{"id":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","name":"Toluna.TEF.Web.Api.BrandStore","description":"","order":[],"folders":[{"id":"32ce2ec1-4181-48e3-bac7-21edbf5a1292","name":"BrandQuestions","description":"Api Methods for BrandQuestions","order":["0aabbbc9-7a49-4651-87a3-d429e88a4bf4","ccf786d1-0100-46dc-87ac-680fd6e561d0","19ff89ff-f29c-4b8e-b4db-d97e71b73a17","2b2747af-2aaa-4cba-9c43-0a84a9db7b98"],"collection_name":"Toluna.TEF.Web.Api.BrandStore","collection_id":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","collection":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33"},{"id":"354ea49d-e18d-4810-baed-8c97f566731e","name":"Brands","description":"Api Methods for Brands","order":["55786da7-2d8a-4b47-9c5a-bd4ecf8b3a33","22542294-96fe-4e92-b9c0-83cda06b9613","80ce38db-1ba5-4232-bfa9-2ebd11f7df18","849c7a01-4ee5-4fbe-b930-4218bfdf0165","28f1a300-f0f0-407d-8e35-a7ad878c7687","d6adbf48-30be-4264-ba1d-098734f603f8","34e54f4d-a167-488d-a7d0-4e543aafa635","2b05aa5e-ffe1-4b63-bfd2-5bf4e9dd3ddf","df1c30df-7fd4-442e-9449-6877318614a7","13ae083d-6bc2-4959-a238-83d08999721b","94266629-c62f-49f0-942c-4eba8d229510","58a00d80-93aa-4785-9d37-b5f1f196167d","ccebef87-2e78-4e15-98be-b63144de7dca","078af740-af39-426c-a273-e75e9eacc451","ed783094-605a-4856-8497-b2ddb939a65e","cd52e14e-116e-4761-a6bd-998db3955b24","0a66f301-061d-4c5f-9051-4a3f03afa68a"],"collection_name":"Toluna.TEF.Web.Api.BrandStore","collection_id":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","collection":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33"},{"id":"cd330ec5-d489-4f9a-8409-2701b6bf1f1e","name":"BrandCountryOpenSurveyIncentives","description":"Api Methods for BrandCountryOpenSurveyIncentives","order":["e83ec45e-180a-45c2-9c47-d8e224d54d7b","01e69470-4d70-4a59-8545-1490bdf652fe","5fd9191e-69fa-4c2f-ba28-ffe91f17efa8","768925a9-72b0-4f01-937d-d313c49e2eb7","6c56373c-c798-4073-8edd-e21bf5a6f666","49b75c23-206c-442f-af14-c88b6230969b"],"collection_name":"Toluna.TEF.Web.Api.BrandStore","collection_id":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","collection":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33"},{"id":"ef15dbae-ff5b-44bc-a822-dde388f9ea91","name":"BrandQuestionSetCountryCulture","description":"Api Methods for BrandQuestionSetCountryCulture","order":["ff1cf9a3-5175-4f9a-984f-b9a69115e8d7","bd7a0f4e-4a7a-44f2-978c-e45c7c26da3d","d2a78e89-aca0-41d8-aa8f-b4ea256d6615","b3356b40-ff3c-44a8-a4ec-935dcb8b133f","69c261bd-3508-4aca-9ff3-199dbdb46f82","69b4dd31-a4e6-43dd-aca8-10ce949e9187"],"collection_name":"Toluna.TEF.Web.Api.BrandStore","collection_id":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","collection":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33"},{"id":"582eab5b-bb48-4666-9d57-9e3b88b96b99","name":"SiteSettings","description":"Api Methods for SiteSettings","order":["44e34947-a9db-48b1-9081-8c9bc00d36d5","ec8e0a0d-adcd-4270-bc2d-8b6c339e306b","cde3b196-a199-4d9b-bc92-13b8c2b48239","e84206fc-b47f-4578-8d47-9aac4db29c04","b3900b43-19bb-42ae-9321-330db187a0a0","3ee68841-12c4-414f-a808-88d8255adbbe","adc5d6e9-b30b-42a9-ba4b-e33dd9e5069f","b1f2d5f7-f86a-41f4-99f6-177ad55bf3ff"],"collection_name":"Toluna.TEF.Web.Api.BrandStore","collection_id":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","collection":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33"},{"id":"616f93c6-753f-4177-a7e6-70ada189b326","name":"BrandCountry","description":"Api Methods for BrandCountry","order":["8d2a8dd6-b303-41a2-812a-b7c63c3f7b67","31232da3-5057-4021-bb08-e74722d5d4cb","2464ebc8-11d4-4189-b3ca-f00ce4a1090d","5e1e0775-40ee-47c0-8253-194c1b9a8ab6","3f63f0e0-24ff-406a-8f59-ddcf2ffb01ed","fc4b8ccb-e313-47b1-9c44-77b7b35ddd8f","7396693e-4ea9-4ba0-8990-5e08100c90cc","3a99bd39-ee6e-4b03-8fb9-5be94d7bb9ba","a90d6038-26da-4e7a-a485-97426481fde6","28d01061-d9f4-46df-a412-9fadb77d2bfe","d6f6b73f-9b6a-4352-8e1e-c1b3202610df"],"collection_name":"Toluna.TEF.Web.Api.BrandStore","collection_id":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","collection":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33"},{"id":"a0b46a94-5e96-44cb-8c8e-8d5992cb9242","name":"BrandCountrySiteIncentiveData","description":"Api Methods for BrandCountrySiteIncentiveData","order":["d1ad6bdf-ff3d-4d34-96ac-47d4e120e9f2","acaf32e6-662d-4378-a210-b83419b2ed10","b96a82c7-534d-43a7-ab9a-1920e3db8ea3","1433506b-7425-4a89-a818-677b9b5bc342","0ff365e2-212c-433a-8f5d-3a839e58e4f8","331f7670-a2f5-4c93-b271-2a9e02326bd4"],"collection_name":"Toluna.TEF.Web.Api.BrandStore","collection_id":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","collection":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33"},{"id":"ea25b5d4-5066-4cca-8a44-40f4aa1d0252","name":"BrandSurveyPointsLimitGrid","description":"Api Methods for BrandSurveyPointsLimitGrid","order":["b5d1b9f4-7469-449b-b003-9c1d4de2986f","634b2048-c616-429c-9d44-e90e16b5e4e7","4a7a9aa0-4d98-42cd-8ae1-de61258bd478","d81165e9-3de8-4273-9919-99646bc9357b","dec7dfb5-df1d-4052-8d55-85cb7d5bd833","944cc47d-28b3-4387-9ba7-e48479bd4044","b75ec0c0-7897-4f00-89b5-efdc09d7056a"],"collection_name":"Toluna.TEF.Web.Api.BrandStore","collection_id":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","collection":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33"},{"id":"9ef7843b-fc4b-4b20-b21b-d89be8a3dccb","name":"PageTypes","description":"Api Methods for PageTypes","order":["c8997098-313d-41f3-8b7f-dea58437e5ac","9c82eaf9-df0c-4075-8346-5f7a540eb80b","c38a7c34-7be5-4f8f-b8aa-e8a63e49deb1","2690265f-24cd-4638-b3b0-8f4480374de1","fc81e28b-f438-489e-ac1a-27dfaca4a7b0","6df3eba3-84f9-48e1-8569-28fc932ef85d"],"collection_name":"Toluna.TEF.Web.Api.BrandStore","collection_id":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","collection":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33"},{"id":"905ccc8c-94e9-4d98-aba3-b1e5b8b2d1fe","name":"BrandCulture","description":"Api Methods for BrandCulture","order":["ea775994-140a-4309-8d7b-355411d9ef81","cfb77b61-c4a9-40d8-9fb1-636e982ac5f2","d09f4ab7-230b-4ef7-b215-16ed3025a640","5724dd01-6359-46a0-9f76-8c168f96381c","9da0efeb-b83f-42a4-a522-7577c83abfc7","0063f981-e6c3-4a35-a8a8-4c67970b4c76","59b37a15-d2aa-4764-9906-c952acdf8632"],"collection_name":"Toluna.TEF.Web.Api.BrandStore","collection_id":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","collection":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33"},{"id":"bcb38c2e-a69c-442d-b662-2f9a20b1d720","name":"BrandCountryTieredIncentiveGrid","description":"Api Methods for BrandCountryTieredIncentiveGrid","order":["5ca5b07d-cc19-45d0-9c51-a0df0774daa0","25f3251e-1709-4e90-9c99-955a472ef463","1717aed8-866d-4cec-a734-4d0f028740d2","739ca8de-fec0-4010-9841-b7736b3ceda4","a6c9d9c4-8a7e-47c8-9345-78e99e4af162","097b82f4-baab-41ef-a92e-a6ee7f63156d"],"collection_name":"Toluna.TEF.Web.Api.BrandStore","collection_id":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","collection":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33"},{"id":"6cd51fa6-ca50-48c2-9c0d-6f4e67f577a8","name":"BrandCountrySiteIncentivesActivity","description":"Api Methods for BrandCountrySiteIncentivesActivity","order":["d05518c4-e67b-4e2b-bb3f-9892ae08a5d1","46c02267-6152-4cd6-a06c-3286c0609494","7302f5d6-515a-4fcb-ad52-c7df426ab606","9406154a-2511-421f-8293-f5571f8854b8","23420423-3241-4e29-91c8-e12666e158eb"],"collection_name":"Toluna.TEF.Web.Api.BrandStore","collection_id":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","collection":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33"},{"id":"adf9ff4c-253b-411a-ad99-4ae0db583de6","name":"PanelTypes","description":"Api Methods for PanelTypes","order":["957f3e29-c03f-4396-994d-11d89bec43e8","91a2c350-3a9e-4d0e-9302-0e8bda253f0e","9b2760c3-1ff2-4406-88a0-e4303c283435","0c993a9b-f28d-4ffc-ba29-3f3af4f34dc6","f721bd83-a86c-4f9d-9f09-079acd09bb13"],"collection_name":"Toluna.TEF.Web.Api.BrandStore","collection_id":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","collection":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33"},{"id":"e9cd4bac-a14f-45a4-9a34-f13f00442d56","name":"BrandCountrySurveyPointsLimitGrid","description":"Api Methods for BrandCountrySurveyPointsLimitGrid","order":["0a631c50-9b07-4e4e-884b-0c21d66b21a3","af0853d2-3f2b-429f-a2b1-a0f0c300d0cb","e7f57693-75d1-4cc4-a860-d9fba5de2361","c7e66ccf-5768-4e1b-a2d4-6453e9f4f3ef","baa39d03-46f0-4718-bafe-0edfdbf7220b","e43babb8-685e-4b80-8af3-66dfcfb6d338","bcca9444-c121-48f9-b9a5-faa6f3320ce2","4c771af0-0d34-4354-a57b-7e8f8c5756ba"],"collection_name":"Toluna.TEF.Web.Api.BrandStore","collection_id":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","collection":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33"},{"id":"64782615-afb2-4349-968d-c1c785b77489","name":"BrandGroupMemberDeDuplication","description":"Api Methods for BrandGroupMemberDeDuplication","order":["f4f812dc-fd2e-4d54-b460-3ed57867e9d4","12f1570f-1e27-40f6-9e63-d027e5b44b5c","07f57a60-dcbe-46a1-baec-9c68e4f85226","8df51520-4efb-4bd1-abe4-6436f36e6be7","98b13cb5-b15d-4553-bd51-08adbf55f9b0","2bed7b3f-0361-4a46-8ccc-4439c21e820d"],"collection_name":"Toluna.TEF.Web.Api.BrandStore","collection_id":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","collection":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33"},{"id":"472fd2ea-61b9-4829-bf26-dbb810d3e3cb","name":"BrandSiteIncentiveData","description":"Api Methods for BrandSiteIncentiveData","order":["bc2bc4e7-0669-4df7-9ba8-94cccc99a9c4","68db1ec4-d45c-46e8-93e9-8a8c8781bbd3","9577c0b5-bf35-4315-abf5-5b634d319db3","ab9d57b8-81b4-47bd-b05b-ca63a7cbd5f7","664092d4-3b59-4437-a5e5-3b32ed7a09c6"],"collection_name":"Toluna.TEF.Web.Api.BrandStore","collection_id":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","collection":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33"},{"id":"37d6e60e-e4db-4598-b93e-992770eb6aa9","name":"BrandQuestionSets","description":"Api Methods for BrandQuestionSets","order":["683aec78-25f1-4b3a-a25a-6a06f38f489a","5711f860-c356-4df3-995b-3ee36f8bb94c","086b2b61-bf54-4364-bdc3-c3c187c779b9","688278cf-e532-4ff7-8289-9a721762c88b","a07db421-802f-421f-a886-83515293c0e2","e432edce-2cd2-4976-b71f-d60ed0720a00","a85fdb5c-f791-4c64-8ec9-64452089943c","5d6634dc-506e-4ed7-ae97-82d4679e0bf2","1418c77c-6657-460f-8e67-7c29c656d26f","3a037022-eee8-4aba-8f51-27c4e89d4289","bc06ffe2-6275-4686-9006-42955e6c2641","c790aee0-ae87-4f85-ad23-638fe1f7243d","c70aae13-96cd-4c1f-b617-fd9cc6172da2","4b8b6526-cfc7-4a7b-8560-6bb88c62d051","f30a5a15-acea-4a88-a518-677b703b9245","7ede2430-4268-458f-80c7-0c698cecce55","6994e621-27c6-442c-8398-9141bcded7d4","5b490cc7-39e1-48fa-828b-ed53b84189a8","d2f125b8-796b-438c-8c2c-c82e0e89f318","e46eaa7c-5032-4121-be84-fda9a59b9f33"],"collection_name":"Toluna.TEF.Web.Api.BrandStore","collection_id":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","collection":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33"},{"id":"84110ca8-181b-41f6-bf54-f712ab4ede87","name":"Health","description":"Api Methods for Health","order":["e0e11386-6595-4d8a-a221-ff72e0070b7f"],"collection_name":"Toluna.TEF.Web.Api.BrandStore","collection_id":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","collection":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33"},{"id":"d51270b5-0f37-43ea-a884-dba929e634f1","name":"BrandCultureSiteIncentivesActivity","description":"Api Methods for BrandCultureSiteIncentivesActivity","order":["d617cd6a-4a11-4940-8d83-a5247a5fe2af","f24e2ab4-16d1-4bc5-b981-5191ff718f41","9534b1bf-8f80-4092-97d0-754785030eb8","8dfb5915-4dc7-4721-a2b0-8e8823e1a6ee","c4a0ac6d-5e6b-4f9c-9bfc-a38096966424"],"collection_name":"Toluna.TEF.Web.Api.BrandStore","collection_id":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","collection":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33"},{"id":"e830f087-fec5-46a9-840f-2a9fcde82e80","name":"SitePages","description":"Api Methods for SitePages","order":["f6d73e1d-389f-440a-95aa-fbe4ba65c875","0dcadc0c-7a8f-4562-bc33-c3568ed25005","73f33a95-69b9-48b1-944e-544bbc91c5d1","dd8b82fb-1e59-41ca-a7fa-fe6e52544849","45532dcb-3fcf-47a4-b878-01b1574e92d6","b0c69097-8ad3-44fb-a82b-eea37f44860e","59f00016-b8ab-4935-9aca-879d91993a5f","e59b9333-f249-4b42-beb9-0efef829b1c2","533ddda7-88e6-4864-b9a5-8301bfef2f71","6bd109d2-9bfe-4710-886b-92f4c7c50ac5"],"collection_name":"Toluna.TEF.Web.Api.BrandStore","collection_id":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","collection":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33"},{"id":"8965b2ef-4a3b-4b57-a4ad-2bb97a82b464","name":"BrandGroups","description":"Api Methods for BrandGroups","order":["0d3406d9-8a40-4e66-9daa-693d437ec833","b9f7fbb7-df57-42d6-a66c-88b8ff5b2f1c","262ba7b2-0951-4c31-a305-0cd911db7de1","53a52c83-d34e-4ee4-a7c9-86bfde4a689d","1cbee6fb-dcb2-4f18-b320-c5e8f25100e2","6a5ae770-795d-42d5-b858-a4124d5655bd","69703d4f-5450-4043-8471-3e841f4450a5","7f5e1957-fdda-4a4c-a6aa-6ade14a03d94","a72f3b17-2c01-4159-9825-a30f59cf5b07","9c569aa8-2373-4ce9-b333-1589b5c843b9"],"collection_name":"Toluna.TEF.Web.Api.BrandStore","collection_id":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","collection":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33"},{"id":"536d72bd-19f9-4967-9c11-5389a31f6076","name":"BrandTieredIncentiveGrid","description":"Api Methods for BrandTieredIncentiveGrid","order":["ac1ec168-0d2d-450e-9e71-7061fa4ff9b8","eadcf938-7d85-4359-a46e-ec3fe5d30cf0","0d3fe205-65d0-47fd-87d6-755d09c14310","8977b919-28e1-4fb1-b446-8bef292d4b6c","b46fabd1-4d6b-40e7-af7f-f0104ca6a528"],"collection_name":"Toluna.TEF.Web.Api.BrandStore","collection_id":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","collection":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33"},{"id":"6fd87e04-0536-4463-9499-68be8238aabc","name":"BrandGroupsQuestions","description":"Api Methods for BrandGroupsQuestions","order":["22e8ab9e-1687-4002-88bf-50656ae57167","1d404675-5e22-49de-90e5-1e8ed2c0c57d","2d9a2f7b-ae44-48e7-b92d-77bc92a55a69","a80ac92d-3066-48f9-a425-efb890317ea1"],"collection_name":"Toluna.TEF.Web.Api.BrandStore","collection_id":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","collection":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33"},{"id":"2cb48978-ff29-497f-a5b6-8ec0609c6fdf","name":"BrandSiteSettings","description":"Api Methods for BrandSiteSettings","order":["bcafbbad-f03a-4daa-ae3a-0574b3b3a881","b228c6dc-2f2d-4ff5-986a-4fc03d4813fd","576471c7-b550-4a1f-a718-c1b6485b2090","3e6a6e1f-d68e-48ac-8825-f254dd50f56b","c00db805-a9ec-4a07-ad41-12cb1fa02bca","b0dcaa31-af95-490c-9fea-d2af7f492574"],"collection_name":"Toluna.TEF.Web.Api.BrandStore","collection_id":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","collection":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33"},{"id":"4ae14e4e-30c3-4ead-9d6f-5c6c069353a0","name":"BrandOpenSurveyIncentives","description":"Api Methods for BrandOpenSurveyIncentives","order":["ac0be63b-f473-4534-8bb6-2aa383dc9da0","b6b15acc-1fc2-4f2e-98a8-70a0358afc76","ba78bfe3-1435-4145-96be-09739260ef9a","ed69c7c6-79bb-4f58-8783-69e0d764c795","e31dac44-1f1a-425f-b15e-88aa55b28f5d"],"collection_name":"Toluna.TEF.Web.Api.BrandStore","collection_id":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","collection":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33"},{"id":"3b3c860b-f88d-44c0-839f-084a34049707","name":"BrandSiteIncentivesActivity","description":"Api Methods for BrandSiteIncentivesActivity","order":["7374ba09-b3dc-4a13-89e7-ba80d5b7bb31","c30fcc12-4430-43dd-a131-6660b043c781","07424107-24c2-4533-9a86-d44e7bc4ef6d","fb83ffa6-ec73-402b-b1a8-5aaf13ca3921","ce7f5a63-2523-4fa1-82d3-15e3c03850c9","5130b431-5446-4f8b-8395-fe5eecfda36b","73580b14-80ee-48b2-94d3-e8af142d7ebf"],"collection_name":"Toluna.TEF.Web.Api.BrandStore","collection_id":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","collection":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33"}],"timestamp":636892289783009532,"synced":false,"requests":[{"id":"0aabbbc9-7a49-4651-87a3-d429e88a4bf4","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/:authenticationKey/:version/BrandQuestions/HeartBeat","pathVariables":{"authenticationKey":"authenticationKey-value","version":"version-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"{authenticationKey}/{version}/BrandQuestions/HeartBeat","description":null,"descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"32ce2ec1-4181-48e3-bac7-21edbf5a1292"},{"id":"ccf786d1-0100-46dc-87ac-680fd6e561d0","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/Brands/:brandID/Questions","pathVariables":{"brandID":"brandID-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"Brands/{brandID}/Questions","description":"Get BrandQuestionType using Brand ID","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"32ce2ec1-4181-48e3-bac7-21edbf5a1292"},{"id":"19ff89ff-f29c-4b8e-b4db-d97e71b73a17","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/Brands/:brandID/Questions","pathVariables":{"brandID":"brandID-value"},"method":"POST","data":"[\r\n {\r\n \"QuestionID\": 1,\r\n \"QuestionType\": 1\r\n },\r\n {\r\n \"QuestionID\": 1,\r\n \"QuestionType\": 1\r\n }\r\n]","dataMode":"raw","name":"Brands/{brandID}/Questions","description":"Adds BrandQuestionType to a brand with Brand ID","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"32ce2ec1-4181-48e3-bac7-21edbf5a1292"},{"id":"2b2747af-2aaa-4cba-9c43-0a84a9db7b98","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/Brands/:brandID/Questions","pathVariables":{"brandID":"brandID-value"},"method":"PUT","data":"[\r\n {\r\n \"QuestionID\": 1,\r\n \"QuestionType\": 1\r\n },\r\n {\r\n \"QuestionID\": 1,\r\n \"QuestionType\": 1\r\n }\r\n]","dataMode":"raw","name":"Brands/{brandID}/Questions","description":"Updates Brand Question Type Overrides","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"32ce2ec1-4181-48e3-bac7-21edbf5a1292"},{"id":"55786da7-2d8a-4b47-9c5a-bd4ecf8b3a33","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/:authenticationKey/:version/Brands/HeartBeat","pathVariables":{"authenticationKey":"authenticationKey-value","version":"version-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"{authenticationKey}/{version}/Brands/HeartBeat","description":null,"descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"354ea49d-e18d-4810-baed-8c97f566731e"},{"id":"22542294-96fe-4e92-b9c0-83cda06b9613","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/Brands/BrandSet?brandSetID=brandSetID-value","pathVariables":{},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"Brands/BrandSet?brandSetID={brandSetID}","description":"Get brand Ids that belong to the provided brand set","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"354ea49d-e18d-4810-baed-8c97f566731e"},{"id":"80ce38db-1ba5-4232-bfa9-2ebd11f7df18","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/Brands/Exists?brandName=brandName-value","pathVariables":{},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"Brands/Exists?brandName={brandName}","description":"Check if a Brand exists","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"354ea49d-e18d-4810-baed-8c97f566731e"},{"id":"849c7a01-4ee5-4fbe-b930-4218bfdf0165","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/Brands/Search?brandName=brandName-value","pathVariables":{},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"Brands/Search?brandName={brandName}","description":"Search for brands by brand name","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"354ea49d-e18d-4810-baed-8c97f566731e"},{"id":"28f1a300-f0f0-407d-8e35-a7ad878c7687","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/Brands?brandGroupID=brandGroupID-value&brandName=brandName-value&includeProperties=includeProperties-value&includeCountries=includeCountries-value","pathVariables":{},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"Brands?brandGroupID={brandGroupID}&brandName={brandName}&includeProperties={includeProperties}&includeCountries={includeCountries}","description":"Get Brand using Brand Group ID and the Brand Name","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"354ea49d-e18d-4810-baed-8c97f566731e"},{"id":"d6adbf48-30be-4264-ba1d-098734f603f8","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/Brands?brandGroupID=brandGroupID-value&includeProperties=includeProperties-value&includeCountries=includeCountries-value","pathVariables":{},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"Brands?brandGroupID={brandGroupID}&includeProperties={includeProperties}&includeCountries={includeCountries}","description":"Get all Brands using Brand Group ID","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"354ea49d-e18d-4810-baed-8c97f566731e"},{"id":"34e54f4d-a167-488d-a7d0-4e543aafa635","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/Brands?brandID=brandID-value&includeProperties=includeProperties-value&includeCountries=includeCountries-value","pathVariables":{},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"Brands?brandID={brandID}&includeProperties={includeProperties}&includeCountries={includeCountries}","description":"Get Brand using Brand ID","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"354ea49d-e18d-4810-baed-8c97f566731e"},{"id":"2b05aa5e-ffe1-4b63-bfd2-5bf4e9dd3ddf","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/Brands?includeProperties=includeProperties-value&includeCountries=includeCountries-value","pathVariables":{},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"Brands?includeProperties={includeProperties}&includeCountries={includeCountries}","description":"Get all Brands","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"354ea49d-e18d-4810-baed-8c97f566731e"},{"id":"df1c30df-7fd4-442e-9449-6877318614a7","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/Brands?panelTypeID=panelTypeID-value&memberTypeID=memberTypeID-value&includeProperties=includeProperties-value&includeCountries=includeCountries-value","pathVariables":{},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"Brands?panelTypeID={panelTypeID}&memberTypeID={memberTypeID}&includeProperties={includeProperties}&includeCountries={includeCountries}","description":"Get all brands corresponding to a given panel type ID.","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"354ea49d-e18d-4810-baed-8c97f566731e"},{"id":"13ae083d-6bc2-4959-a238-83d08999721b","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/Brands/:brandID/Properties","pathVariables":{"brandID":"brandID-value"},"method":"POST","data":"{\r\n \"sample string 1\": \"sample string 2\",\r\n \"sample string 3\": \"sample string 4\"\r\n}","dataMode":"raw","name":"Brands/{brandID}/Properties","description":"Create Properties for a given brandID.","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"354ea49d-e18d-4810-baed-8c97f566731e"},{"id":"94266629-c62f-49f0-942c-4eba8d229510","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/Brands/Bulk?includeProperties=includeProperties-value&includeCountries=includeCountries-value","pathVariables":{},"method":"POST","data":"[\r\n 1,\r\n 2\r\n]","dataMode":"raw","name":"Brands/Bulk?includeProperties={includeProperties}&includeCountries={includeCountries}","description":"Get Brands using Brand IDs","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"354ea49d-e18d-4810-baed-8c97f566731e"},{"id":"58a00d80-93aa-4785-9d37-b5f1f196167d","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/Brands/GetCountryCultureIDs","pathVariables":{},"method":"POST","data":"[\r\n 1,\r\n 2\r\n]","dataMode":"raw","name":"Brands/GetCountryCultureIDs","description":"Get Brands CountryIDs and CultureIDs using Brand IDs","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"354ea49d-e18d-4810-baed-8c97f566731e"},{"id":"ccebef87-2e78-4e15-98be-b63144de7dca","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/Brands?brandGroupID=brandGroupID-value","pathVariables":{},"method":"POST","data":"{\r\n \"Name\": \"sample string 1\",\r\n \"BrandType\": 1,\r\n \"PanelTypeID\": 64,\r\n \"DefaultMinAge\": 64,\r\n \"DefaultMaxAge\": 64,\r\n \"IsNewUserRegistrationAllowed\": true,\r\n \"UserNameValidationRegEx\": \"sample string 6\",\r\n \"PasswordValidationRegEx\": \"sample string 7\",\r\n \"MemberTypeID\": 64,\r\n \"AllowSoiRegistration\": true,\r\n \"Description\": \"sample string 10\",\r\n \"TranslationKey\": \"9d29feb3-53e3-4c8b-a1af-40051458e4c9\",\r\n \"IncentiveModeID\": 1,\r\n \"SurveyEarningType\": 1,\r\n \"FailWhenAddressValidationFails\": true,\r\n \"RegistrationHighVolumeLimit\": 1\r\n}","dataMode":"raw","name":"Brands?brandGroupID={brandGroupID}","description":"Create Brand for a given Brand Group ID","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"354ea49d-e18d-4810-baed-8c97f566731e"},{"id":"078af740-af39-426c-a273-e75e9eacc451","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/Brands","pathVariables":{},"method":"PUT","data":"{\r\n \"BrandID\": 1,\r\n \"Name\": \"sample string 2\",\r\n \"DefaultMinAge\": 3,\r\n \"DefaultMaxAge\": 4,\r\n \"IsNewUserRegistrationAllowed\": true,\r\n \"AllowSoiRegistration\": true,\r\n \"UserNameValidationRegEx\": \"sample string 7\",\r\n \"PasswordValidationRegEx\": \"sample string 8\",\r\n \"Description\": \"sample string 9\",\r\n \"TranslationKey\": \"f17c49cd-24ac-45df-b5f3-e1abdf8b5bf5\",\r\n \"IncentiveModeID\": 1,\r\n \"SurveyEarningType\": 1,\r\n \"FailWhenAddressValidationFails\": true,\r\n \"RegistrationHighVolumeLimit\": 1\r\n}","dataMode":"raw","name":"Brands","description":"Update Brand","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"354ea49d-e18d-4810-baed-8c97f566731e"},{"id":"ed783094-605a-4856-8497-b2ddb939a65e","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/Brands/:brandID/Properties","pathVariables":{"brandID":"brandID-value"},"method":"PUT","data":"{\r\n \"sample string 1\": \"sample string 2\",\r\n \"sample string 3\": \"sample string 4\"\r\n}","dataMode":"raw","name":"Brands/{brandID}/Properties","description":"Update specific Properties to the given Brand ID.","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"354ea49d-e18d-4810-baed-8c97f566731e"},{"id":"cd52e14e-116e-4761-a6bd-998db3955b24","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/Brands/RefreshCache?resetDelta=resetDelta-value","pathVariables":{},"method":"PUT","data":null,"dataMode":"raw","name":"Brands/RefreshCache?resetDelta={resetDelta}","description":"Refreshes Brand Cache","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"354ea49d-e18d-4810-baed-8c97f566731e"},{"id":"0a66f301-061d-4c5f-9051-4a3f03afa68a","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/Brands/:brandID/Properties","pathVariables":{"brandID":"brandID-value"},"method":"DELETE","data":"[\r\n \"sample string 1\",\r\n \"sample string 2\"\r\n]","dataMode":"raw","name":"Brands/{brandID}/Properties","description":"Delete specific Properties to the given Brand ID.","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"354ea49d-e18d-4810-baed-8c97f566731e"},{"id":"e83ec45e-180a-45c2-9c47-d8e224d54d7b","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/:authenticationKey/:version/BrandCountryOpenSurveyIncentives/HeartBeat","pathVariables":{"authenticationKey":"authenticationKey-value","version":"version-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"{authenticationKey}/{version}/BrandCountryOpenSurveyIncentives/HeartBeat","description":null,"descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"cd330ec5-d489-4f9a-8409-2701b6bf1f1e"},{"id":"01e69470-4d70-4a59-8545-1490bdf652fe","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/Brands/:brandID/Countries/:countryID/OpenSurveyIncentives","pathVariables":{"brandID":"brandID-value","countryID":"countryID-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"Brands/{brandID}/Countries/{countryID}/OpenSurveyIncentives","description":"Get Open Survey Incentives Activity for the Brand and Country.","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"cd330ec5-d489-4f9a-8409-2701b6bf1f1e"},{"id":"5fd9191e-69fa-4c2f-ba28-ffe91f17efa8","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/Brands/:brandID/Countries/Bulk/OpenSurveyIncentives","pathVariables":{"brandID":"brandID-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"Brands/{brandID}/Countries/Bulk/OpenSurveyIncentives","description":"Get all country specific Open Survey Incentives Activities for the Brand.","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"cd330ec5-d489-4f9a-8409-2701b6bf1f1e"},{"id":"768925a9-72b0-4f01-937d-d313c49e2eb7","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/Brands/:brandID/Countries/:countryID/OpenSurveyIncentives","pathVariables":{"brandID":"brandID-value","countryID":"countryID-value"},"method":"POST","data":"{\r\n \"MinCredit\": 1.1,\r\n \"MaxCredit\": 2.1\r\n}","dataMode":"raw","name":"Brands/{brandID}/Countries/{countryID}/OpenSurveyIncentives","description":"Add Open Survey Incentives Activity.","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"cd330ec5-d489-4f9a-8409-2701b6bf1f1e"},{"id":"6c56373c-c798-4073-8edd-e21bf5a6f666","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/Brands/:brandID/Countries/:countryID/OpenSurveyIncentives","pathVariables":{"brandID":"brandID-value","countryID":"countryID-value"},"method":"PUT","data":"{\r\n \"MinCredit\": 1.1,\r\n \"MaxCredit\": 2.1\r\n}","dataMode":"raw","name":"Brands/{brandID}/Countries/{countryID}/OpenSurveyIncentives","description":"Update Open Survey Incentives Activity.","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"cd330ec5-d489-4f9a-8409-2701b6bf1f1e"},{"id":"49b75c23-206c-442f-af14-c88b6230969b","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/Brands/:brandID/Countries/:countryID/OpenSurveyIncentives","pathVariables":{"brandID":"brandID-value","countryID":"countryID-value"},"method":"DELETE","data":null,"dataMode":"raw","name":"Brands/{brandID}/Countries/{countryID}/OpenSurveyIncentives","description":"Delete Open Survey Incentives Activity.","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"cd330ec5-d489-4f9a-8409-2701b6bf1f1e"},{"id":"ff1cf9a3-5175-4f9a-984f-b9a69115e8d7","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/:authenticationKey/:version/BrandQuestionSetCountryCulture/HeartBeat","pathVariables":{"authenticationKey":"authenticationKey-value","version":"version-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"{authenticationKey}/{version}/BrandQuestionSetCountryCulture/HeartBeat","description":null,"descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"ef15dbae-ff5b-44bc-a822-dde388f9ea91"},{"id":"bd7a0f4e-4a7a-44f2-978c-e45c7c26da3d","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/Brands/:brandID/QuestionSets/Country/Culture/All?questionSetID=questionSetID-value","pathVariables":{"brandID":"brandID-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"Brands/{brandID}/QuestionSets/Country/Culture/All?questionSetID={questionSetID}","description":null,"descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"ef15dbae-ff5b-44bc-a822-dde388f9ea91"},{"id":"d2a78e89-aca0-41d8-aa8f-b4ea256d6615","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/Brands/:brandID/QuestionSets/Country/Culture?questionSetID=questionSetID-value&countryID=countryID-value&cultureID=cultureID-value","pathVariables":{"brandID":"brandID-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"Brands/{brandID}/QuestionSets/Country/Culture?questionSetID={questionSetID}&countryID={countryID}&cultureID={cultureID}","description":null,"descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"ef15dbae-ff5b-44bc-a822-dde388f9ea91"},{"id":"b3356b40-ff3c-44a8-a4ec-935dcb8b133f","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/Brands/:brandID/QuestionSets/Country/Culture","pathVariables":{"brandID":"brandID-value"},"method":"POST","data":"{\r\n \"CountryID\": 1,\r\n \"CultureID\": 2,\r\n \"QuestionSetID\": 3,\r\n \"NumberOfDaysToReDisplay\": 1,\r\n \"NeverReDisplay\": true\r\n}","dataMode":"raw","name":"Brands/{brandID}/QuestionSets/Country/Culture","description":null,"descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"ef15dbae-ff5b-44bc-a822-dde388f9ea91"},{"id":"69c261bd-3508-4aca-9ff3-199dbdb46f82","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/Brands/:brandID/QuestionSets/Country/Culture","pathVariables":{"brandID":"brandID-value"},"method":"PUT","data":"{\r\n \"CountryID\": 1,\r\n \"CultureID\": 2,\r\n \"QuestionSetID\": 3,\r\n \"NumberOfDaysToReDisplay\": 1,\r\n \"NeverReDisplay\": true\r\n}","dataMode":"raw","name":"Brands/{brandID}/QuestionSets/Country/Culture","description":null,"descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"ef15dbae-ff5b-44bc-a822-dde388f9ea91"},{"id":"69b4dd31-a4e6-43dd-aca8-10ce949e9187","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/Brands/:brandID/QuestionSets/Country/Culture?questionSetID=questionSetID-value&countryID=countryID-value&cultureID=cultureID-value","pathVariables":{"brandID":"brandID-value"},"method":"DELETE","data":null,"dataMode":"raw","name":"Brands/{brandID}/QuestionSets/Country/Culture?questionSetID={questionSetID}&countryID={countryID}&cultureID={cultureID}","description":null,"descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"ef15dbae-ff5b-44bc-a822-dde388f9ea91"},{"id":"44e34947-a9db-48b1-9081-8c9bc00d36d5","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/:authenticationKey/:version/SiteSettings/HeartBeat","pathVariables":{"authenticationKey":"authenticationKey-value","version":"version-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"{authenticationKey}/{version}/SiteSettings/HeartBeat","description":null,"descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"582eab5b-bb48-4666-9d57-9e3b88b96b99"},{"id":"ec8e0a0d-adcd-4270-bc2d-8b6c339e306b","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/Brands/SiteSettings?siteSettingID=siteSettingID-value","pathVariables":{},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"Brands/SiteSettings?siteSettingID={siteSettingID}","description":"Get a site setting by site setting ID","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"582eab5b-bb48-4666-9d57-9e3b88b96b99"},{"id":"cde3b196-a199-4d9b-bc92-13b8c2b48239","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/Brands/SiteSettings?siteSettingIdentifier=siteSettingIdentifier-value","pathVariables":{},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"Brands/SiteSettings?siteSettingIdentifier={siteSettingIdentifier}","description":"Get a site setting by its identifier (SiteId)","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"582eab5b-bb48-4666-9d57-9e3b88b96b99"},{"id":"e84206fc-b47f-4578-8d47-9aac4db29c04","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/Brands/SiteSettings","pathVariables":{},"method":"POST","data":"{\r\n \"Identifier\": \"sample string 1\",\r\n \"SiteName\": \"sample string 2\",\r\n \"URL\": \"sample string 3\",\r\n \"SiteType\": 1,\r\n \"IsColorSchemeFallbackEnabled\": true,\r\n \"IsThemeFallbackEnabled\": true,\r\n \"DefaultOverrideByTemplateValue\": true\r\n}","dataMode":"raw","name":"Brands/SiteSettings","description":"Adds/create a site setting.","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"582eab5b-bb48-4666-9d57-9e3b88b96b99"},{"id":"b3900b43-19bb-42ae-9321-330db187a0a0","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/Brands/SiteSettings","pathVariables":{},"method":"PUT","data":"{\r\n \"SiteSettingID\": 1,\r\n \"SiteName\": \"sample string 2\",\r\n \"URL\": \"sample string 3\",\r\n \"SiteType\": 1,\r\n \"IsColorSchemeFallbackEnabled\": true,\r\n \"IsThemeFallbackEnabled\": true,\r\n \"DefaultOverrideByTemplateValue\": true\r\n}","dataMode":"raw","name":"Brands/SiteSettings","description":"Update a site setting.","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"582eab5b-bb48-4666-9d57-9e3b88b96b99"},{"id":"3ee68841-12c4-414f-a808-88d8255adbbe","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/Brands/SiteSettings/RefreshCache?resetDelta=resetDelta-value","pathVariables":{},"method":"PUT","data":null,"dataMode":"raw","name":"Brands/SiteSettings/RefreshCache?resetDelta={resetDelta}","description":"Refreshes SiteSettings Cache","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"582eab5b-bb48-4666-9d57-9e3b88b96b99"},{"id":"adc5d6e9-b30b-42a9-ba4b-e33dd9e5069f","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/Brands/SiteSettings?siteSettingID=siteSettingID-value","pathVariables":{},"method":"DELETE","data":null,"dataMode":"raw","name":"Brands/SiteSettings?siteSettingID={siteSettingID}","description":"Delete a site setting by site setting ID","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"582eab5b-bb48-4666-9d57-9e3b88b96b99"},{"id":"b1f2d5f7-f86a-41f4-99f6-177ad55bf3ff","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/Brands/SiteSettings?siteSettingIdentifier=siteSettingIdentifier-value","pathVariables":{},"method":"DELETE","data":null,"dataMode":"raw","name":"Brands/SiteSettings?siteSettingIdentifier={siteSettingIdentifier}","description":"Delete a site setting by its identifier (SiteId)","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"582eab5b-bb48-4666-9d57-9e3b88b96b99"},{"id":"8d2a8dd6-b303-41a2-812a-b7c63c3f7b67","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/:authenticationKey/:version/BrandCountry/HeartBeat","pathVariables":{"authenticationKey":"authenticationKey-value","version":"version-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"{authenticationKey}/{version}/BrandCountry/HeartBeat","description":null,"descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"616f93c6-753f-4177-a7e6-70ada189b326"},{"id":"31232da3-5057-4021-bb08-e74722d5d4cb","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/Brands/:brandID/Countries/:countryID?includeProperties=includeProperties-value","pathVariables":{"brandID":"brandID-value","countryID":"countryID-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"Brands/{brandID}/Countries/{countryID}?includeProperties={includeProperties}","description":"Gets details related to a brand country association.","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"616f93c6-753f-4177-a7e6-70ada189b326"},{"id":"2464ebc8-11d4-4189-b3ca-f00ce4a1090d","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/Brands/:brandID/Countries?includeProperties=includeProperties-value","pathVariables":{"brandID":"brandID-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"Brands/{brandID}/Countries?includeProperties={includeProperties}","description":"Gets countries associated with a brand","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"616f93c6-753f-4177-a7e6-70ada189b326"},{"id":"5e1e0775-40ee-47c0-8253-194c1b9a8ab6","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/Brands/:brandID/Countries","pathVariables":{"brandID":"brandID-value"},"method":"POST","data":"[\r\n {\r\n \"CountryID\": 1,\r\n \"MinRegistrationAge\": 64,\r\n \"MaxRegistrationAge\": 64,\r\n \"IsIncentiveInPoints\": true,\r\n \"StudyTypeExclusionTimeInDays\": 5,\r\n \"IsNewUserRegistrationAllowed\": true\r\n },\r\n {\r\n \"CountryID\": 1,\r\n \"MinRegistrationAge\": 64,\r\n \"MaxRegistrationAge\": 64,\r\n \"IsIncentiveInPoints\": true,\r\n \"StudyTypeExclusionTimeInDays\": 5,\r\n \"IsNewUserRegistrationAllowed\": true\r\n }\r\n]","dataMode":"raw","name":"Brands/{brandID}/Countries","description":"Add Countries to the given Brand ID","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"616f93c6-753f-4177-a7e6-70ada189b326"},{"id":"3f63f0e0-24ff-406a-8f59-ddcf2ffb01ed","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/Brands/:brandID/Countries/:countryID/Properties","pathVariables":{"brandID":"brandID-value","countryID":"countryID-value"},"method":"POST","data":"{\r\n \"sample string 1\": \"sample string 2\",\r\n \"sample string 3\": \"sample string 4\"\r\n}","dataMode":"raw","name":"Brands/{brandID}/Countries/{countryID}/Properties","description":"Adds specific Properties to the given Brand country","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"616f93c6-753f-4177-a7e6-70ada189b326"},{"id":"fc4b8ccb-e313-47b1-9c44-77b7b35ddd8f","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/Brands/:brandID/Countries","pathVariables":{"brandID":"brandID-value"},"method":"PUT","data":"[\r\n {\r\n \"CountryID\": 1,\r\n \"MinRegistrationAge\": 64,\r\n \"MaxRegistrationAge\": 64,\r\n \"IsIncentiveInPoints\": true,\r\n \"StudyTypeExclusionTimeInDays\": 5,\r\n \"IsNewUserRegistrationAllowed\": true\r\n },\r\n {\r\n \"CountryID\": 1,\r\n \"MinRegistrationAge\": 64,\r\n \"MaxRegistrationAge\": 64,\r\n \"IsIncentiveInPoints\": true,\r\n \"StudyTypeExclusionTimeInDays\": 5,\r\n \"IsNewUserRegistrationAllowed\": true\r\n }\r\n]","dataMode":"raw","name":"Brands/{brandID}/Countries","description":"Update specific BrandCountry to the given Brand ID.","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"616f93c6-753f-4177-a7e6-70ada189b326"},{"id":"7396693e-4ea9-4ba0-8990-5e08100c90cc","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/Brands/:brandID/Countries/:countryID/Properties","pathVariables":{"brandID":"brandID-value","countryID":"countryID-value"},"method":"PUT","data":"{\r\n \"sample string 1\": \"sample string 2\",\r\n \"sample string 3\": \"sample string 4\"\r\n}","dataMode":"raw","name":"Brands/{brandID}/Countries/{countryID}/Properties","description":"Update specific Properties to the given Brand Country","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"616f93c6-753f-4177-a7e6-70ada189b326"},{"id":"3a99bd39-ee6e-4b03-8fb9-5be94d7bb9ba","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/Brands/Countries/RefreshCache?resetDelta=resetDelta-value","pathVariables":{},"method":"PUT","data":null,"dataMode":"raw","name":"Brands/Countries/RefreshCache?resetDelta={resetDelta}","description":"Refreshes Brand country Cache","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"616f93c6-753f-4177-a7e6-70ada189b326"},{"id":"a90d6038-26da-4e7a-a485-97426481fde6","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/Brands/:brandID/Countries","pathVariables":{"brandID":"brandID-value"},"method":"DELETE","data":"[\r\n 1,\r\n 2\r\n]","dataMode":"raw","name":"Brands/{brandID}/Countries","description":"Deletes countries to the given Brand ID.","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"616f93c6-753f-4177-a7e6-70ada189b326"},{"id":"28d01061-d9f4-46df-a412-9fadb77d2bfe","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/Brands/:brandID/Countries/:countryID","pathVariables":{"brandID":"brandID-value","countryID":"countryID-value"},"method":"DELETE","data":null,"dataMode":"raw","name":"Brands/{brandID}/Countries/{countryID}","description":"Delete specific BrandCountry to the given Brand ID and Country ID.","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"616f93c6-753f-4177-a7e6-70ada189b326"},{"id":"d6f6b73f-9b6a-4352-8e1e-c1b3202610df","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/Brands/:brandID/Countries/:countryID/Properties","pathVariables":{"brandID":"brandID-value","countryID":"countryID-value"},"method":"DELETE","data":"[\r\n \"sample string 1\",\r\n \"sample string 2\"\r\n]","dataMode":"raw","name":"Brands/{brandID}/Countries/{countryID}/Properties","description":"Delete specific Properties to the given Brand Country","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"616f93c6-753f-4177-a7e6-70ada189b326"},{"id":"d1ad6bdf-ff3d-4d34-96ac-47d4e120e9f2","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/:authenticationKey/:version/BrandCountrySiteIncentiveData/HeartBeat","pathVariables":{"authenticationKey":"authenticationKey-value","version":"version-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"{authenticationKey}/{version}/BrandCountrySiteIncentiveData/HeartBeat","description":null,"descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"a0b46a94-5e96-44cb-8c8e-8d5992cb9242"},{"id":"acaf32e6-662d-4378-a210-b83419b2ed10","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/Brands/:brandID/Countries/:countryID/SiteIncentiveData?activityID=activityID-value","pathVariables":{"brandID":"brandID-value","countryID":"countryID-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"Brands/{brandID}/Countries/{countryID}/SiteIncentiveData?activityID={activityID}","description":"Get the Site Incentive Data for the Brand and Country.","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"a0b46a94-5e96-44cb-8c8e-8d5992cb9242"},{"id":"b96a82c7-534d-43a7-ab9a-1920e3db8ea3","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/Brands/:brandID/Countries/Bulk/SiteIncentiveData?activityID=activityID-value","pathVariables":{"brandID":"brandID-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"Brands/{brandID}/Countries/Bulk/SiteIncentiveData?activityID={activityID}","description":"Get all country specific Site Incentive Data for the Brand.","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"a0b46a94-5e96-44cb-8c8e-8d5992cb9242"},{"id":"1433506b-7425-4a89-a818-677b9b5bc342","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/Brands/:brandID/Countries/:countryID/SiteIncentiveData","pathVariables":{"brandID":"brandID-value","countryID":"countryID-value"},"method":"POST","data":"{\r\n \"IncentiveActivityID\": 1,\r\n \"CreditAmount\": 2.1\r\n}","dataMode":"raw","name":"Brands/{brandID}/Countries/{countryID}/SiteIncentiveData","description":"Create Site Incentive Data for the Brand and Country.","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"a0b46a94-5e96-44cb-8c8e-8d5992cb9242"},{"id":"0ff365e2-212c-433a-8f5d-3a839e58e4f8","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/Brands/:brandID/Countries/:countryID/SiteIncentiveData","pathVariables":{"brandID":"brandID-value","countryID":"countryID-value"},"method":"PUT","data":"{\r\n \"IncentiveActivityID\": 1,\r\n \"CreditAmount\": 2.1\r\n}","dataMode":"raw","name":"Brands/{brandID}/Countries/{countryID}/SiteIncentiveData","description":"Update Site Incentive Data for the Brand and Country.","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"a0b46a94-5e96-44cb-8c8e-8d5992cb9242"},{"id":"331f7670-a2f5-4c93-b271-2a9e02326bd4","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/Brands/:brandID/Countries/:countryID/SiteIncentiveData?activityID=activityID-value","pathVariables":{"brandID":"brandID-value","countryID":"countryID-value"},"method":"DELETE","data":null,"dataMode":"raw","name":"Brands/{brandID}/Countries/{countryID}/SiteIncentiveData?activityID={activityID}","description":"Delete Site Incentive Data for the Brand and Country.","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"a0b46a94-5e96-44cb-8c8e-8d5992cb9242"},{"id":"b5d1b9f4-7469-449b-b003-9c1d4de2986f","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/:authenticationKey/:version/BrandSurveyPointsLimitGrid/HeartBeat","pathVariables":{"authenticationKey":"authenticationKey-value","version":"version-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"{authenticationKey}/{version}/BrandSurveyPointsLimitGrid/HeartBeat","description":null,"descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"ea25b5d4-5066-4cca-8a44-40f4aa1d0252"},{"id":"634b2048-c616-429c-9d44-e90e16b5e4e7","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/Brands/:brandID/SurveyPointsLimitGrid","pathVariables":{"brandID":"brandID-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"Brands/{brandID}/SurveyPointsLimitGrid","description":"Get default Survey Points Limit Grid for the Brand.","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"ea25b5d4-5066-4cca-8a44-40f4aa1d0252"},{"id":"4a7a9aa0-4d98-42cd-8ae1-de61258bd478","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/Brands/:brandID/SurveyPointsLimitGrid","pathVariables":{"brandID":"brandID-value"},"method":"POST","data":null,"dataMode":"raw","name":"Brands/{brandID}/SurveyPointsLimitGrid","description":"Create default Survey Points Limit Grid for the Brand from default group.","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"ea25b5d4-5066-4cca-8a44-40f4aa1d0252"},{"id":"d81165e9-3de8-4273-9919-99646bc9357b","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/Brands/:brandID/SurveyPointsLimitGrid?groupID=groupID-value","pathVariables":{"brandID":"brandID-value"},"method":"POST","data":null,"dataMode":"raw","name":"Brands/{brandID}/SurveyPointsLimitGrid?groupID={groupID}","description":"Create default Survey Points Limit Grid for the Brand.","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"ea25b5d4-5066-4cca-8a44-40f4aa1d0252"},{"id":"dec7dfb5-df1d-4052-8d55-85cb7d5bd833","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/Brands/:brandID/SurveyPointsLimitGrid","pathVariables":{"brandID":"brandID-value"},"method":"PUT","data":"{\r\n \"LessThan5Minutes\": 1.1,\r\n \"Between5And10Minutes\": 2.1,\r\n \"Between10And15Minutes\": 3.1,\r\n \"Between15And20Minutes\": 4.1,\r\n \"Between20And30Minutes\": 5.1,\r\n \"Between30And45Minutes\": 6.1,\r\n \"Between45And60Minutes\": 7.1,\r\n \"Over60Minutes\": 8.1\r\n}","dataMode":"raw","name":"Brands/{brandID}/SurveyPointsLimitGrid","description":"Update default Survey Points Limit Grid for the Brand.","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"ea25b5d4-5066-4cca-8a44-40f4aa1d0252"},{"id":"944cc47d-28b3-4387-9ba7-e48479bd4044","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/Brands/:brandID/SurveyPointsLimitGrid?groupID=groupID-value","pathVariables":{"brandID":"brandID-value"},"method":"PUT","data":null,"dataMode":"raw","name":"Brands/{brandID}/SurveyPointsLimitGrid?groupID={groupID}","description":"Update the group of default Survey Points Limit Grid for the Brand.","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"ea25b5d4-5066-4cca-8a44-40f4aa1d0252"},{"id":"b75ec0c0-7897-4f00-89b5-efdc09d7056a","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/Brands/:brandID/SurveyPointsLimitGrid","pathVariables":{"brandID":"brandID-value"},"method":"DELETE","data":null,"dataMode":"raw","name":"Brands/{brandID}/SurveyPointsLimitGrid","description":"Delete Survey Points Limit Grid.","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"ea25b5d4-5066-4cca-8a44-40f4aa1d0252"},{"id":"c8997098-313d-41f3-8b7f-dea58437e5ac","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/:authenticationKey/:version/PageTypes/HeartBeat","pathVariables":{"authenticationKey":"authenticationKey-value","version":"version-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"{authenticationKey}/{version}/PageTypes/HeartBeat","description":null,"descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"9ef7843b-fc4b-4b20-b21b-d89be8a3dccb"},{"id":"9c82eaf9-df0c-4075-8346-5f7a540eb80b","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/Brands/SiteSettings/PageTypes","pathVariables":{},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"Brands/SiteSettings/PageTypes","description":"Gets all page types.","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"9ef7843b-fc4b-4b20-b21b-d89be8a3dccb"},{"id":"c38a7c34-7be5-4f8f-b8aa-e8a63e49deb1","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/Brands/SiteSettings/PageTypes?pageTypeID=pageTypeID-value","pathVariables":{},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"Brands/SiteSettings/PageTypes?pageTypeID={pageTypeID}","description":"Gets page type by its ID.","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"9ef7843b-fc4b-4b20-b21b-d89be8a3dccb"},{"id":"2690265f-24cd-4638-b3b0-8f4480374de1","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/Brands/SiteSettings/PageTypes?pageTypeName=pageTypeName-value","pathVariables":{},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"Brands/SiteSettings/PageTypes?pageTypeName={pageTypeName}","description":"Gets page type by its Name.","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"9ef7843b-fc4b-4b20-b21b-d89be8a3dccb"},{"id":"fc81e28b-f438-489e-ac1a-27dfaca4a7b0","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/Brands/SiteSettings/PageTypes","pathVariables":{},"method":"POST","data":"{\r\n \"Name\": \"sample string 1\",\r\n \"Description\": \"sample string 2\"\r\n}","dataMode":"raw","name":"Brands/SiteSettings/PageTypes","description":"Add/Create a new page type.","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"9ef7843b-fc4b-4b20-b21b-d89be8a3dccb"},{"id":"6df3eba3-84f9-48e1-8569-28fc932ef85d","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/Brands/SiteSettings/PageTypes/RefreshCache?resetDelta=resetDelta-value","pathVariables":{},"method":"PUT","data":null,"dataMode":"raw","name":"Brands/SiteSettings/PageTypes/RefreshCache?resetDelta={resetDelta}","description":"Refreshes page types Cache","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"9ef7843b-fc4b-4b20-b21b-d89be8a3dccb"},{"id":"ea775994-140a-4309-8d7b-355411d9ef81","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/:authenticationKey/:version/BrandCulture/HeartBeat","pathVariables":{"authenticationKey":"authenticationKey-value","version":"version-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"{authenticationKey}/{version}/BrandCulture/HeartBeat","description":null,"descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"905ccc8c-94e9-4d98-aba3-b1e5b8b2d1fe"},{"id":"cfb77b61-c4a9-40d8-9fb1-636e982ac5f2","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/Brands/:brandID/Countries/:countryID/Cultures","pathVariables":{"brandID":"brandID-value","countryID":"countryID-value"},"method":"POST","data":"[\r\n {\r\n \"CultureID\": 1,\r\n \"IsNewUserRegistrationAllowed\": true,\r\n \"IsBrowserDetectionAllowed\": true\r\n },\r\n {\r\n \"CultureID\": 1,\r\n \"IsNewUserRegistrationAllowed\": true,\r\n \"IsBrowserDetectionAllowed\": true\r\n }\r\n]","dataMode":"raw","name":"Brands/{brandID}/Countries/{countryID}/Cultures","description":"Adds cultures supported for a Brand Country","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"905ccc8c-94e9-4d98-aba3-b1e5b8b2d1fe"},{"id":"d09f4ab7-230b-4ef7-b215-16ed3025a640","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/Brands/:brandID/Countries/:countryID/Cultures/:cultureID/Properties","pathVariables":{"brandID":"brandID-value","countryID":"countryID-value","cultureID":"cultureID-value"},"method":"POST","data":"{\r\n \"sample string 1\": \"sample string 2\",\r\n \"sample string 3\": \"sample string 4\"\r\n}","dataMode":"raw","name":"Brands/{brandID}/Countries/{countryID}/Cultures/{cultureID}/Properties","description":"Adds specific Properties to the given Brand culture","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"905ccc8c-94e9-4d98-aba3-b1e5b8b2d1fe"},{"id":"5724dd01-6359-46a0-9f76-8c168f96381c","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/Brands/:brandID/Countries/:countryID/Cultures","pathVariables":{"brandID":"brandID-value","countryID":"countryID-value"},"method":"PUT","data":"{\r\n \"CultureID\": 1,\r\n \"IsNewUserRegistrationAllowed\": true\r\n}","dataMode":"raw","name":"Brands/{brandID}/Countries/{countryID}/Cultures","description":"Updated information related to a BrandCountryCulture","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"905ccc8c-94e9-4d98-aba3-b1e5b8b2d1fe"},{"id":"9da0efeb-b83f-42a4-a522-7577c83abfc7","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/Brands/:brandID/Countries/:countryID/Cultures/:cultureID/Properties","pathVariables":{"brandID":"brandID-value","countryID":"countryID-value","cultureID":"cultureID-value"},"method":"PUT","data":"{\r\n \"sample string 1\": \"sample string 2\",\r\n \"sample string 3\": \"sample string 4\"\r\n}","dataMode":"raw","name":"Brands/{brandID}/Countries/{countryID}/Cultures/{cultureID}/Properties","description":"Update specific Properties to the given Brand culture","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"905ccc8c-94e9-4d98-aba3-b1e5b8b2d1fe"},{"id":"0063f981-e6c3-4a35-a8a8-4c67970b4c76","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/Brands/:brandID/Countries/:countryID/Cultures","pathVariables":{"brandID":"brandID-value","countryID":"countryID-value"},"method":"DELETE","data":"[\r\n 1,\r\n 2\r\n]","dataMode":"raw","name":"Brands/{brandID}/Countries/{countryID}/Cultures","description":"Removes cultures supported for a BrandCountry","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"905ccc8c-94e9-4d98-aba3-b1e5b8b2d1fe"},{"id":"59b37a15-d2aa-4764-9906-c952acdf8632","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/Brands/:brandID/Countries/:countryID/Cultures/:cultureID/Properties","pathVariables":{"brandID":"brandID-value","countryID":"countryID-value","cultureID":"cultureID-value"},"method":"DELETE","data":"[\r\n \"sample string 1\",\r\n \"sample string 2\"\r\n]","dataMode":"raw","name":"Brands/{brandID}/Countries/{countryID}/Cultures/{cultureID}/Properties","description":"Delete specific Properties to the given Brand culture","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"905ccc8c-94e9-4d98-aba3-b1e5b8b2d1fe"},{"id":"5ca5b07d-cc19-45d0-9c51-a0df0774daa0","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/:authenticationKey/:version/BrandCountryTieredIncentiveGrid/HeartBeat","pathVariables":{"authenticationKey":"authenticationKey-value","version":"version-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"{authenticationKey}/{version}/BrandCountryTieredIncentiveGrid/HeartBeat","description":null,"descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"bcb38c2e-a69c-442d-b662-2f9a20b1d720"},{"id":"25f3251e-1709-4e90-9c99-955a472ef463","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/Brands/:brandID/Countries/:countryID/TieredIncentivesGrid","pathVariables":{"brandID":"brandID-value","countryID":"countryID-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"Brands/{brandID}/Countries/{countryID}/TieredIncentivesGrid","description":"Get the Tiered Incentives Grid for the Brand and Country.","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"bcb38c2e-a69c-442d-b662-2f9a20b1d720"},{"id":"1717aed8-866d-4cec-a734-4d0f028740d2","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/Brands/:brandID/Countries/Bulk/TieredIncentivesGrid","pathVariables":{"brandID":"brandID-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"Brands/{brandID}/Countries/Bulk/TieredIncentivesGrid","description":"Get all country specific Tiered Incentives Grids for the Brand.","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"bcb38c2e-a69c-442d-b662-2f9a20b1d720"},{"id":"739ca8de-fec0-4010-9841-b7736b3ceda4","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/Brands/:brandID/Countries/:countryID/TieredIncentivesGrid","pathVariables":{"brandID":"brandID-value","countryID":"countryID-value"},"method":"POST","data":"{\r\n \"Levels\": [\r\n {\r\n \"Level\": 64,\r\n \"SubLevels\": [\r\n {\r\n \"SubLevel\": 64,\r\n \"Values\": [\r\n {\r\n \"SurveyStatus\": 1,\r\n \"CreditValue\": 1.1\r\n },\r\n {\r\n \"SurveyStatus\": 1,\r\n \"CreditValue\": 1.1\r\n }\r\n ]\r\n },\r\n {\r\n \"SubLevel\": 64,\r\n \"Values\": [\r\n {\r\n \"SurveyStatus\": 1,\r\n \"CreditValue\": 1.1\r\n },\r\n {\r\n \"SurveyStatus\": 1,\r\n \"CreditValue\": 1.1\r\n }\r\n ]\r\n }\r\n ]\r\n },\r\n {\r\n \"Level\": 64,\r\n \"SubLevels\": [\r\n {\r\n \"SubLevel\": 64,\r\n \"Values\": [\r\n {\r\n \"SurveyStatus\": 1,\r\n \"CreditValue\": 1.1\r\n },\r\n {\r\n \"SurveyStatus\": 1,\r\n \"CreditValue\": 1.1\r\n }\r\n ]\r\n },\r\n {\r\n \"SubLevel\": 64,\r\n \"Values\": [\r\n {\r\n \"SurveyStatus\": 1,\r\n \"CreditValue\": 1.1\r\n },\r\n {\r\n \"SurveyStatus\": 1,\r\n \"CreditValue\": 1.1\r\n }\r\n ]\r\n }\r\n ]\r\n }\r\n ],\r\n \"AllowedSurveyStatuses\": [\r\n 1,\r\n 1\r\n ]\r\n}","dataMode":"raw","name":"Brands/{brandID}/Countries/{countryID}/TieredIncentivesGrid","description":"Create Tiered Incentives Grid for the Brand and Country.","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"bcb38c2e-a69c-442d-b662-2f9a20b1d720"},{"id":"a6c9d9c4-8a7e-47c8-9345-78e99e4af162","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/Brands/:brandID/Countries/:countryID/TieredIncentivesGrid","pathVariables":{"brandID":"brandID-value","countryID":"countryID-value"},"method":"PUT","data":"{\r\n \"Levels\": [\r\n {\r\n \"Level\": 64,\r\n \"SubLevels\": [\r\n {\r\n \"SubLevel\": 64,\r\n \"Values\": [\r\n {\r\n \"SurveyStatus\": 1,\r\n \"CreditValue\": 1.1\r\n },\r\n {\r\n \"SurveyStatus\": 1,\r\n \"CreditValue\": 1.1\r\n }\r\n ]\r\n },\r\n {\r\n \"SubLevel\": 64,\r\n \"Values\": [\r\n {\r\n \"SurveyStatus\": 1,\r\n \"CreditValue\": 1.1\r\n },\r\n {\r\n \"SurveyStatus\": 1,\r\n \"CreditValue\": 1.1\r\n }\r\n ]\r\n }\r\n ]\r\n },\r\n {\r\n \"Level\": 64,\r\n \"SubLevels\": [\r\n {\r\n \"SubLevel\": 64,\r\n \"Values\": [\r\n {\r\n \"SurveyStatus\": 1,\r\n \"CreditValue\": 1.1\r\n },\r\n {\r\n \"SurveyStatus\": 1,\r\n \"CreditValue\": 1.1\r\n }\r\n ]\r\n },\r\n {\r\n \"SubLevel\": 64,\r\n \"Values\": [\r\n {\r\n \"SurveyStatus\": 1,\r\n \"CreditValue\": 1.1\r\n },\r\n {\r\n \"SurveyStatus\": 1,\r\n \"CreditValue\": 1.1\r\n }\r\n ]\r\n }\r\n ]\r\n }\r\n ],\r\n \"AllowedSurveyStatuses\": [\r\n 1,\r\n 1\r\n ]\r\n}","dataMode":"raw","name":"Brands/{brandID}/Countries/{countryID}/TieredIncentivesGrid","description":"Update Tiered Incentives Grid for the Brand and Country.","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"bcb38c2e-a69c-442d-b662-2f9a20b1d720"},{"id":"097b82f4-baab-41ef-a92e-a6ee7f63156d","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/Brands/:brandID/Countries/:countryID/TieredIncentivesGrid","pathVariables":{"brandID":"brandID-value","countryID":"countryID-value"},"method":"DELETE","data":null,"dataMode":"raw","name":"Brands/{brandID}/Countries/{countryID}/TieredIncentivesGrid","description":"Delete Tiered Incentives Grid for the Brand and Country.","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"bcb38c2e-a69c-442d-b662-2f9a20b1d720"},{"id":"d05518c4-e67b-4e2b-bb3f-9892ae08a5d1","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/:authenticationKey/:version/BrandCountrySiteIncentivesActivity/HeartBeat","pathVariables":{"authenticationKey":"authenticationKey-value","version":"version-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"{authenticationKey}/{version}/BrandCountrySiteIncentivesActivity/HeartBeat","description":null,"descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"6cd51fa6-ca50-48c2-9c0d-6f4e67f577a8"},{"id":"46c02267-6152-4cd6-a06c-3286c0609494","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/SiteIncentivesActivity/:activityID/CreditValues","pathVariables":{"activityID":"activityID-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"SiteIncentivesActivity/{activityID}/CreditValues","description":"Get the Credit Values of the Site Incentives Activity.","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"6cd51fa6-ca50-48c2-9c0d-6f4e67f577a8"},{"id":"7302f5d6-515a-4fcb-ad52-c7df426ab606","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/SiteIncentivesActivity/:activityID/CreditValues","pathVariables":{"activityID":"activityID-value"},"method":"POST","data":"[\r\n {\r\n \"CountryID\": 1,\r\n \"Credit\": 2.1\r\n },\r\n {\r\n \"CountryID\": 1,\r\n \"Credit\": 2.1\r\n }\r\n]","dataMode":"raw","name":"SiteIncentivesActivity/{activityID}/CreditValues","description":"Create the Credit Values for the Site Incentives Activity.","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"6cd51fa6-ca50-48c2-9c0d-6f4e67f577a8"},{"id":"9406154a-2511-421f-8293-f5571f8854b8","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/SiteIncentivesActivity/:activityID/CreditValues","pathVariables":{"activityID":"activityID-value"},"method":"PUT","data":"[\r\n {\r\n \"CountryID\": 1,\r\n \"Credit\": 2.1\r\n },\r\n {\r\n \"CountryID\": 1,\r\n \"Credit\": 2.1\r\n }\r\n]","dataMode":"raw","name":"SiteIncentivesActivity/{activityID}/CreditValues","description":"Update the Credit Values of the Site Incentives Activity.","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"6cd51fa6-ca50-48c2-9c0d-6f4e67f577a8"},{"id":"23420423-3241-4e29-91c8-e12666e158eb","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/SiteIncentivesActivity/:activityID/CreditValues","pathVariables":{"activityID":"activityID-value"},"method":"DELETE","data":"[\r\n 1,\r\n 2\r\n]","dataMode":"raw","name":"SiteIncentivesActivity/{activityID}/CreditValues","description":"Delete the Credit Values from the Site Incentives Activity.","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"6cd51fa6-ca50-48c2-9c0d-6f4e67f577a8"},{"id":"957f3e29-c03f-4396-994d-11d89bec43e8","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/:authenticationKey/:version/PanelTypes/HeartBeat","pathVariables":{"authenticationKey":"authenticationKey-value","version":"version-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"{authenticationKey}/{version}/PanelTypes/HeartBeat","description":null,"descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"adf9ff4c-253b-411a-ad99-4ae0db583de6"},{"id":"91a2c350-3a9e-4d0e-9302-0e8bda253f0e","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/PanelTypes","pathVariables":{},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"PanelTypes","description":"Gets all panel types","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"adf9ff4c-253b-411a-ad99-4ae0db583de6"},{"id":"9b2760c3-1ff2-4406-88a0-e4303c283435","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/PanelTypes?panelTypeID=panelTypeID-value","pathVariables":{},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"PanelTypes?panelTypeID={panelTypeID}","description":"Get Panel Types for given panel type ID.","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"adf9ff4c-253b-411a-ad99-4ae0db583de6"},{"id":"0c993a9b-f28d-4ffc-ba29-3f3af4f34dc6","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/PanelTypes","pathVariables":{},"method":"POST","data":"[\r\n 64,\r\n 64\r\n]","dataMode":"raw","name":"PanelTypes","description":"Get Panel Types for given panel type IDs.","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"adf9ff4c-253b-411a-ad99-4ae0db583de6"},{"id":"f721bd83-a86c-4f9d-9f09-079acd09bb13","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/PanelTypes/RefreshCache?resetDelta=resetDelta-value","pathVariables":{},"method":"PUT","data":null,"dataMode":"raw","name":"PanelTypes/RefreshCache?resetDelta={resetDelta}","description":"Refreshes PanelTypes cache.","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"adf9ff4c-253b-411a-ad99-4ae0db583de6"},{"id":"0a631c50-9b07-4e4e-884b-0c21d66b21a3","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/:authenticationKey/:version/BrandCountrySurveyPointsLimitGrid/HeartBeat","pathVariables":{"authenticationKey":"authenticationKey-value","version":"version-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"{authenticationKey}/{version}/BrandCountrySurveyPointsLimitGrid/HeartBeat","description":null,"descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"e9cd4bac-a14f-45a4-9a34-f13f00442d56"},{"id":"af0853d2-3f2b-429f-a2b1-a0f0c300d0cb","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/Brands/:brandID/Countries/:countryID/SurveyPointsLimitGrid","pathVariables":{"brandID":"brandID-value","countryID":"countryID-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"Brands/{brandID}/Countries/{countryID}/SurveyPointsLimitGrid","description":"Get Survey Points Limit Grid for the Brand and Country.","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"e9cd4bac-a14f-45a4-9a34-f13f00442d56"},{"id":"e7f57693-75d1-4cc4-a860-d9fba5de2361","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/Brands/:brandID/Countries/Bulk/SurveyPointsLimitGrid","pathVariables":{"brandID":"brandID-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"Brands/{brandID}/Countries/Bulk/SurveyPointsLimitGrid","description":"Get all country specific Survey Points Limit Grids for the Brand.","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"e9cd4bac-a14f-45a4-9a34-f13f00442d56"},{"id":"c7e66ccf-5768-4e1b-a2d4-6453e9f4f3ef","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/Brands/:brandID/Countries/:countryID/SurveyPointsLimitGrid","pathVariables":{"brandID":"brandID-value","countryID":"countryID-value"},"method":"POST","data":null,"dataMode":"raw","name":"Brands/{brandID}/Countries/{countryID}/SurveyPointsLimitGrid","description":"Create Survey Points Limit Grid for the Brand and Country from default group.","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"e9cd4bac-a14f-45a4-9a34-f13f00442d56"},{"id":"baa39d03-46f0-4718-bafe-0edfdbf7220b","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/Brands/:brandID/Countries/:countryID/SurveyPointsLimitGrid?groupID=groupID-value","pathVariables":{"brandID":"brandID-value","countryID":"countryID-value"},"method":"POST","data":null,"dataMode":"raw","name":"Brands/{brandID}/Countries/{countryID}/SurveyPointsLimitGrid?groupID={groupID}","description":"Create Survey Points Limit Grid for the Brand and Country.","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"e9cd4bac-a14f-45a4-9a34-f13f00442d56"},{"id":"e43babb8-685e-4b80-8af3-66dfcfb6d338","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/Brands/:brandID/Countries/:countryID/SurveyPointsLimitGrid","pathVariables":{"brandID":"brandID-value","countryID":"countryID-value"},"method":"PUT","data":"{\r\n \"LessThan5Minutes\": 1.1,\r\n \"Between5And10Minutes\": 2.1,\r\n \"Between10And15Minutes\": 3.1,\r\n \"Between15And20Minutes\": 4.1,\r\n \"Between20And30Minutes\": 5.1,\r\n \"Between30And45Minutes\": 6.1,\r\n \"Between45And60Minutes\": 7.1,\r\n \"Over60Minutes\": 8.1\r\n}","dataMode":"raw","name":"Brands/{brandID}/Countries/{countryID}/SurveyPointsLimitGrid","description":"Update Survey Points Limit Grid for the Brand and Country.","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"e9cd4bac-a14f-45a4-9a34-f13f00442d56"},{"id":"bcca9444-c121-48f9-b9a5-faa6f3320ce2","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/Brands/:brandID/Countries/:countryID/SurveyPointsLimitGrid?groupID=groupID-value","pathVariables":{"brandID":"brandID-value","countryID":"countryID-value"},"method":"PUT","data":null,"dataMode":"raw","name":"Brands/{brandID}/Countries/{countryID}/SurveyPointsLimitGrid?groupID={groupID}","description":"Update the group of Survey Points Limit Grid for the Brand and Country.","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"e9cd4bac-a14f-45a4-9a34-f13f00442d56"},{"id":"4c771af0-0d34-4354-a57b-7e8f8c5756ba","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/Brands/:brandID/Countries/:countryID/SurveyPointsLimitGrid","pathVariables":{"brandID":"brandID-value","countryID":"countryID-value"},"method":"DELETE","data":null,"dataMode":"raw","name":"Brands/{brandID}/Countries/{countryID}/SurveyPointsLimitGrid","description":"Delete Survey Points Limit Grid for the Brand and Country.","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"e9cd4bac-a14f-45a4-9a34-f13f00442d56"},{"id":"f4f812dc-fd2e-4d54-b460-3ed57867e9d4","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/:authenticationKey/:version/BrandGroupMemberDeDuplication/HeartBeat","pathVariables":{"authenticationKey":"authenticationKey-value","version":"version-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"{authenticationKey}/{version}/BrandGroupMemberDeDuplication/HeartBeat","description":null,"descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"64782615-afb2-4349-968d-c1c785b77489"},{"id":"12f1570f-1e27-40f6-9e63-d027e5b44b5c","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/BrandGroups/:brandGroupID/MemberDeduplicationCriteria","pathVariables":{"brandGroupID":"brandGroupID-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"BrandGroups/{brandGroupID}/MemberDeduplicationCriteria","description":"Gets all member deduplication criteria for given brand group","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"64782615-afb2-4349-968d-c1c785b77489"},{"id":"07f57a60-dcbe-46a1-baec-9c68e4f85226","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/BrandGroups/:brandGroupID/MemberDeduplicationCriteria?criteriaID=criteriaID-value","pathVariables":{"brandGroupID":"brandGroupID-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"BrandGroups/{brandGroupID}/MemberDeduplicationCriteria?criteriaID={criteriaID}","description":"Gets member deduplication criteria based on brandgroup id and criteria id","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"64782615-afb2-4349-968d-c1c785b77489"},{"id":"8df51520-4efb-4bd1-abe4-6436f36e6be7","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/BrandGroups/:brandGroupID/MemberDeduplicationCriteria","pathVariables":{"brandGroupID":"brandGroupID-value"},"method":"POST","data":"{\r\n \"DeduplicationCriteriaAssociationType\": 1,\r\n \"QuestionIDs\": [\r\n 1,\r\n 2\r\n ],\r\n \"CountryIDs\": [\r\n 1,\r\n 2\r\n ],\r\n \"BrandIDs\": [\r\n 1,\r\n 2\r\n ]\r\n}","dataMode":"raw","name":"BrandGroups/{brandGroupID}/MemberDeduplicationCriteria","description":"Create Member Deduplication Criteria for a brand group.","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"64782615-afb2-4349-968d-c1c785b77489"},{"id":"98b13cb5-b15d-4553-bd51-08adbf55f9b0","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/BrandGroups/:brandGroupID/MemberDeduplicationCriteria","pathVariables":{"brandGroupID":"brandGroupID-value"},"method":"PUT","data":"{\r\n \"BrandGroupDeduplicationCriteriaID\": 1,\r\n \"DeduplicationCriteriaAssociationType\": 1,\r\n \"QuestionIDs\": [\r\n 1,\r\n 2\r\n ],\r\n \"CountryIDs\": [\r\n 1,\r\n 2\r\n ],\r\n \"BrandIDs\": [\r\n 1,\r\n 2\r\n ]\r\n}","dataMode":"raw","name":"BrandGroups/{brandGroupID}/MemberDeduplicationCriteria","description":"Updates Member Deduplication Criteria for a brand group.","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"64782615-afb2-4349-968d-c1c785b77489"},{"id":"2bed7b3f-0361-4a46-8ccc-4439c21e820d","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/BrandGroups/:brandGroupID/MemberDeduplicationCriteria?criteriaID=criteriaID-value","pathVariables":{"brandGroupID":"brandGroupID-value"},"method":"DELETE","data":null,"dataMode":"raw","name":"BrandGroups/{brandGroupID}/MemberDeduplicationCriteria?criteriaID={criteriaID}","description":"Deletes a brand group member deduplication criteria","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"64782615-afb2-4349-968d-c1c785b77489"},{"id":"bc2bc4e7-0669-4df7-9ba8-94cccc99a9c4","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/:authenticationKey/:version/BrandSiteIncentiveData/HeartBeat","pathVariables":{"authenticationKey":"authenticationKey-value","version":"version-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"{authenticationKey}/{version}/BrandSiteIncentiveData/HeartBeat","description":null,"descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"472fd2ea-61b9-4829-bf26-dbb810d3e3cb"},{"id":"68db1ec4-d45c-46e8-93e9-8a8c8781bbd3","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/Brands/:brandID/SiteIncentiveData?activityID=activityID-value","pathVariables":{"brandID":"brandID-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"Brands/{brandID}/SiteIncentiveData?activityID={activityID}","description":"Get default Site Incentive Data for the Brand.","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"472fd2ea-61b9-4829-bf26-dbb810d3e3cb"},{"id":"9577c0b5-bf35-4315-abf5-5b634d319db3","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/Brands/:brandID/SiteIncentiveData","pathVariables":{"brandID":"brandID-value"},"method":"POST","data":"{\r\n \"IncentiveActivityID\": 1,\r\n \"CreditAmount\": 2.1\r\n}","dataMode":"raw","name":"Brands/{brandID}/SiteIncentiveData","description":"Add an Site Incentive Data.","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"472fd2ea-61b9-4829-bf26-dbb810d3e3cb"},{"id":"ab9d57b8-81b4-47bd-b05b-ca63a7cbd5f7","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/Brands/:brandID/SiteIncentiveData","pathVariables":{"brandID":"brandID-value"},"method":"PUT","data":"{\r\n \"IncentiveActivityID\": 1,\r\n \"CreditAmount\": 2.1\r\n}","dataMode":"raw","name":"Brands/{brandID}/SiteIncentiveData","description":"Update an Site Incentive Data.","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"472fd2ea-61b9-4829-bf26-dbb810d3e3cb"},{"id":"664092d4-3b59-4437-a5e5-3b32ed7a09c6","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/Brands/:brandID/SiteIncentiveData?activityID=activityID-value","pathVariables":{"brandID":"brandID-value"},"method":"DELETE","data":null,"dataMode":"raw","name":"Brands/{brandID}/SiteIncentiveData?activityID={activityID}","description":"Delete an Site Incentive Data.","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"472fd2ea-61b9-4829-bf26-dbb810d3e3cb"},{"id":"683aec78-25f1-4b3a-a25a-6a06f38f489a","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/:authenticationKey/:version/BrandQuestionSets/HeartBeat","pathVariables":{"authenticationKey":"authenticationKey-value","version":"version-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"{authenticationKey}/{version}/BrandQuestionSets/HeartBeat","description":null,"descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"37d6e60e-e4db-4598-b93e-992770eb6aa9"},{"id":"5711f860-c356-4df3-995b-3ee36f8bb94c","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/Brands/:brandID/QuestionSets","pathVariables":{"brandID":"brandID-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"Brands/{brandID}/QuestionSets","description":"Get list of active Brand Question Set using Brand ID","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"37d6e60e-e4db-4598-b93e-992770eb6aa9"},{"id":"086b2b61-bf54-4364-bdc3-c3c187c779b9","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/Brands/:brandID/QuestionSets/:questionSetID","pathVariables":{"brandID":"brandID-value","questionSetID":"questionSetID-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"Brands/{brandID}/QuestionSets/{questionSetID}","description":"Get Brand Question Set using Brand ID and Question Set ID. This new method throw an error when brandid is not matching with questionsetID instead of returning null response model.","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"37d6e60e-e4db-4598-b93e-992770eb6aa9"},{"id":"688278cf-e532-4ff7-8289-9a721762c88b","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/Brands/:brandID/QuestionSets/:questionsetID/IsPostRegistration","pathVariables":{"brandID":"brandID-value","questionsetID":"questionsetID-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"Brands/{brandID}/QuestionSets/{questionsetID}/IsPostRegistration","description":"Verify if the brand questionset is used for post registration","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"37d6e60e-e4db-4598-b93e-992770eb6aa9"},{"id":"a07db421-802f-421f-a886-83515293c0e2","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/Brands/:brandID/QuestionSets/All","pathVariables":{"brandID":"brandID-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"Brands/{brandID}/QuestionSets/All","description":"Get list of Brand Question Set using Brand ID","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"37d6e60e-e4db-4598-b93e-992770eb6aa9"},{"id":"e432edce-2cd2-4976-b71f-d60ed0720a00","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/Brands/:brandID/QuestionSets/ByTag?tag=tag-value","pathVariables":{"brandID":"brandID-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"Brands/{brandID}/QuestionSets/ByTag?tag={tag}","description":"Get Active Brand Question Set using Brand ID, and question set tag","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"37d6e60e-e4db-4598-b93e-992770eb6aa9"},{"id":"a85fdb5c-f791-4c64-8ec9-64452089943c","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/Brands/:brandID/QuestionSets/Details","pathVariables":{"brandID":"brandID-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"Brands/{brandID}/QuestionSets/Details","description":"Get Active QuestionSet details using Brand ID. \r\n The returned list will no longer contain version information for Question Sets.","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"37d6e60e-e4db-4598-b93e-992770eb6aa9"},{"id":"5d6634dc-506e-4ed7-ae97-82d4679e0bf2","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/Brands/:brandID/QuestionSets/PostRegistrationQuestionSets","pathVariables":{"brandID":"brandID-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"Brands/{brandID}/QuestionSets/PostRegistrationQuestionSets","description":"Get Active PostRegistrationQuestionSet details using Brand ID. \r\n The returned list will no longer contain version information for Question Sets.","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"37d6e60e-e4db-4598-b93e-992770eb6aa9"},{"id":"1418c77c-6657-460f-8e67-7c29c656d26f","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/Brands/:brandID/QuestionSets/Registration?tag=tag-value","pathVariables":{"brandID":"brandID-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"Brands/{brandID}/QuestionSets/Registration?tag={tag}","description":"Get Active Brand Question Set using Brand ID, and question set tag","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"37d6e60e-e4db-4598-b93e-992770eb6aa9"},{"id":"3a037022-eee8-4aba-8f51-27c4e89d4289","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/Brands/:brandID/QuestionSets/Sequence","pathVariables":{"brandID":"brandID-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"Brands/{brandID}/QuestionSets/Sequence","description":"Gets the sequence numbers of non-routable question sets for a brand.","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"37d6e60e-e4db-4598-b93e-992770eb6aa9"},{"id":"bc06ffe2-6275-4686-9006-42955e6c2641","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/Brands/:brandID/QuestionSets?questionSetID=questionSetID-value","pathVariables":{"brandID":"brandID-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"Brands/{brandID}/QuestionSets?questionSetID={questionSetID}","description":"Get Brand Question Set using Brand ID and Question Set ID. This method is returning null response when brandid is not matching with questionsetID.","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"37d6e60e-e4db-4598-b93e-992770eb6aa9"},{"id":"c790aee0-ae87-4f85-ad23-638fe1f7243d","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/Brands/QuestionSets/:questionSetID/exists","pathVariables":{"questionSetID":"questionSetID-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"Brands/QuestionSets/{questionSetID}/exists","description":"Checks if there exists any active brand question set by question set id.","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"37d6e60e-e4db-4598-b93e-992770eb6aa9"},{"id":"c70aae13-96cd-4c1f-b617-fd9cc6172da2","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/Brands/QuestionSets/:questionSetID/Exists/All","pathVariables":{"questionSetID":"questionSetID-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"Brands/QuestionSets/{questionSetID}/Exists/All","description":"Checks if there exists any brand question set by question set id.","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"37d6e60e-e4db-4598-b93e-992770eb6aa9"},{"id":"4b8b6526-cfc7-4a7b-8560-6bb88c62d051","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/Brands/QuestionSets/:questionSetID/IsUsedAsPostRegistration","pathVariables":{"questionSetID":"questionSetID-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"Brands/QuestionSets/{questionSetID}/IsUsedAsPostRegistration","description":"Return whether the question set is used as post registration in any brand","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"37d6e60e-e4db-4598-b93e-992770eb6aa9"},{"id":"f30a5a15-acea-4a88-a518-677b703b9245","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/Brands/QuestionSets/:questionSetID/Registration","pathVariables":{"questionSetID":"questionSetID-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"Brands/QuestionSets/{questionSetID}/Registration","description":"Returns a list of Registration brands for a given Question Set. \r\n The returned list will have the brand ids for a given question set.","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"37d6e60e-e4db-4598-b93e-992770eb6aa9"},{"id":"7ede2430-4268-458f-80c7-0c698cecce55","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/Brands/:brandID/QuestionSets","pathVariables":{"brandID":"brandID-value"},"method":"POST","data":"{\r\n \"QuestionSetID\": 1,\r\n \"IsPostRegistration\": true,\r\n \"IsRegistration\": true,\r\n \"NumberOfDaysToReDisplay\": 1,\r\n \"NeverReDisplay\": true,\r\n \"Tag\": \"sample string 5\"\r\n}","dataMode":"raw","name":"Brands/{brandID}/QuestionSets","description":"Allows the caller to create a new QuestionSet for a given brand.","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"37d6e60e-e4db-4598-b93e-992770eb6aa9"},{"id":"6994e621-27c6-442c-8398-9141bcded7d4","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/Brands/:brandID/QuestionSets","pathVariables":{"brandID":"brandID-value"},"method":"PUT","data":"{\r\n \"IsPostRegistration\": true,\r\n \"IsActive\": true,\r\n \"SequenceNumber\": 3,\r\n \"BrandQuestionSetID\": 4,\r\n \"PostRegistrationSequenceNumber\": 1,\r\n \"QuestionSetID\": 5,\r\n \"IsRegistration\": true,\r\n \"NumberOfDaysToReDisplay\": 1,\r\n \"NeverReDisplay\": true,\r\n \"Tag\": \"sample string 8\"\r\n}","dataMode":"raw","name":"Brands/{brandID}/QuestionSets","description":"Modify specific Question Set for a given brand.","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"37d6e60e-e4db-4598-b93e-992770eb6aa9"},{"id":"5b490cc7-39e1-48fa-828b-ed53b84189a8","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/Brands/:brandID/QuestionSets/PostRegistrationSequence","pathVariables":{"brandID":"brandID-value"},"method":"PUT","data":"[\r\n {\r\n \"QuestionSetID\": 1,\r\n \"SequenceNumber\": 2\r\n },\r\n {\r\n \"QuestionSetID\": 1,\r\n \"SequenceNumber\": 2\r\n }\r\n]","dataMode":"raw","name":"Brands/{brandID}/QuestionSets/PostRegistrationSequence","description":"Sets the sequence numbers of non-routable question sets for a brand.","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"37d6e60e-e4db-4598-b93e-992770eb6aa9"},{"id":"d2f125b8-796b-438c-8c2c-c82e0e89f318","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/Brands/:brandID/QuestionSets/Sequence","pathVariables":{"brandID":"brandID-value"},"method":"PUT","data":"[\r\n {\r\n \"QuestionSetID\": 1,\r\n \"SequenceNumber\": 2\r\n },\r\n {\r\n \"QuestionSetID\": 1,\r\n \"SequenceNumber\": 2\r\n }\r\n]","dataMode":"raw","name":"Brands/{brandID}/QuestionSets/Sequence","description":"Sets the sequence numbers of non-routable question sets for a brand.","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"37d6e60e-e4db-4598-b93e-992770eb6aa9"},{"id":"e46eaa7c-5032-4121-be84-fda9a59b9f33","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/Brands/:brandID/QuestionSets?questionSetID=questionSetID-value","pathVariables":{"brandID":"brandID-value"},"method":"DELETE","data":null,"dataMode":"raw","name":"Brands/{brandID}/QuestionSets?questionSetID={questionSetID}","description":"Delete specific Question Set for a given brand.","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"37d6e60e-e4db-4598-b93e-992770eb6aa9"},{"id":"e0e11386-6595-4d8a-a221-ff72e0070b7f","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/Health/Status","pathVariables":{},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"Health/Status","description":null,"descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"84110ca8-181b-41f6-bf54-f712ab4ede87"},{"id":"d617cd6a-4a11-4940-8d83-a5247a5fe2af","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/:authenticationKey/:version/BrandCultureSiteIncentivesActivity/HeartBeat","pathVariables":{"authenticationKey":"authenticationKey-value","version":"version-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"{authenticationKey}/{version}/BrandCultureSiteIncentivesActivity/HeartBeat","description":null,"descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"d51270b5-0f37-43ea-a884-dba929e634f1"},{"id":"f24e2ab4-16d1-4bc5-b981-5191ff718f41","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/SiteIncentivesActivity/:activityID/GetTranslations","pathVariables":{"activityID":"activityID-value"},"method":"POST","data":"[\r\n 1,\r\n 2\r\n]","dataMode":"raw","name":"SiteIncentivesActivity/{activityID}/GetTranslations","description":"Get Translations of the Site Incentives Activity.","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"d51270b5-0f37-43ea-a884-dba929e634f1"},{"id":"9534b1bf-8f80-4092-97d0-754785030eb8","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/SiteIncentivesActivity/:activityID/SetTranslations","pathVariables":{"activityID":"activityID-value"},"method":"POST","data":"[\r\n {\r\n \"CultureID\": 1,\r\n \"Translation\": \"sample string 2\"\r\n },\r\n {\r\n \"CultureID\": 1,\r\n \"Translation\": \"sample string 2\"\r\n }\r\n]","dataMode":"raw","name":"SiteIncentivesActivity/{activityID}/SetTranslations","description":"Save Translations of the Site Incentives Activity.","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"d51270b5-0f37-43ea-a884-dba929e634f1"},{"id":"8dfb5915-4dc7-4721-a2b0-8e8823e1a6ee","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/SiteIncentivesActivity/:activityID/SetTranslations","pathVariables":{"activityID":"activityID-value"},"method":"PUT","data":"[\r\n {\r\n \"CultureID\": 1,\r\n \"Translation\": \"sample string 2\"\r\n },\r\n {\r\n \"CultureID\": 1,\r\n \"Translation\": \"sample string 2\"\r\n }\r\n]","dataMode":"raw","name":"SiteIncentivesActivity/{activityID}/SetTranslations","description":"Save Translations of the Site Incentives Activity.","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"d51270b5-0f37-43ea-a884-dba929e634f1"},{"id":"c4a0ac6d-5e6b-4f9c-9bfc-a38096966424","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/SiteIncentivesActivity/:activityID/Translations","pathVariables":{"activityID":"activityID-value"},"method":"DELETE","data":"[\r\n 1,\r\n 2\r\n]","dataMode":"raw","name":"SiteIncentivesActivity/{activityID}/Translations","description":"Delete Translations of the Site Incentives Activity.","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"d51270b5-0f37-43ea-a884-dba929e634f1"},{"id":"f6d73e1d-389f-440a-95aa-fbe4ba65c875","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/:authenticationKey/:version/SitePages/HeartBeat","pathVariables":{"authenticationKey":"authenticationKey-value","version":"version-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"{authenticationKey}/{version}/SitePages/HeartBeat","description":null,"descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"e830f087-fec5-46a9-840f-2a9fcde82e80"},{"id":"0dcadc0c-7a8f-4562-bc33-c3568ed25005","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/Brands/SiteSettings/:siteSettingID/SitePages","pathVariables":{"siteSettingID":"siteSettingID-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"Brands/SiteSettings/{siteSettingID}/SitePages","description":"Get all site pages for a site setting by site setting ID.","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"e830f087-fec5-46a9-840f-2a9fcde82e80"},{"id":"73f33a95-69b9-48b1-944e-544bbc91c5d1","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/Brands/SiteSettings/SitePages?sitePageID=sitePageID-value","pathVariables":{},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"Brands/SiteSettings/SitePages?sitePageID={sitePageID}","description":"Get a site page by site page ID","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"e830f087-fec5-46a9-840f-2a9fcde82e80"},{"id":"dd8b82fb-1e59-41ca-a7fa-fe6e52544849","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/Brands/SiteSettings/SitePages?sitePageIdentifier=sitePageIdentifier-value&siteSettingID=siteSettingID-value","pathVariables":{},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"Brands/SiteSettings/SitePages?sitePageIdentifier={sitePageIdentifier}&siteSettingID={siteSettingID}","description":"Get a site page by its identifier (pageId)","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"e830f087-fec5-46a9-840f-2a9fcde82e80"},{"id":"45532dcb-3fcf-47a4-b878-01b1574e92d6","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/Brands/SiteSettings/SitePages","pathVariables":{},"method":"POST","data":"{\r\n \"SiteSettingID\": 1,\r\n \"Identifier\": \"sample string 2\",\r\n \"PageName\": \"sample string 3\",\r\n \"PageTypeID\": 64,\r\n \"PageTemplate\": \"sample string 5\",\r\n \"TemplateCanBeChanged\": true,\r\n \"IsPreviewable\": true,\r\n \"IsSupportCustomizingFallbackToDefault\": true,\r\n \"IsFallbackToDefaultInCaseUndefined\": true\r\n}","dataMode":"raw","name":"Brands/SiteSettings/SitePages","description":"Adds a site page to a site setting","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"e830f087-fec5-46a9-840f-2a9fcde82e80"},{"id":"b0c69097-8ad3-44fb-a82b-eea37f44860e","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/Brands/SiteSettings/SitePages/Bulk","pathVariables":{},"method":"POST","data":"[\r\n 1,\r\n 2\r\n]","dataMode":"raw","name":"Brands/SiteSettings/SitePages/Bulk","description":"Get site pages by a list of site page IDs","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"e830f087-fec5-46a9-840f-2a9fcde82e80"},{"id":"59f00016-b8ab-4935-9aca-879d91993a5f","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/Brands/SiteSettings/SitePages","pathVariables":{},"method":"PUT","data":"{\r\n \"SitePageID\": 1,\r\n \"SiteSettingID\": 2,\r\n \"PageName\": \"sample string 3\",\r\n \"PageTypeID\": 64,\r\n \"PageTemplate\": \"sample string 5\",\r\n \"TemplateCanBeChanged\": true,\r\n \"IsPreviewable\": true,\r\n \"IsSupportCustomizingFallbackToDefault\": true,\r\n \"IsFallbackToDefaultInCaseUndefined\": true\r\n}","dataMode":"raw","name":"Brands/SiteSettings/SitePages","description":"Update a site page.","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"e830f087-fec5-46a9-840f-2a9fcde82e80"},{"id":"e59b9333-f249-4b42-beb9-0efef829b1c2","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/Brands/SiteSettings/SitePages/RefreshCache?resetDelta=resetDelta-value","pathVariables":{},"method":"PUT","data":null,"dataMode":"raw","name":"Brands/SiteSettings/SitePages/RefreshCache?resetDelta={resetDelta}","description":"Refreshes SitePages Cache","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"e830f087-fec5-46a9-840f-2a9fcde82e80"},{"id":"533ddda7-88e6-4864-b9a5-8301bfef2f71","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/Brands/SiteSettings/SitePages?sitePageID=sitePageID-value","pathVariables":{},"method":"DELETE","data":null,"dataMode":"raw","name":"Brands/SiteSettings/SitePages?sitePageID={sitePageID}","description":"Delete a site page by site page ID","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"e830f087-fec5-46a9-840f-2a9fcde82e80"},{"id":"6bd109d2-9bfe-4710-886b-92f4c7c50ac5","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/Brands/SiteSettings/SitePages?sitePageIdentifier=sitePageIdentifier-value&siteSettingID=siteSettingID-value","pathVariables":{},"method":"DELETE","data":null,"dataMode":"raw","name":"Brands/SiteSettings/SitePages?sitePageIdentifier={sitePageIdentifier}&siteSettingID={siteSettingID}","description":"Delete a site page by its Identifier","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"e830f087-fec5-46a9-840f-2a9fcde82e80"},{"id":"0d3406d9-8a40-4e66-9daa-693d437ec833","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/BrandGroups","pathVariables":{},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"BrandGroups","description":"Get all the Brand Groups","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"8965b2ef-4a3b-4b57-a4ad-2bb97a82b464"},{"id":"b9f7fbb7-df57-42d6-a66c-88b8ff5b2f1c","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/BrandGroups/Brands?brandID=brandID-value","pathVariables":{},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"BrandGroups/Brands?brandID={brandID}","description":"Get specific Brand Group for given brand ID","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"8965b2ef-4a3b-4b57-a4ad-2bb97a82b464"},{"id":"262ba7b2-0951-4c31-a305-0cd911db7de1","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/BrandGroups/Exists?brandGroupName=brandGroupName-value","pathVariables":{},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"BrandGroups/Exists?brandGroupName={brandGroupName}","description":"Checks for the existence of a brand group by name.","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"8965b2ef-4a3b-4b57-a4ad-2bb97a82b464"},{"id":"53a52c83-d34e-4ee4-a7c9-86bfde4a689d","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/BrandGroups/HeartBeat","pathVariables":{},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"BrandGroups/HeartBeat","description":"Will return a heartbeat indicating the each controller is alive.","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"8965b2ef-4a3b-4b57-a4ad-2bb97a82b464"},{"id":"1cbee6fb-dcb2-4f18-b320-c5e8f25100e2","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/BrandGroups/MemberDeduplicationCriteriaQuestions","pathVariables":{},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"BrandGroups/MemberDeduplicationCriteriaQuestions","description":"Gets ids for all questions used in deduplication criteria","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"8965b2ef-4a3b-4b57-a4ad-2bb97a82b464"},{"id":"6a5ae770-795d-42d5-b858-a4124d5655bd","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/BrandGroups?brandGroupID=brandGroupID-value","pathVariables":{},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"BrandGroups?brandGroupID={brandGroupID}","description":"Get specific Brand Group for given brand group ID","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"8965b2ef-4a3b-4b57-a4ad-2bb97a82b464"},{"id":"69703d4f-5450-4043-8471-3e841f4450a5","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/BrandGroups","pathVariables":{},"method":"POST","data":"{\r\n \"Name\": \"sample string 1\",\r\n \"Owner\": \"sample string 2\",\r\n \"OwnerType\": 1\r\n}","dataMode":"raw","name":"BrandGroups","description":"Create New Brand Group","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"8965b2ef-4a3b-4b57-a4ad-2bb97a82b464"},{"id":"7f5e1957-fdda-4a4c-a6aa-6ade14a03d94","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/BrandGroups/:brandGroupID","pathVariables":{"brandGroupID":"brandGroupID-value"},"method":"PUT","data":"{\r\n \"Name\": \"sample string 1\",\r\n \"Owner\": \"sample string 2\",\r\n \"OwnerType\": 1\r\n}","dataMode":"raw","name":"BrandGroups/{brandGroupID}","description":"Modify specific Brand Group for given Brand Group ID","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"8965b2ef-4a3b-4b57-a4ad-2bb97a82b464"},{"id":"a72f3b17-2c01-4159-9825-a30f59cf5b07","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/BrandGroups/RefreshCache?resetDelta=resetDelta-value","pathVariables":{},"method":"PUT","data":null,"dataMode":"raw","name":"BrandGroups/RefreshCache?resetDelta={resetDelta}","description":"Refreshes Brand group cache.","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"8965b2ef-4a3b-4b57-a4ad-2bb97a82b464"},{"id":"9c569aa8-2373-4ce9-b333-1589b5c843b9","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/BrandGroups/:brandGroupID","pathVariables":{"brandGroupID":"brandGroupID-value"},"method":"DELETE","data":null,"dataMode":"raw","name":"BrandGroups/{brandGroupID}","description":"Delete specific Brand Group for given Brand Group ID","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"8965b2ef-4a3b-4b57-a4ad-2bb97a82b464"},{"id":"ac1ec168-0d2d-450e-9e71-7061fa4ff9b8","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/:authenticationKey/:version/BrandTieredIncentiveGrid/HeartBeat","pathVariables":{"authenticationKey":"authenticationKey-value","version":"version-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"{authenticationKey}/{version}/BrandTieredIncentiveGrid/HeartBeat","description":null,"descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"536d72bd-19f9-4967-9c11-5389a31f6076"},{"id":"eadcf938-7d85-4359-a46e-ec3fe5d30cf0","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/Brands/:brandID/TieredIncentivesGrid","pathVariables":{"brandID":"brandID-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"Brands/{brandID}/TieredIncentivesGrid","description":"Get default Tiered Incentives Grid for the Brand.","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"536d72bd-19f9-4967-9c11-5389a31f6076"},{"id":"0d3fe205-65d0-47fd-87d6-755d09c14310","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/Brands/:brandID/TieredIncentivesGrid","pathVariables":{"brandID":"brandID-value"},"method":"POST","data":"{\r\n \"Levels\": [\r\n {\r\n \"Level\": 64,\r\n \"SubLevels\": [\r\n {\r\n \"SubLevel\": 64,\r\n \"Values\": [\r\n {\r\n \"SurveyStatus\": 1,\r\n \"CreditValue\": 1.1\r\n },\r\n {\r\n \"SurveyStatus\": 1,\r\n \"CreditValue\": 1.1\r\n }\r\n ]\r\n },\r\n {\r\n \"SubLevel\": 64,\r\n \"Values\": [\r\n {\r\n \"SurveyStatus\": 1,\r\n \"CreditValue\": 1.1\r\n },\r\n {\r\n \"SurveyStatus\": 1,\r\n \"CreditValue\": 1.1\r\n }\r\n ]\r\n }\r\n ]\r\n },\r\n {\r\n \"Level\": 64,\r\n \"SubLevels\": [\r\n {\r\n \"SubLevel\": 64,\r\n \"Values\": [\r\n {\r\n \"SurveyStatus\": 1,\r\n \"CreditValue\": 1.1\r\n },\r\n {\r\n \"SurveyStatus\": 1,\r\n \"CreditValue\": 1.1\r\n }\r\n ]\r\n },\r\n {\r\n \"SubLevel\": 64,\r\n \"Values\": [\r\n {\r\n \"SurveyStatus\": 1,\r\n \"CreditValue\": 1.1\r\n },\r\n {\r\n \"SurveyStatus\": 1,\r\n \"CreditValue\": 1.1\r\n }\r\n ]\r\n }\r\n ]\r\n }\r\n ],\r\n \"AllowedSurveyStatuses\": [\r\n 1,\r\n 1\r\n ]\r\n}","dataMode":"raw","name":"Brands/{brandID}/TieredIncentivesGrid","description":"Create default Tiered Incentives Grid for the Brand.","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"536d72bd-19f9-4967-9c11-5389a31f6076"},{"id":"8977b919-28e1-4fb1-b446-8bef292d4b6c","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/Brands/:brandID/TieredIncentivesGrid","pathVariables":{"brandID":"brandID-value"},"method":"PUT","data":"{\r\n \"Levels\": [\r\n {\r\n \"Level\": 64,\r\n \"SubLevels\": [\r\n {\r\n \"SubLevel\": 64,\r\n \"Values\": [\r\n {\r\n \"SurveyStatus\": 1,\r\n \"CreditValue\": 1.1\r\n },\r\n {\r\n \"SurveyStatus\": 1,\r\n \"CreditValue\": 1.1\r\n }\r\n ]\r\n },\r\n {\r\n \"SubLevel\": 64,\r\n \"Values\": [\r\n {\r\n \"SurveyStatus\": 1,\r\n \"CreditValue\": 1.1\r\n },\r\n {\r\n \"SurveyStatus\": 1,\r\n \"CreditValue\": 1.1\r\n }\r\n ]\r\n }\r\n ]\r\n },\r\n {\r\n \"Level\": 64,\r\n \"SubLevels\": [\r\n {\r\n \"SubLevel\": 64,\r\n \"Values\": [\r\n {\r\n \"SurveyStatus\": 1,\r\n \"CreditValue\": 1.1\r\n },\r\n {\r\n \"SurveyStatus\": 1,\r\n \"CreditValue\": 1.1\r\n }\r\n ]\r\n },\r\n {\r\n \"SubLevel\": 64,\r\n \"Values\": [\r\n {\r\n \"SurveyStatus\": 1,\r\n \"CreditValue\": 1.1\r\n },\r\n {\r\n \"SurveyStatus\": 1,\r\n \"CreditValue\": 1.1\r\n }\r\n ]\r\n }\r\n ]\r\n }\r\n ],\r\n \"AllowedSurveyStatuses\": [\r\n 1,\r\n 1\r\n ]\r\n}","dataMode":"raw","name":"Brands/{brandID}/TieredIncentivesGrid","description":"Update default Tiered Incentives Grid for the Brand.","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"536d72bd-19f9-4967-9c11-5389a31f6076"},{"id":"b46fabd1-4d6b-40e7-af7f-f0104ca6a528","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/Brands/:brandID/TieredIncentivesGrid","pathVariables":{"brandID":"brandID-value"},"method":"DELETE","data":null,"dataMode":"raw","name":"Brands/{brandID}/TieredIncentivesGrid","description":"Delete default Tiered Incentives Grid for the Brand.","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"536d72bd-19f9-4967-9c11-5389a31f6076"},{"id":"22e8ab9e-1687-4002-88bf-50656ae57167","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/:authenticationKey/:version/BrandGroupsQuestions/HeartBeat","pathVariables":{"authenticationKey":"authenticationKey-value","version":"version-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"{authenticationKey}/{version}/BrandGroupsQuestions/HeartBeat","description":null,"descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"6fd87e04-0536-4463-9499-68be8238aabc"},{"id":"1d404675-5e22-49de-90e5-1e8ed2c0c57d","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/BrandGroups/:brandGroupID/Questions","pathVariables":{"brandGroupID":"brandGroupID-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"BrandGroups/{brandGroupID}/Questions","description":"Get Question Types defined for the BrandGroup.","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"6fd87e04-0536-4463-9499-68be8238aabc"},{"id":"2d9a2f7b-ae44-48e7-b92d-77bc92a55a69","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/BrandGroups/:brandGroupID/Questions","pathVariables":{"brandGroupID":"brandGroupID-value"},"method":"POST","data":"[\r\n {\r\n \"QuestionID\": 1,\r\n \"QuestionType\": 1\r\n },\r\n {\r\n \"QuestionID\": 1,\r\n \"QuestionType\": 1\r\n }\r\n]","dataMode":"raw","name":"BrandGroups/{brandGroupID}/Questions","description":"Adds QuestionType override to a BrandGroup","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"6fd87e04-0536-4463-9499-68be8238aabc"},{"id":"a80ac92d-3066-48f9-a425-efb890317ea1","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/BrandGroups/:brandGroupID/Questions","pathVariables":{"brandGroupID":"brandGroupID-value"},"method":"PUT","data":"[\r\n {\r\n \"QuestionID\": 1,\r\n \"QuestionType\": 1\r\n },\r\n {\r\n \"QuestionID\": 1,\r\n \"QuestionType\": 1\r\n }\r\n]","dataMode":"raw","name":"BrandGroups/{brandGroupID}/Questions","description":"Updates Question Type Overrides of a BrandGroup","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"6fd87e04-0536-4463-9499-68be8238aabc"},{"id":"bcafbbad-f03a-4daa-ae3a-0574b3b3a881","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/:authenticationKey/:version/BrandSiteSettings/HeartBeat","pathVariables":{"authenticationKey":"authenticationKey-value","version":"version-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"{authenticationKey}/{version}/BrandSiteSettings/HeartBeat","description":null,"descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"2cb48978-ff29-497f-a5b6-8ec0609c6fdf"},{"id":"b228c6dc-2f2d-4ff5-986a-4fc03d4813fd","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/Brands/:brandID/BrandSiteSettings","pathVariables":{"brandID":"brandID-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"Brands/{brandID}/BrandSiteSettings","description":"Get all brand site setting by brand ID.","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"2cb48978-ff29-497f-a5b6-8ec0609c6fdf"},{"id":"576471c7-b550-4a1f-a718-c1b6485b2090","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/Brands/BrandSiteSettings","pathVariables":{},"method":"POST","data":"{\r\n \"BrandID\": 1,\r\n \"SiteSettingIDs\": [\r\n 1,\r\n 2\r\n ]\r\n}","dataMode":"raw","name":"Brands/BrandSiteSettings","description":"Add/Associate site settings to a brand","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"2cb48978-ff29-497f-a5b6-8ec0609c6fdf"},{"id":"3e6a6e1f-d68e-48ac-8825-f254dd50f56b","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/Brands/BrandSiteSettings/RefreshCache?resetDelta=resetDelta-value","pathVariables":{},"method":"PUT","data":null,"dataMode":"raw","name":"Brands/BrandSiteSettings/RefreshCache?resetDelta={resetDelta}","description":"Refreshes BrandSiteSettings Cache","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"2cb48978-ff29-497f-a5b6-8ec0609c6fdf"},{"id":"c00db805-a9ec-4a07-ad41-12cb1fa02bca","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/Brands/BrandSiteSettings","pathVariables":{},"method":"DELETE","data":"{\r\n \"BrandID\": 1,\r\n \"SiteSettingIDs\": [\r\n 1,\r\n 2\r\n ]\r\n}","dataMode":"raw","name":"Brands/BrandSiteSettings","description":"Delete/De-associate site settings from a brand","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"2cb48978-ff29-497f-a5b6-8ec0609c6fdf"},{"id":"b0dcaa31-af95-490c-9fea-d2af7f492574","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/Brands/BrandSiteSettings?brandID=brandID-value&siteSettingIDs[0]={siteSettingIDs[0]}&siteSettingIDs[1]={siteSettingIDs[1]}","pathVariables":{},"method":"DELETE","data":null,"dataMode":"raw","name":"Brands/BrandSiteSettings?brandID={brandID}&siteSettingIDs[0]={siteSettingIDs[0]}&siteSettingIDs[1]={siteSettingIDs[1]}","description":"Delete/De-associate site settings from a brand","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"2cb48978-ff29-497f-a5b6-8ec0609c6fdf"},{"id":"ac0be63b-f473-4534-8bb6-2aa383dc9da0","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/:authenticationKey/:version/BrandOpenSurveyIncentives/HeartBeat","pathVariables":{"authenticationKey":"authenticationKey-value","version":"version-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"{authenticationKey}/{version}/BrandOpenSurveyIncentives/HeartBeat","description":null,"descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"4ae14e4e-30c3-4ead-9d6f-5c6c069353a0"},{"id":"b6b15acc-1fc2-4f2e-98a8-70a0358afc76","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/Brands/:brandID/OpenSurveyIncentives","pathVariables":{"brandID":"brandID-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"Brands/{brandID}/OpenSurveyIncentives","description":"Get default Open Survey Incentives Activity for the Brand.","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"4ae14e4e-30c3-4ead-9d6f-5c6c069353a0"},{"id":"ba78bfe3-1435-4145-96be-09739260ef9a","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/Brands/:brandID/OpenSurveyIncentives","pathVariables":{"brandID":"brandID-value"},"method":"POST","data":"{\r\n \"MinCredit\": 1.1,\r\n \"MaxCredit\": 2.1\r\n}","dataMode":"raw","name":"Brands/{brandID}/OpenSurveyIncentives","description":"Create default Open Survey Incentives Activity for the Brand.","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"4ae14e4e-30c3-4ead-9d6f-5c6c069353a0"},{"id":"ed69c7c6-79bb-4f58-8783-69e0d764c795","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/Brands/:brandID/OpenSurveyIncentives","pathVariables":{"brandID":"brandID-value"},"method":"PUT","data":"{\r\n \"MinCredit\": 1.1,\r\n \"MaxCredit\": 2.1\r\n}","dataMode":"raw","name":"Brands/{brandID}/OpenSurveyIncentives","description":"Update default Open Survey Incentives Activity for the Brand.","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"4ae14e4e-30c3-4ead-9d6f-5c6c069353a0"},{"id":"e31dac44-1f1a-425f-b15e-88aa55b28f5d","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/Brands/:brandID/OpenSurveyIncentives","pathVariables":{"brandID":"brandID-value"},"method":"DELETE","data":null,"dataMode":"raw","name":"Brands/{brandID}/OpenSurveyIncentives","description":"Delete default Open Survey Incentives Activity for the Brand.","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"4ae14e4e-30c3-4ead-9d6f-5c6c069353a0"},{"id":"7374ba09-b3dc-4a13-89e7-ba80d5b7bb31","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/:authenticationKey/:version/BrandSiteIncentivesActivity/HeartBeat","pathVariables":{"authenticationKey":"authenticationKey-value","version":"version-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"{authenticationKey}/{version}/BrandSiteIncentivesActivity/HeartBeat","description":null,"descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"3b3c860b-f88d-44c0-839f-084a34049707"},{"id":"c30fcc12-4430-43dd-a131-6660b043c781","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/SiteIncentivesActivity/:id","pathVariables":{"id":"id-value"},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"SiteIncentivesActivity/{id}","description":"Get Site Incentives Activity by it's ID","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"3b3c860b-f88d-44c0-839f-084a34049707"},{"id":"07424107-24c2-4533-9a86-d44e7bc4ef6d","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/SiteIncentivesActivity?brandID=brandID-value","pathVariables":{},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"SiteIncentivesActivity?brandID={brandID}","description":"Get all Site Incentives Activities for the Brand.","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"3b3c860b-f88d-44c0-839f-084a34049707"},{"id":"fb83ffa6-ec73-402b-b1a8-5aaf13ca3921","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/SiteIncentivesActivity?brandID=brandID-value&internalName=internalName-value","pathVariables":{},"method":"GET","data":null,"dataMode":"raw","name":"SiteIncentivesActivity?brandID={brandID}&internalName={internalName}","description":"Get Site Incentives Activity for the Brand by it's internal name.","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"3b3c860b-f88d-44c0-839f-084a34049707"},{"id":"ce7f5a63-2523-4fa1-82d3-15e3c03850c9","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/SiteIncentivesActivity","pathVariables":{},"method":"POST","data":"{\r\n \"BrandID\": 1,\r\n \"InternalName\": \"sample string 2\",\r\n \"InternalDisplay\": \"sample string 3\",\r\n \"MemberDisplay\": \"sample string 4\",\r\n \"DefaultCredit\": 5.1,\r\n \"IsActive\": true,\r\n \"ReferenceCode1\": \"sample string 7\",\r\n \"ReferenceCode2\": \"sample string 8\",\r\n \"Description\": \"sample string 9\"\r\n}","dataMode":"raw","name":"SiteIncentivesActivity","description":"Add an Site Incentives Activity.","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"3b3c860b-f88d-44c0-839f-084a34049707"},{"id":"5130b431-5446-4f8b-8395-fe5eecfda36b","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/SiteIncentivesActivity/:id","pathVariables":{"id":"id-value"},"method":"PUT","data":"{\r\n \"InternalDisplay\": \"sample string 1\",\r\n \"MemberDisplay\": \"sample string 2\",\r\n \"DefaultCredit\": 3.1,\r\n \"IsActive\": true,\r\n \"ReferenceCode1\": \"sample string 5\",\r\n \"ReferenceCode2\": \"sample string 6\",\r\n \"Description\": \"sample string 7\"\r\n}","dataMode":"raw","name":"SiteIncentivesActivity/{id}","description":"Update an Site Incentives Activity.","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"3b3c860b-f88d-44c0-839f-084a34049707"},{"id":"73580b14-80ee-48b2-94d3-e8af142d7ebf","headers":"Content-Type: application/json","url":"http://api.toluna.com:80/BrandStore/SiteIncentivesActivity/:id","pathVariables":{"id":"id-value"},"method":"DELETE","data":null,"dataMode":"raw","name":"SiteIncentivesActivity/{id}","description":"Delete an Site Incentives Activity.","descriptionFormat":"markdown","time":636892289783009532,"version":"beta","responses":[],"collectionId":"6cbc2faf-ad24-48df-b062-a418a34afa33","synced":false,"folder":"3b3c860b-f88d-44c0-839f-084a34049707"}]}