","description":"Updates group properties","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"c6adc6f6-4bcd-4b51-b834-43fb45ca15e4"},{"id":"4064b491-3952-4bc4-9cd4-ca8152601ee2","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Members/Admin/Groups/:groupID","pathVariables":{"groupID":"groupID-value"},"method":"DELETE","data":null,"dataMode":"raw","name":"Members/Admin/Groups/{groupID}","description":"deletes the group with the specified groupID","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"c6adc6f6-4bcd-4b51-b834-43fb45ca15e4"},{"id":"f402e0f0-6c80-4938-8e39-0e58d06bee3c","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Members/Admin/Groups/:groupID/Members","pathVariables":{"groupID":"groupID-value"},"method":"DELETE","data":"[\r\n 1,\r\n 2\r\n]","dataMode":"raw","name":"Members/Admin/Groups/{groupID}/Members","description":"deletes members from a group","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"c6adc6f6-4bcd-4b51-b834-43fb45ca15e4"},{"id":"98a25c64-afdb-44d1-a8b2-3ed6cbf90f50","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Members/Admin/Groups/:groupID/Properties","pathVariables":{"groupID":"groupID-value"},"method":"DELETE","data":"[\r\n \"sample string 1\",\r\n \"sample string 2\"\r\n]","dataMode":"raw","name":"Members/Admin/Groups/{groupID}/Properties","description":"Delete member properties","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"c6adc6f6-4bcd-4b51-b834-43fb45ca15e4"},{"id":"4765fd80-6884-4b1a-bcd7-c57ee15edf6f","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Health/Status","pathVariables":{},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"Health/Status","description":null,"descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"6aeb382b-bec1-4d45-bed1-51133800a730"},{"id":"081b9764-3d8a-41ee-b7c8-096e61d5ced6","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/:authenticationKey/:version/AgeRangeTypes/HeartBeat","pathVariables":{"authenticationKey":"authenticationKey-value","version":"version-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"{authenticationKey}/{version}/AgeRangeTypes/HeartBeat","description":null,"descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"ee03bbf4-8e46-4d0d-9678-4ab2b8c45c35"},{"id":"6c835d0d-108e-4760-baff-6e52a0b1d142","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/AgeRangeTypes","pathVariables":{},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"AgeRangeTypes","description":"Gets all age ranges in the system","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"ee03bbf4-8e46-4d0d-9678-4ab2b8c45c35"},{"id":"fb840b8f-1f41-49c8-a487-a07e9c10ccbb","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/AgeRangeTypes/:ageRangeTypeID","pathVariables":{"ageRangeTypeID":"ageRangeTypeID-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"AgeRangeTypes/{ageRangeTypeID}","description":"Gets an age range by an age range id","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"ee03bbf4-8e46-4d0d-9678-4ab2b8c45c35"},{"id":"c75ee9e0-6a19-4f7e-82f0-719424c9bb27","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/AgeRangeTypes/ByAge/:age","pathVariables":{"age":"age-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"AgeRangeTypes/ByAge/{age}","description":"Gets an age range which contains the given age, inclusive of endpoints","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"ee03bbf4-8e46-4d0d-9678-4ab2b8c45c35"},{"id":"1b6b00f9-88e7-483f-bf7c-38140b440d0e","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/AgeRangeTypes","pathVariables":{},"method":"POST","data":"[\r\n 1,\r\n 2\r\n]","dataMode":"raw","name":"AgeRangeTypes","description":"Gets age ranges with the given ids","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"ee03bbf4-8e46-4d0d-9678-4ab2b8c45c35"},{"id":"c952ccdb-8e83-42ef-9917-8aa2e0119b5c","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/AgeRangeTypes/RefreshCache?resetDelta=resetDelta-value","pathVariables":{},"method":"PUT","data":null,"dataMode":"raw","name":"AgeRangeTypes/RefreshCache?resetDelta={resetDelta}","description":"Refreshes the AgeRangeType cache","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"ee03bbf4-8e46-4d0d-9678-4ab2b8c45c35"},{"id":"b8cde9be-7a76-4a66-a290-5f4754ba5df9","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/:authenticationKey/:version/MemberContacts/HeartBeat","pathVariables":{"authenticationKey":"authenticationKey-value","version":"version-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"{authenticationKey}/{version}/MemberContacts/HeartBeat","description":null,"descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"94a08058-f8e8-40cf-a5cd-2f5885431b18"},{"id":"4cecc068-40c3-44c8-b8e6-6756e08ce111","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Members/Admin/Contacts/:memberID/Addresses","pathVariables":{"memberID":"memberID-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"Members/Admin/Contacts/{memberID}/Addresses","description":"Get member contact address for given member.","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"94a08058-f8e8-40cf-a5cd-2f5885431b18"},{"id":"0d587319-1edb-4fd6-9844-077d61bc5157","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Members/Admin/Contacts/:memberID/Addresses/Active","pathVariables":{"memberID":"memberID-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"Members/Admin/Contacts/{memberID}/Addresses/Active","description":"Get active member contact address for given member.","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"94a08058-f8e8-40cf-a5cd-2f5885431b18"},{"id":"573049e9-db7e-43ea-8d44-19fd2785d9d1","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Members/Admin/Contacts/:memberID/History","pathVariables":{"memberID":"memberID-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"Members/Admin/Contacts/{memberID}/History","description":"Get Member contact information history details for given Member.","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"94a08058-f8e8-40cf-a5cd-2f5885431b18"},{"id":"e3f3d1a4-fbcc-43c8-912f-8684cd6a6b97","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Members/Admin/Contacts/:memberID/NonAddresses","pathVariables":{"memberID":"memberID-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"Members/Admin/Contacts/{memberID}/NonAddresses","description":"Get member contact details except address for given member.","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"94a08058-f8e8-40cf-a5cd-2f5885431b18"},{"id":"b64d1298-f715-4d14-af81-4d655571b726","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Members/Admin/Contacts/:memberID/NonAddresses/Active","pathVariables":{"memberID":"memberID-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"Members/Admin/Contacts/{memberID}/NonAddresses/Active","description":"Get active member contact details except address for given member.","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"94a08058-f8e8-40cf-a5cd-2f5885431b18"},{"id":"d4782b3b-147c-469b-99f6-3bc868261c59","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Members/Admin/Contacts/:memberID/Status/:category/:contactType","pathVariables":{"memberID":"memberID-value","category":"category-value","contactType":"contactType-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"Members/Admin/Contacts/{memberID}/Status/{category}/{contactType}","description":"Get the contact status type for a member by ContactCategoryType and ContactType","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"94a08058-f8e8-40cf-a5cd-2f5885431b18"},{"id":"43888ca8-acab-49ed-9ebf-2899f786c803","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Members/Admin/Contacts/:memberID/Types","pathVariables":{"memberID":"memberID-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"Members/Admin/Contacts/{memberID}/Types","description":"Get member contact types for a specific member","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"94a08058-f8e8-40cf-a5cd-2f5885431b18"},{"id":"cad5ddeb-6394-4ef7-ad3e-0c77ed584379","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Members/Admin/Contacts/Types","pathVariables":{},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"Members/Admin/Contacts/Types","description":"Get all Contact Types questions.","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"94a08058-f8e8-40cf-a5cd-2f5885431b18"},{"id":"24138ba3-1066-4051-8bca-228cf38ba6d3","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Members/Admin/Contacts/:contactType/Contactable","pathVariables":{"contactType":"contactType-value"},"method":"POST","data":"[\r\n 1,\r\n 2\r\n]","dataMode":"raw","name":"Members/Admin/Contacts/{contactType}/Contactable","description":"Takes a collection of Member ID's and a contact type and tells the caller if that member can be contacted for that type.","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"94a08058-f8e8-40cf-a5cd-2f5885431b18"},{"id":"d4a93870-b650-4e66-b48d-180d91e76cd9","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Members/Admin/Contacts/:memberID","pathVariables":{"memberID":"memberID-value"},"method":"PUT","data":"{\r\n \"InputMemberContactModel\": {\r\n \"SurveyFrequencyIntervalHours\": 1,\r\n \"IsPrimary\": true,\r\n \"IsActive\": true\r\n },\r\n \"MemberContactInformationID\": 1\r\n}","dataMode":"raw","name":"Members/Admin/Contacts/{memberID}","description":"Update member contact","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"94a08058-f8e8-40cf-a5cd-2f5885431b18"},{"id":"514153c5-ba65-4e1e-9776-cac8f6ae8b59","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Members/Admin/Contacts/:memberID/BypassAddress/:category","pathVariables":{"memberID":"memberID-value","category":"category-value"},"method":"PUT","data":null,"dataMode":"raw","name":"Members/Admin/Contacts/{memberID}/BypassAddress/{category}","description":"Set member contact status type as bypass","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"94a08058-f8e8-40cf-a5cd-2f5885431b18"},{"id":"026b0139-3240-4286-8c34-5f1e6571a5f3","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Members/Admin/Contacts/RefreshCache?isDeltaRefresh=isDeltaRefresh-value","pathVariables":{},"method":"PUT","data":null,"dataMode":"raw","name":"Members/Admin/Contacts/RefreshCache?isDeltaRefresh={isDeltaRefresh}","description":"Refresh cache contact type questions","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"94a08058-f8e8-40cf-a5cd-2f5885431b18"},{"id":"63512a87-dd17-4c07-a0af-f30e673f1f71","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/:authenticationKey/:version/MemberAdminNotes/HeartBeat","pathVariables":{"authenticationKey":"authenticationKey-value","version":"version-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"{authenticationKey}/{version}/MemberAdminNotes/HeartBeat","description":null,"descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"9774480b-355a-43cc-8012-59292168422d"},{"id":"75826fc2-4d32-44f2-a026-3282fcde31e2","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Members/Admin/:memberID/MemberNotes/ChangeTracking/:changeType","pathVariables":{"memberID":"memberID-value","changeType":"changeType-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"Members/Admin/{memberID}/MemberNotes/ChangeTracking/{changeType}","description":"Get the list of member changes for the given member id and change type.","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"9774480b-355a-43cc-8012-59292168422d"},{"id":"0bcf90d7-d940-4b1a-9f53-dac55cd347a1","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Members/Admin/:memberID/MemberNotes?pageSize=pageSize-value&pageNumber=pageNumber-value","pathVariables":{"memberID":"memberID-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"Members/Admin/{memberID}/MemberNotes?pageSize={pageSize}&pageNumber={pageNumber}","description":"Get list of Member notes for given Member ID.","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"9774480b-355a-43cc-8012-59292168422d"},{"id":"fdc11e6b-dee6-44c3-b79b-a7abf805927a","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Members/Admin/:memberID/MemberNotes","pathVariables":{"memberID":"memberID-value"},"method":"POST","data":"{\r\n \"Comments\": [\r\n \"sample string 1\",\r\n \"sample string 2\"\r\n ]\r\n}","dataMode":"raw","name":"Members/Admin/{memberID}/MemberNotes","description":"Create a member notes","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"9774480b-355a-43cc-8012-59292168422d"},{"id":"b0eb110f-415a-42c8-a0cc-9299261bf35c","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Members/Admin/:memberID/MemberNotes/ChangeTracking","pathVariables":{"memberID":"memberID-value"},"method":"POST","data":"{\r\n \"OldValue\": \"sample string 1\",\r\n \"NewValue\": \"sample string 2\",\r\n \"ChangedAttribute\": \"sample string 3\",\r\n \"ChangeType\": 1,\r\n \"Comments\": \"sample string 4\"\r\n}","dataMode":"raw","name":"Members/Admin/{memberID}/MemberNotes/ChangeTracking","description":"Track the member changes for the given member id","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"9774480b-355a-43cc-8012-59292168422d"},{"id":"0128c62a-56a6-465e-a955-3de6f3434011","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/:authenticationKey/:version/MemberAdvertiserIdentifiers/HeartBeat","pathVariables":{"authenticationKey":"authenticationKey-value","version":"version-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"{authenticationKey}/{version}/MemberAdvertiserIdentifiers/HeartBeat","description":null,"descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"34ed10ff-867c-45a1-bc30-5adcc8ad8ae9"},{"id":"e82118e7-f8ff-4b5a-b25c-a579771f1e6c","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Members/Admin/:memberID/MemberAdvertiserIdentifier","pathVariables":{"memberID":"memberID-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"Members/Admin/{memberID}/MemberAdvertiserIdentifier","description":"Get Member's advertiser identifier.","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"34ed10ff-867c-45a1-bc30-5adcc8ad8ae9"},{"id":"f1dff85e-3425-475c-8f31-8a54bce6dcdd","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Members/Admin/:memberID/MemberAdvertiserIdentifier?advertiserIdentifier=advertiserIdentifier-value","pathVariables":{"memberID":"memberID-value"},"method":"POST","data":null,"dataMode":"raw","name":"Members/Admin/{memberID}/MemberAdvertiserIdentifier?advertiserIdentifier={advertiserIdentifier}","description":"Add or update Member's advertiser identifier.","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"34ed10ff-867c-45a1-bc30-5adcc8ad8ae9"},{"id":"300915c6-ef7f-43aa-9018-21aec9e99024","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/:authenticationKey/:version/MembersAdminResponses/HeartBeat","pathVariables":{"authenticationKey":"authenticationKey-value","version":"version-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"{authenticationKey}/{version}/MembersAdminResponses/HeartBeat","description":null,"descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"e34a21fe-4f23-4f15-baca-e55d42d87619"},{"id":"2f51477a-6ea8-4135-b1fd-173be79f44a2","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Members/Admin/Responses/:memberID/ByQuestionSet/:questionSetID","pathVariables":{"memberID":"memberID-value","questionSetID":"questionSetID-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"Members/Admin/Responses/{memberID}/ByQuestionSet/{questionSetID}","description":"Get list of member question responses using member id and question set id","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"e34a21fe-4f23-4f15-baca-e55d42d87619"},{"id":"57a22712-23c2-4821-85c8-b4009d5b16f1","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Members/Admin/Responses/:memberID/QuestionSetStatuses?isPostRegistration=isPostRegistration-value","pathVariables":{"memberID":"memberID-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"Members/Admin/Responses/{memberID}/QuestionSetStatuses?isPostRegistration={isPostRegistration}","description":"Get list of member question set status using member id","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"e34a21fe-4f23-4f15-baca-e55d42d87619"},{"id":"e83d9f0c-56f1-43d0-b3c4-14ba9fa32591","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Members/Admin/Responses","pathVariables":{},"method":"POST","data":"[\r\n {\r\n \"MemberID\": 1,\r\n \"QuestionResponses\": [\r\n {\r\n \"QuestionID\": 1,\r\n \"Answers\": [\r\n {\r\n \"AnswerID\": 1,\r\n \"Value\": \"sample string 2\"\r\n },\r\n {\r\n \"AnswerID\": 1,\r\n \"Value\": \"sample string 2\"\r\n }\r\n ]\r\n },\r\n {\r\n \"QuestionID\": 1,\r\n \"Answers\": [\r\n {\r\n \"AnswerID\": 1,\r\n \"Value\": \"sample string 2\"\r\n },\r\n {\r\n \"AnswerID\": 1,\r\n \"Value\": \"sample string 2\"\r\n }\r\n ]\r\n }\r\n ]\r\n },\r\n {\r\n \"MemberID\": 1,\r\n \"QuestionResponses\": [\r\n {\r\n \"QuestionID\": 1,\r\n \"Answers\": [\r\n {\r\n \"AnswerID\": 1,\r\n \"Value\": \"sample string 2\"\r\n },\r\n {\r\n \"AnswerID\": 1,\r\n \"Value\": \"sample string 2\"\r\n }\r\n ]\r\n },\r\n {\r\n \"QuestionID\": 1,\r\n \"Answers\": [\r\n {\r\n \"AnswerID\": 1,\r\n \"Value\": \"sample string 2\"\r\n },\r\n {\r\n \"AnswerID\": 1,\r\n \"Value\": \"sample string 2\"\r\n }\r\n ]\r\n }\r\n ]\r\n }\r\n]","dataMode":"raw","name":"Members/Admin/Responses","description":"Save member question responses","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"e34a21fe-4f23-4f15-baca-e55d42d87619"},{"id":"c051d43e-095b-452c-827a-a39281083509","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Members/Admin/Responses/:memberID","pathVariables":{"memberID":"memberID-value"},"method":"POST","data":"[\r\n {\r\n \"QuestionID\": 1,\r\n \"Answers\": [\r\n {\r\n \"AnswerID\": 1,\r\n \"Value\": \"sample string 2\"\r\n },\r\n {\r\n \"AnswerID\": 1,\r\n \"Value\": \"sample string 2\"\r\n }\r\n ]\r\n },\r\n {\r\n \"QuestionID\": 1,\r\n \"Answers\": [\r\n {\r\n \"AnswerID\": 1,\r\n \"Value\": \"sample string 2\"\r\n },\r\n {\r\n \"AnswerID\": 1,\r\n \"Value\": \"sample string 2\"\r\n }\r\n ]\r\n }\r\n]","dataMode":"raw","name":"Members/Admin/Responses/{memberID}","description":"Save member question responses except date time questions","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"e34a21fe-4f23-4f15-baca-e55d42d87619"},{"id":"2f8d25c8-bdab-486d-958b-0299b44b9adf","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Members/Admin/Responses/:memberID/DateTimeResponses","pathVariables":{"memberID":"memberID-value"},"method":"POST","data":"[\r\n {\r\n \"QuestionID\": 1,\r\n \"Answers\": [\r\n {\r\n \"AnswerID\": 1,\r\n \"Value\": \"2019-07-18T16:02:04.4821378-04:00\"\r\n },\r\n {\r\n \"AnswerID\": 1,\r\n \"Value\": \"2019-07-18T16:02:04.4821378-04:00\"\r\n }\r\n ]\r\n },\r\n {\r\n \"QuestionID\": 1,\r\n \"Answers\": [\r\n {\r\n \"AnswerID\": 1,\r\n \"Value\": \"2019-07-18T16:02:04.4821378-04:00\"\r\n },\r\n {\r\n \"AnswerID\": 1,\r\n \"Value\": \"2019-07-18T16:02:04.4821378-04:00\"\r\n }\r\n ]\r\n }\r\n]","dataMode":"raw","name":"Members/Admin/Responses/{memberID}/DateTimeResponses","description":"Save member question responses for date time questions","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"e34a21fe-4f23-4f15-baca-e55d42d87619"},{"id":"88856e31-9603-4135-92d3-eb1941b892ad","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Members/Admin/Responses/:memberID/UpdateQuestionSetCompletion/:questionSetID/:completionType","pathVariables":{"memberID":"memberID-value","questionSetID":"questionSetID-value","completionType":"completionType-value"},"method":"POST","data":null,"dataMode":"raw","name":"Members/Admin/Responses/{memberID}/UpdateQuestionSetCompletion/{questionSetID}/{completionType}","description":"Update member question set completion status for the given member, question set id and completion type","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"e34a21fe-4f23-4f15-baca-e55d42d87619"},{"id":"5807a9fe-0f11-42e1-977d-77b8a4d4241c","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Members/Admin/Responses/ByQuestionInternalNames","pathVariables":{},"method":"POST","data":"[\r\n {\r\n \"MemberID\": 1,\r\n \"QuestionInternalNames\": [\r\n \"sample string 1\",\r\n \"sample string 2\"\r\n ]\r\n },\r\n {\r\n \"MemberID\": 1,\r\n \"QuestionInternalNames\": [\r\n \"sample string 1\",\r\n \"sample string 2\"\r\n ]\r\n }\r\n]","dataMode":"raw","name":"Members/Admin/Responses/ByQuestionInternalNames","description":"Get Member Question Responses for given member using list of question internal names.","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"e34a21fe-4f23-4f15-baca-e55d42d87619"},{"id":"44b12360-3440-4fad-a00c-9452a938a9ea","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Members/Admin/Responses/ByQuestions","pathVariables":{},"method":"POST","data":"[\r\n {\r\n \"MemberID\": 1,\r\n \"QuestionIDs\": [\r\n 1,\r\n 2\r\n ]\r\n },\r\n {\r\n \"MemberID\": 1,\r\n \"QuestionIDs\": [\r\n 1,\r\n 2\r\n ]\r\n }\r\n]","dataMode":"raw","name":"Members/Admin/Responses/ByQuestions","description":"Get list of Member Question Responses for given member using list of question ids.","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"e34a21fe-4f23-4f15-baca-e55d42d87619"},{"id":"8220e810-2225-4f39-9a0e-936770f8add1","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Members/Admin/Responses/ByQuestions/MemberGuids","pathVariables":{},"method":"POST","data":"[\r\n {\r\n \"MemberGUID\": \"b9a1d26b-621a-41b6-87dd-6fd22b068cd0\",\r\n \"QuestionIDs\": [\r\n 1,\r\n 2\r\n ]\r\n },\r\n {\r\n \"MemberGUID\": \"b9a1d26b-621a-41b6-87dd-6fd22b068cd0\",\r\n \"QuestionIDs\": [\r\n 1,\r\n 2\r\n ]\r\n }\r\n]","dataMode":"raw","name":"Members/Admin/Responses/ByQuestions/MemberGuids","description":"Get list of Member Question Responses for given member guid using list of question IDs.","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"e34a21fe-4f23-4f15-baca-e55d42d87619"},{"id":"2586e75d-e45d-4835-90a2-c89e4a095ea4","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Members/Admin/Responses/QuestionsWithResponses","pathVariables":{},"method":"POST","data":"[\r\n 1,\r\n 2\r\n]","dataMode":"raw","name":"Members/Admin/Responses/QuestionsWithResponses","description":"Gets the members that responded to a list of questions.","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"e34a21fe-4f23-4f15-baca-e55d42d87619"},{"id":"ea86237b-e589-41b6-a9a7-27a17b44d15d","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Members/Admin/Responses/Keys/RefreshCache?isDeltaRefresh=isDeltaRefresh-value","pathVariables":{},"method":"PUT","data":null,"dataMode":"raw","name":"Members/Admin/Responses/Keys/RefreshCache?isDeltaRefresh={isDeltaRefresh}","description":"Refreshes the QuestionEncryptionKeys cache","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"e34a21fe-4f23-4f15-baca-e55d42d87619"},{"id":"2b1ebba7-c8de-4e49-9ac8-f7b451b874b3","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Members/Admin/Responses/:memberID","pathVariables":{"memberID":"memberID-value"},"method":"DELETE","data":"[\r\n 1,\r\n 2\r\n]","dataMode":"raw","name":"Members/Admin/Responses/{memberID}","description":"Delete member response for the given member and list of question ids","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"e34a21fe-4f23-4f15-baca-e55d42d87619"},{"id":"63a6b8da-a0c5-4111-8043-905c7c465e43","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Members/Admin/Responses/:memberID/ByAnswer","pathVariables":{"memberID":"memberID-value"},"method":"DELETE","data":"[\r\n {\r\n \"QuestionID\": 1,\r\n \"AnswerIDs\": [\r\n 1,\r\n 2\r\n ]\r\n },\r\n {\r\n \"QuestionID\": 1,\r\n \"AnswerIDs\": [\r\n 1,\r\n 2\r\n ]\r\n }\r\n]","dataMode":"raw","name":"Members/Admin/Responses/{memberID}/ByAnswer","description":"Delete member responses for the given member id , question id and list of answer ids in the given model","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"e34a21fe-4f23-4f15-baca-e55d42d87619"},{"id":"33db4524-9030-40a1-b0db-eecd01127658","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/:authenticationKey/:version/PiiDataRegulatedMembers/HeartBeat","pathVariables":{"authenticationKey":"authenticationKey-value","version":"version-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"{authenticationKey}/{version}/PiiDataRegulatedMembers/HeartBeat","description":null,"descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"e632b282-6ee9-44f0-9d97-c1fdb0889f1f"},{"id":"5c564fc8-c7ff-47e8-907e-cbcc5deb15db","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/PiiDataRegulatedMembers/GetNewMemberIDs?proccessType=proccessType-value&batchSize=batchSize-value","pathVariables":{},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"PiiDataRegulatedMembers/GetNewMemberIDs?proccessType={proccessType}&batchSize={batchSize}","description":null,"descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"e632b282-6ee9-44f0-9d97-c1fdb0889f1f"},{"id":"c8b0fcfe-d5ef-48cd-8333-9a926305c9d2","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/PiiDataRegulatedMembers/Completed?proccessType=proccessType-value","pathVariables":{},"method":"POST","data":"[\r\n 1,\r\n 2\r\n]","dataMode":"raw","name":"PiiDataRegulatedMembers/Completed?proccessType={proccessType}","description":null,"descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"e632b282-6ee9-44f0-9d97-c1fdb0889f1f"},{"id":"2f3d215f-4bd5-42af-b46f-b412eda7229b","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/:authenticationKey/:version/MemberIncentive/HeartBeat","pathVariables":{"authenticationKey":"authenticationKey-value","version":"version-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"{authenticationKey}/{version}/MemberIncentive/HeartBeat","description":null,"descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"d1cd70c1-35f2-4976-87d6-0c9aae367e64"},{"id":"006a180a-87e3-4da0-9876-1cb10ee3464f","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Incentives/ExternalEarning/:earningID","pathVariables":{"earningID":"earningID-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"Incentives/ExternalEarning/{earningID}","description":"Get External Earning by it's ID","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"d1cd70c1-35f2-4976-87d6-0c9aae367e64"},{"id":"94debb1a-ba5c-4469-a53a-320e366b5973","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Incentives/ExternalEarning?memberID=memberID-value&typeID=typeID-value&fromDate=fromDate-value&toDate=toDate-value&pageSize=pageSize-value&pageNumber=pageNumber-value","pathVariables":{},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"Incentives/ExternalEarning?memberID={memberID}&typeID={typeID}&fromDate={fromDate}&toDate={toDate}&pageSize={pageSize}&pageNumber={pageNumber}","description":"Get External Earnings for Member","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"d1cd70c1-35f2-4976-87d6-0c9aae367e64"},{"id":"d9cf7433-2963-43fa-9584-e0af580402c3","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Incentives/IncentiveEarning/:earningID","pathVariables":{"earningID":"earningID-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"Incentives/IncentiveEarning/{earningID}","description":"Get Incentive Earning by it's ID","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"d1cd70c1-35f2-4976-87d6-0c9aae367e64"},{"id":"78ffa76d-5cb9-4ade-91f9-f6886f78adb1","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Incentives/IncentiveEarning?memberID=memberID-value&activityID=activityID-value&fromDate=fromDate-value&toDate=toDate-value&pageSize=pageSize-value&pageNumber=pageNumber-value","pathVariables":{},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"Incentives/IncentiveEarning?memberID={memberID}&activityID={activityID}&fromDate={fromDate}&toDate={toDate}&pageSize={pageSize}&pageNumber={pageNumber}","description":"Get Incentive Earnings for Member (include Redemptions, which should have negative credit amount)","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"d1cd70c1-35f2-4976-87d6-0c9aae367e64"},{"id":"82d1ea34-b626-4819-a83c-7df2e68bceb3","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Incentives/Member/:memberID/MemberIncentiveData","pathVariables":{"memberID":"memberID-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"Incentives/Member/{memberID}/MemberIncentiveData","description":"Get NPD Member Incentive Data (TIG Info + Points in Play).","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"d1cd70c1-35f2-4976-87d6-0c9aae367e64"},{"id":"0b67bc41-0616-4b67-92a9-55102ddd7fac","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Incentives/Member/:memberID/TotalBalance","pathVariables":{"memberID":"memberID-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"Incentives/Member/{memberID}/TotalBalance","description":"Get Member Earnings Total Balance.","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"d1cd70c1-35f2-4976-87d6-0c9aae367e64"},{"id":"22843bcc-7835-49de-b027-4edc08135887","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Incentives/ExternalEarning","pathVariables":{},"method":"POST","data":"[\r\n {\r\n \"ExternalEarningTypeID\": 64,\r\n \"BrandID\": 2,\r\n \"MemberID\": 3,\r\n \"Description\": \"sample string 4\",\r\n \"CurrencyCode\": \"sample string 5\",\r\n \"Amount\": 6.1\r\n },\r\n {\r\n \"ExternalEarningTypeID\": 64,\r\n \"BrandID\": 2,\r\n \"MemberID\": 3,\r\n \"Description\": \"sample string 4\",\r\n \"CurrencyCode\": \"sample string 5\",\r\n \"Amount\": 6.1\r\n }\r\n]","dataMode":"raw","name":"Incentives/ExternalEarning","description":"Post External Earnings batch","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"d1cd70c1-35f2-4976-87d6-0c9aae367e64"},{"id":"5de4aa20-e73d-4d62-9cce-66f55113c2f4","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Incentives/IncentiveEarning","pathVariables":{},"method":"POST","data":"{\r\n \"IncentiveActivityID\": 1,\r\n \"IncentiveEarningStatus\": 1,\r\n \"VerificationSource\": 1,\r\n \"MemberID\": 2,\r\n \"CreditAmount\": 3.1,\r\n \"ReferenceValue1\": \"sample string 4\",\r\n \"ReferenceValue2\": \"sample string 5\",\r\n \"ReferenceValue3\": \"sample string 6\"\r\n}","dataMode":"raw","name":"Incentives/IncentiveEarning","description":"Post Incentives Earning.","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"d1cd70c1-35f2-4976-87d6-0c9aae367e64"},{"id":"75e62eec-5e96-45a9-ba65-5097c981964e","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Incentives/LoiBasedSurveyIncentiveEarning","pathVariables":{},"method":"POST","data":"{\r\n \"IncentiveActivityID\": 1,\r\n \"IncentiveEarningStatus\": 1,\r\n \"VerificationSource\": 1,\r\n \"MemberID\": 2,\r\n \"CreditAmount\": 3.1,\r\n \"SurveyID\": 4,\r\n \"WaveID\": 5,\r\n \"LoiTimeRange\": 1,\r\n \"ParticipationStatus\": 1\r\n}","dataMode":"raw","name":"Incentives/LoiBasedSurveyIncentiveEarning","description":"Post LOI Based Survey Incentive Earning.","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"d1cd70c1-35f2-4976-87d6-0c9aae367e64"},{"id":"59b8ccfa-9a51-4f56-91ae-d4144c45fb78","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Incentives/OpenSurveyIncentiveEarning","pathVariables":{},"method":"POST","data":"{\r\n \"IncentiveActivityID\": 1,\r\n \"IncentiveEarningStatus\": 1,\r\n \"VerificationSource\": 1,\r\n \"MemberID\": 2,\r\n \"CreditAmount\": 3.1,\r\n \"SurveyID\": 4,\r\n \"WaveID\": 5,\r\n \"ParticipationStatus\": 1\r\n}","dataMode":"raw","name":"Incentives/OpenSurveyIncentiveEarning","description":"Post Open Survey Incentive Earning.","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"d1cd70c1-35f2-4976-87d6-0c9aae367e64"},{"id":"5f52458d-10f3-47a8-bdd2-fc014358b3ac","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Incentives/TieredSurveyIncentiveEarning","pathVariables":{},"method":"POST","data":"{\r\n \"IncentiveActivityID\": 1,\r\n \"IncentiveEarningStatus\": 1,\r\n \"VerificationSource\": 1,\r\n \"MemberID\": 2,\r\n \"CreditAmount\": 3.1,\r\n \"SurveyID\": 4,\r\n \"WaveID\": 5,\r\n \"TigInfo\": {\r\n \"CurrentIncentiveLevel\": 64,\r\n \"CurrentIncentiveSubLevel\": 64,\r\n \"SurveysToReachNextLevel\": 64,\r\n \"TotalSurveysTaken\": 64,\r\n \"ParticipationStatus\": 1\r\n }\r\n}","dataMode":"raw","name":"Incentives/TieredSurveyIncentiveEarning","description":"Post Tiered Survey Incentive Earning.","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"d1cd70c1-35f2-4976-87d6-0c9aae367e64"},{"id":"fd99d661-d673-4fab-ae5b-ce99c4c85e51","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Incentives/IncentiveEarning/:earningID?status=status-value","pathVariables":{"earningID":"earningID-value"},"method":"PUT","data":null,"dataMode":"raw","name":"Incentives/IncentiveEarning/{earningID}?status={status}","description":"Update Incentives Earning status.","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"d1cd70c1-35f2-4976-87d6-0c9aae367e64"},{"id":"5dd3d32d-2f05-4d25-b199-dbe18840e83a","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Incentives/Member/:memberID/BidLand?pointsInPlay=pointsInPlay-value","pathVariables":{"memberID":"memberID-value"},"method":"PUT","data":null,"dataMode":"raw","name":"Incentives/Member/{memberID}/BidLand?pointsInPlay={pointsInPlay}","description":"Set BidLand Points in Play for member","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"d1cd70c1-35f2-4976-87d6-0c9aae367e64"},{"id":"6b11dbf1-9cb5-4e4a-81dd-8278a708d205","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Incentives/Member/:memberID/Sweepland?pointsInPlay=pointsInPlay-value","pathVariables":{"memberID":"memberID-value"},"method":"PUT","data":null,"dataMode":"raw","name":"Incentives/Member/{memberID}/Sweepland?pointsInPlay={pointsInPlay}","description":"Set Sweepland Points in Play for member","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"d1cd70c1-35f2-4976-87d6-0c9aae367e64"},{"id":"477e47e2-505b-472d-888f-7b6ae947a83d","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/:authenticationKey/:version/GroupTypes/HeartBeat","pathVariables":{"authenticationKey":"authenticationKey-value","version":"version-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"{authenticationKey}/{version}/GroupTypes/HeartBeat","description":null,"descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"2a8d5ca3-bbec-4f6e-85be-5654d28c628a"},{"id":"52d08140-0145-41f0-9323-d8e816fa895a","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Members/Admin/GroupTypes","pathVariables":{},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"Members/Admin/GroupTypes","description":"Gets all group types","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"2a8d5ca3-bbec-4f6e-85be-5654d28c628a"},{"id":"ecf5967e-8a29-4b41-84de-b1af91f1e5cc","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Members/Admin/GroupTypes/:groupTypeID/MemberStatuses","pathVariables":{"groupTypeID":"groupTypeID-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"Members/Admin/GroupTypes/{groupTypeID}/MemberStatuses","description":"","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"2a8d5ca3-bbec-4f6e-85be-5654d28c628a"},{"id":"20875e1e-8df0-4600-bccf-bb832d94ef46","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Members/Admin/GroupTypes/:groupTypeID/MemberStatuses?statusName=statusName-value","pathVariables":{"groupTypeID":"groupTypeID-value"},"method":"POST","data":null,"dataMode":"raw","name":"Members/Admin/GroupTypes/{groupTypeID}/MemberStatuses?statusName={statusName}","description":"","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"2a8d5ca3-bbec-4f6e-85be-5654d28c628a"},{"id":"999cdbc5-d10c-4005-859b-d38e9619d077","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/Members/Admin/GroupTypes?groupTypeName=groupTypeName-value","pathVariables":{},"method":"POST","data":null,"dataMode":"raw","name":"Members/Admin/GroupTypes?groupTypeName={groupTypeName}","description":"adds a new group type name","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"2a8d5ca3-bbec-4f6e-85be-5654d28c628a"},{"id":"d1f6bbfb-d142-4fb8-bf1d-f67e85870b2a","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/:authenticationKey/:version/MemberCertifications/HeartBeat","pathVariables":{"authenticationKey":"authenticationKey-value","version":"version-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"{authenticationKey}/{version}/MemberCertifications/HeartBeat","description":null,"descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"d6c67955-96c7-497d-8364-2f13953a6c54"},{"id":"dd057cbd-c6f7-4b73-9341-4a4b04d30fb0","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/MemberCertifications/IDsByCertificationProviderID/:memberCertificationProviderID","pathVariables":{"memberCertificationProviderID":"memberCertificationProviderID-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"MemberCertifications/IDsByCertificationProviderID/{memberCertificationProviderID}","description":"Get List of Members for given member certification providerID.","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"d6c67955-96c7-497d-8364-2f13953a6c54"},{"id":"037b1fde-9c5f-41df-9181-b353723edc5e","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/MemberCertifications/IDsByMember/:memberID","pathVariables":{"memberID":"memberID-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"MemberCertifications/IDsByMember/{memberID}","description":"Get list of Member Certification Provider IDs for given member.","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"d6c67955-96c7-497d-8364-2f13953a6c54"},{"id":"c034c0e3-a695-4cbb-8b65-376047f8b57f","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/MemberCertifications/:memberID/:memberCertificationProviderID","pathVariables":{"memberID":"memberID-value","memberCertificationProviderID":"memberCertificationProviderID-value"},"method":"POST","data":null,"dataMode":"raw","name":"MemberCertifications/{memberID}/{memberCertificationProviderID}","description":"Create New Member Certification","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"d6c67955-96c7-497d-8364-2f13953a6c54"},{"id":"a6530b6d-c9a5-45b1-b35f-d458a547bb04","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/MemberCertifications/:memberID/:memberCertificationProviderID","pathVariables":{"memberID":"memberID-value","memberCertificationProviderID":"memberCertificationProviderID-value"},"method":"DELETE","data":null,"dataMode":"raw","name":"MemberCertifications/{memberID}/{memberCertificationProviderID}","description":"Delete member certification using member id and member certification provider id","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"d6c67955-96c7-497d-8364-2f13953a6c54"},{"id":"e84ccbe6-c4e1-4098-9620-8e91db42b37a","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/:authenticationKey/:version/TrackingPixels/HeartBeat","pathVariables":{"authenticationKey":"authenticationKey-value","version":"version-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"{authenticationKey}/{version}/TrackingPixels/HeartBeat","description":null,"descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"ffd3224f-fb41-49c4-8145-503b5529fca0"},{"id":"173650c5-ef13-44e6-8840-27f671600fd4","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/MemberProviders/:memberProviderID/TrackingPixels","pathVariables":{"memberProviderID":"memberProviderID-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"MemberProviders/{memberProviderID}/TrackingPixels","description":"Get list of tracking pixel using specific member provider id","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"ffd3224f-fb41-49c4-8145-503b5529fca0"},{"id":"986ba119-dac1-4073-b277-b03181605341","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/MemberProviders/:memberProviderID/TrackingPixels/:commissionEvent","pathVariables":{"memberProviderID":"memberProviderID-value","commissionEvent":"commissionEvent-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"MemberProviders/{memberProviderID}/TrackingPixels/{commissionEvent}","description":"Get list of tracking pixels using specific member provider id and commission event type","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"ffd3224f-fb41-49c4-8145-503b5529fca0"},{"id":"3a371eef-db8d-4db3-8b92-a904d859d6d3","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/MemberProviders/:memberProviderID/TrackingPixels","pathVariables":{"memberProviderID":"memberProviderID-value"},"method":"POST","data":"{\r\n \"Name\": \"sample string 1\",\r\n \"TrackingPixelUrl\": \"sample string 2\",\r\n \"IsActive\": true,\r\n \"IsClient\": true,\r\n \"CommissionEventCount\": 5,\r\n \"CommissionEvent\": 1\r\n}","dataMode":"raw","name":"MemberProviders/{memberProviderID}/TrackingPixels","description":"Save tracking pixel","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"ffd3224f-fb41-49c4-8145-503b5529fca0"},{"id":"4a0ba996-d136-42b0-964a-4cfe3ff0a86e","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/MemberProviders/:memberProviderID/TrackingPixels","pathVariables":{"memberProviderID":"memberProviderID-value"},"method":"PUT","data":"{\r\n \"TrackingPixelID\": 1,\r\n \"Name\": \"sample string 2\",\r\n \"TrackingPixelUrl\": \"sample string 3\",\r\n \"IsActive\": true,\r\n \"IsClient\": true,\r\n \"CommissionEventCount\": 6,\r\n \"CommissionEvent\": 1\r\n}","dataMode":"raw","name":"MemberProviders/{memberProviderID}/TrackingPixels","description":"Update tracking pixel","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"ffd3224f-fb41-49c4-8145-503b5529fca0"},{"id":"184b679b-880a-4241-b74b-4871718f12a6","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/MemberStoreAdmin/MemberProviders/:memberProviderID/TrackingPixels/:trackingPixelID","pathVariables":{"memberProviderID":"memberProviderID-value","trackingPixelID":"trackingPixelID-value"},"method":"DELETE","data":null,"dataMode":"raw","name":"MemberProviders/{memberProviderID}/TrackingPixels/{trackingPixelID}","description":"Delete Tracking pixel","descriptionFormat":"markdown","time":636990625237165008,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"f770acf9-7ceb-4a7b-87eb-f8a7c69fb76a","synced":false,"folder":"ffd3224f-fb41-49c4-8145-503b5529fca0"}]}